Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2476 - ἵστημι

Transliteration
hístēmi
Phonetics
his'-tay-mee
Origin
a prolonged form of a primary stao {stah'-o} (of the same meaning, and used for it in certain tenses)
Parts of Speech
Verb
TDNT
7:638,1082
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
Ἰσραηλίτης
 
Next Entry
ἱστορέω
Definition   
Thayer's
 1. to cause or make to stand, to place, put, set
  1. to bid to stand by, [set up]
   1. in the presence of others, in the midst, before judges, before members of the Sanhedrin;
   2. to place
  2. to make firm, fix establish
   1. to cause a person or a thing to keep his or its place
   2. to stand, be kept intact (of family, a kingdom), to escape in safety
   3. to establish a thing, cause it to stand 1b
 2. to uphold or sustain the authority or force of anything
  1. to set or place in a balance
   1. to weigh: money to one (because in very early times before the introduction of coinage, the metals used to be weighed)
 3. to stand
  1. to stand by or near
   1. to stop, stand still, to stand immovable, stand firm 2a
  2. of the foundation of a building
  3. to stand
   1. continue safe and sound, stand unharmed, to stand ready or prepared
   2. to be of a steadfast mind
   3. of quality, one who does not hesitate, does not waiver
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 914 ‑ בָּדַל (baw‑dal');  1129 ‑ בָּנָה (baw‑naw');  1362 ‑ גָּבֵהַּ (gaw‑bawh');  1826 ‑ דָּמַם (daw‑mam');  1916 ‑ הֲדֹם (had‑ome');  1961 ‑ הָיָה (haw‑yaw');  2654 ‑ חָפֵץ (khaw‑fates');  3245 ‑ יָסַד (yaw‑sad');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  3320 ‑ יָצַב (yaw‑tsab');  3322 ‑ יָצַג (yaw‑tsag');  3332 ‑ יָצַק (yaw‑tsak');  3335 ‑ יָצַר (yaw‑tsar');  3427 ‑ יָשַׁב (yaw‑shab');  3559 ‑ כּוּן (koon);  3772 ‑ כָּרַת (kaw‑rath');  4060 ‑ מִדָּה (mid‑daw');  5186 ‑ נָטָה (naw‑taw');  5193 ‑ נָטַע (naw‑tah');  5324 ‑ נָצַב (naw‑tsab');  5414 ‑ נָתַן (naw‑than');  5564 ‑ סָמַךְ (saw‑mak');  5650 ‑ עֶבֶד (eh'‑bed);  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  5927 ‑ עָלָה (aw‑law');  5975 ‑ עָמַד (aw‑mad');  6524 ‑ פָּרַח (paw‑rakh');  6965 ‑ קוּם (koom);  7126 ‑ קָרַב (kaw‑rab');  7311 ‑ רָמַם (room);  7760 ‑ שִׂים (soom, seem);  7931 ‑ שָׁכַן (shaw‑kan');  8254 ‑ שָׁקַל (shaw‑kal');  8511 ‑ תָּלָא (taw‑law');  8625 ‑ תְּקֵל (tek‑al');  8628 ‑ תָּקַע (taw‑kah');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (156)
Matthew 23
Mark 10
Luke 25
John 19
Acts 33
Romans 7
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Ephesians 3
Colossians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
Jude 1
Revelation 22
NAS (164)
Matthew 21
Mark 8
Luke 28
John 18
Acts 39
Romans 7
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Ephesians 6
Colossians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 2
Jude 2
Revelation 21
HCS (154)
Matthew 21
Mark 10
Luke 25
John 20
Acts 35
Romans 6
1 Corinthians 3
2 Corinthians 2
Ephesians 3
Colossians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
Jude 1
Revelation 21
BSB (153)
Matthew 21
Mark 9
Luke 26
John 19
Acts 35
Romans 6
1 Corinthians 3
2 Corinthians 2
Ephesians 3
Colossians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
Jude 1
Revelation 21
ESV (143)
Matthew 18
Mark 9
Luke 21
John 20
Acts 34
Romans 6
1 Corinthians 3
2 Corinthians 2
Ephesians 3
Colossians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
Revelation 21
WEB (170)
Matthew 23
Mark 10
Luke 26
John 24
Acts 39
Romans 7
1 Corinthians 4
2 Corinthians 3
Ephesians 3
Colossians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 3
1 Peter 1
Jude 1
Revelation 22
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἵστημι

(cf. ἱστάω, ἱστάνω),

I

1. causal, make to stand, imper. ἵστη Il. 21.313, E. Supp. 1230, καθ-ίστα Il. 9.202: impf. ἵστην, ἵστασκε Od. 19.574; 3 pl. ἵσταν B. 10.112: fut. στήσω, Dor. στᾱσῶ Theoc. 5.54: aor. 1 ἔστησα, Επ 3 pl. ἔστᾰσαν for ἔστησαν dub. in Od. 18.307, 3.182, 8.435, al. (v. ἔστᾰσαν): hence, in late Poets, ἔστᾰσας, ἔστᾰσε, AP 9.714,708 (Phil.): aor. 1 Med. ἐστησάμην (never intr.), v. infr. A. 111.2, 3: pf. ἕστᾰκα Cerc. 3, (καθ-) Hyp. Eux. 28, UPZ 112.5 (ii B.C.), (περι-) Pl. Ax. 370d, (ἀφ-) LXX Jeremiah 16:5, (παρ-) Phld. Rh. 1.9S., al., (συν-) S.E. M. 7.109; also ἕστηκα (v. infr.) in trans. sense, (δι-) Arist. Vent. 973a18, (ἀφ-) v.l. in LXX l.c.; ἑστακεῖα trans. in Test.Epict. 1.25. II intr., stand, 1 Act., aor. 2 ἔστην, στάσκον Il. 3.217; 3 pl. ἔστησαν, more freq. in Hom. ἔσταν, στάν [ ]; imper. στῆθι, Dor. στᾶθι Sapph. 29, Theoc. 23.38; subj. στῶ, Ephesians 2:1-22; Ephesians 3:1-21 sg. στήῃς, στήῃ (for στῇς, στῇ), Il. 17.30, 5.598; 1 pl. στέωμεν (as disyll.) 22.231, στείομεν 15.297; opt. σταῖεν, Ephesians 3:1-21 pl. σταίησαν 17.733; inf. στῆναι, στήμεναι 17.167, Od. 5.414, Dor. στᾶμεν Pi. P. 4.2; part. στάς: pf. ἕστηκα: plpf. ἑστήκειν, sts. with strengthd. augm. εἱστήκειν, as E. HF 925, Ar. Av. 513, Th. 1.89, etc.; Ion. 3 sg. ἑστήκεε Hdt. 7.152: from Hom. downwds. the shorter dual and pl. forms of the pf. are preferred, ἕστᾰτον, ἕστᾰμεν, ἕστᾰτε, ἑστᾶσι (IG 12(8).356 (Thasos, vi B.C.), etc.), in Hdt. ἑστέᾱσι; imper. ἕστᾰθι Aristomen. 5; subj. ἑστῶ; opt. ἑσταίην; inf. ἑστάναι, ἑστάμεν, ἑστάμεναι (ἑστηκέναι only late, as Ael. VH 3.18); part. ἑστώς (ἑστηκώς rare in early Gr., Hdt. 2.126, Pl. Men. 93d, Lg. 802c, Arist. (infr. B. 11.2), Alex. 126.16, εἱστηκότα IG 12.374.179), fem. ἑστῶσα (not ἑστυῖα; but συνεστηκυιῶν prob. in Hp. Aër. 10), neut. ἑστός Pl. Ti. 40b, Tht. 183e, SIG 1234(Lycia), etc., (καθ-) POxy. 68.32 (ii A.D.), (ἐν-) PRyl. 98 (a). 10 (ii A.D.), (παρ-) Ar. Eq. 564 (-ώς freq. v.l. as in Pl. and Ar. ll.cc., preferred by Choerob. in Theod. 2.313); gen. ἑστῶτος; Ion. ἑστεώς, ἑστεός, ῶτος; ἑστηώς Hes. Th. 747; dat. pl. ἑστηῶσι cj. in Antim. 16.5, cf. Call. Dian. 134; Hom. does not use the nom., but has gen. ἑστᾰότος, acc. ἑστᾰότα, nom. pl. ἑστᾰότες, as if from ἑσταώς: so also plpf. ἑστάτην, ἕστᾰμεν, ἕστᾰτε, ἕστᾰσαν: late pres. ἑστήκω, formed from pf., Posidipp. ap. Ath. 10.412e: hence, fut. ἑστήξω Hom. Epigr. 15.14, X. Cyr. 6.2.17, Hegesipp. 1.25, ἑστήξομαι X. Cyn. 10.9 codd.

2. Pass., ἵσταμαι: imper. ἵστασο Hes. Sc. 449, ἵστω S. Ph. 893, Ar. Ec. 737: impf. ἱστάμην: fut. στᾰθήσομαι And. 3.34, Aeschin. 3.103: more freq. στήσομαι Il. 20.90, etc.: aor. ἐστάθην Od. 17.463, etc.; rarely ἔστην, Dor. 3 sg. ἔσστα SIG 56.43 (Argos, v B.C.): pf. ἕσταμαι (δι-) v.l. in Pl. Ti. 81d, κατεστέαται v.l. in Hdt. 1.196. (From I.- E. sthâ-, cf. Skt. sthâ- (aor. á-sthâ-t), Lat. stare, etc.; Gr. redupl. pres. and pf. fr. si-sthâ-, se-sthâ-.) Causal, make to stand, set up, πελέκεας ἑξείης Od. 19.574; ἔγχος μέν ῥ' ἔστησε φέρων πρὸς κίονα he set it against the pillar, 1.127, cf. Il. 15.126; ἱ. ἱστόν set up the loom, or raise the mast (v. ἱστός 1 and 11); κρητῆρας στήσασθαι to have bowls set up, Od. 2.431; θεοῖς.. κρητῆρα στήσασθαι in honour of the gods, Il. 6.528; στῆσαί τινα ὀρθόν, στ. ὀρθὰν καρδίαν, Pi. P. 3.53, 96; ὀρθῷ στ. ἐπὶ σφυρῷ Id. I. 7(6).13; ἐς ὀρθὸν ἱ. τινά E. Supp. 1230; ὁ Ξανθίας τὸν φαλλὸν ὀρθὸν στησάτω Ar. Ach. 243; ὀρθὸν οὖς ἵστησιν S. El. 27; στῆσαι λόγχας, for battle, Id. Ant. 145 (lyr.); esp. raise buildings, statues, trophies, etc., ἱ. ἀνδριάντα Hdt. 2.110; τροπαῖα S. Tr. 1102; τροπαῖον ἱ. τῶν πολεμίων Isoc. 4.150, cf. IG 22.1457.26; τροπαῖον στησάμενοι X. HG 2.4.7; τροπαῖον ἂν στήσαιτο τῶν ταύτης τρόπων Ar. Pl. 453; τὰ μακρὰ στῆσαι τείχη Th. 1.69; ἱ. τινὰ χαλκοῦν set him up in brass, raise a brazen statue to him, D. 13.21, 19.261 (so in pf., stand, οὗτος ἕστηκε λίθινος Hdt. 2.141: Pass., σφυρήλατος ἐν Ὀλυμπία στάθητι Pl. Phdr. 236b; σταθῆναι χαλκοῦς Arist. Rh. 1410a33).

II set, place, of things or persons, τρίποδ' ἔστασαν ἐν πυρί Od. 8.435, etc.; ὥς σ' ἄγχι γῆς στήσωσι Καδμείας S. OC 399, etc.; fix, τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν γῆν Philostr. VA 1.10; esp. set men in order or array, πεζοὺς δ' ἐξόπιθε στῆσεν Il. 4.298, cf. 2.525, etc.; στῆσαί τινας τελευταίους X. Cyr. 6.3.25, etc.

III

1. bring to a standstill, stay, check, λαὸν δὲ στῆσον Il. 6.433; νέας, ἵππους, ἡμιόνους στῆσαι, Od. 3.182, Il. 5.755, 24.350; μύλην στῆσαι to stop the mill, Od. 20.111; στῆσεν ἄρ' (sc. ἡμιόνους) 7.4; στῆσε δ' ἐν Ἀμνισῷ (sc. νῆα) 19.188; βᾶριν Iamb. Myst. 6.5; στῆσαι τὴν φάλαγγα halt it, X. Cyr. 7.1.5; ἵστησι ῥοῦν Pl. Cra. 437b, etc.; ἵ. τὴν ψυχὴν ἐπὶ τοῖς πράγμασιν ib. 437a; στ. τὰ ὄμματα fix them, of a dying man, Id. Phd. 118; στ. τὸ πρόσωπον compose the countenance, X. Cyr. 1.3.9; στήσαντες ἐπὶ τούτων τὴν διήγησιν Plb. 3.2.6: esp. in Medic., ἵ. κοιλίαν Dsc. 1.20; τὰς κοιλίας Philotim. ap. Orib. 4.10.1; αἱμορραγίας Dsc. 1.129: abs., Arist. HA 605a29: Med., ἱστάμενος τῷ νοσήματι Hp. 19 (Hermes 53.65).

2. set on foot, stir up, κονίης.. ἱστᾶσιν ὀμίχλην Il. 13.336; ἵστη δὲ μέγα κῦμα 21.313; νεφέλην ἔστησε Κρονίων Od. 12.405, cf. Il. 5.523; of battle, etc., φυλόπιδα στήσειν stir up strife, Od. 11.314; ἔριν στήσαντες 16.292 (so intr. φύλοπις ἕστηκε the fray is on foot, Il. 18.172): also in Med., στησάμενοι δ' ἐμάχοντο ib. 533, Od. 9.54; πολέμους ἵστασθαι Hdt. 7.9. β', 175, 236; so ἱστάναι βοήν A. Ch. 885; κραυγήν E. Or. 1529 (Pass., θόρυβος ἵσταται βοῆς arises, S. Ph. 1263); also of passions and states of mind, μῆνιν, ἐλπίδα στῆσαι, Id. OT 699, E. IA 788 (lyr.).

3. set up, appoint, τινὰ βασιλέα Hdt. 1.97; τύραννον S. OT 940, cf. OC 1041, Ant. 666: Med., ἐστάσαντο τύραννον Alc. 37 A; φύλακας στησόμεθα Pl. R. 484d: Pass., ὁ ὑπὸ Δαρείου σταθεὶς ὕπαρχος Hdt. 7.105, cf. IG 9(1).32.23 (Stiris, ii B.C.).

4. establish, institute, χορούς, παννυχίδα, Hdt. 3.48, 4.76 (so στήσασθαι ἤθεά τε καὶ νόμους Id. 2.35; ἀγῶνα h.Ap. 150); στῆσαι χορόν, Ὀλυμπιάδα, ἑορτάν, Pi. P. 9.114, O. 2.3, 10(11).58; κτερίσματα S. El. 433; χορούς B. 10.112, D. 21.51; οὐχ ὑγιῶς ἱστάμενος λόγον setting up a bad argument, Anon.Lond. 26.34: Pass., ἀγορὴ ἵσταταί τινι Hdt. 6.58.

5. = Lat. statuere, determine, γνῶναι καὶ στῆσαι D.H. 8.68; διαγεινώσκειν καὶ ἱστάναι Not. Arch. 4.21 (Aug.): Pass., τὰ ὑπό τινος σταθέντα OGI 665.27 (Egypt, i A.D.); τὰ ἑσταμένα Wilcken Chr. 167.27 (ii B.C.).

6. fix by agreement, ὁ σταθεὶς τόκος PGrenf. 1.31.1 (i B.C.), cf. PFlor. 14.11 (iv A.D.); τὸ ἑσταμένον ἐνοίκιον BGU 253.15 (iii A.D.).

7. bring about, cause, ἀμπνοάν Pi. P. 4.199; στῆσαι δύσκηλον χθόνα make its case desperate, A. Eu. 825.

IV place in the balance, weigh, Il. 19.247, 22.350, 24.232, Ar. V. 40; [ ἐκπώματα ] Thphr. Char. 18.7; ἀριθμοῦντες καὶ μετροῦντες καὶ ἱστάντες X. Cyr. 8.2.21, etc.; ἱστάναι τι πρὸς ἀργύριον weigh a thing against silver, Hdt. 2.65; ἀγαθὸς ἱστάναι good at weighing, Pl. Prt. 356b; τὸ ἐγγὺς καὶ τὸ πόρρω στήσας ἐν τῷ ζυγῷ ibid., cf. Lys. 10.18; ἐπὶ τὸ ἱστάναι ἐλθεῖν have recourse to the scales, Pl. Euthphr. 7c:

1. Pass., ἵστασθαι ἐπὶ ζυγοῦ Arr. Epict. 1.29.15; σταθείς weighed, IG 11(2).161 B 113 (Delos, iii B.C.).

2. weigh out, pay, LXX 1Ki 21.39, cf. Zechariah 11:12, Matthew 26:15.

V

I Pass. and intr. tenses of Act.,

1. to be set or placed, stand, Hom. etc., ἀγχοῦ, ἆσσον, Il. 2.172, 23.97; ἄντα τινός 17.30; ἐς μέσσον Od. 17.447; σταθεὶς ἐς μέσον Hdt. 3.130; ἀντίοι ἔσταν, ἐναντίοι ἔστησαν, Il. 1.535, Od. 10.391: prov. of critical circumstances, ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς Il. 10.173: freq. merely a stronger form of εἶναι, to be in a certain place or state, ἀργύρεοι σταθμοὶ ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ Od. 7.89, etc.; ἑστάτω for ἔστω, S. Aj. 1084; τὰ νῦν ἑστῶτα,= τὰ νῦν, Id. Tr. 1271 (anap.); ἐμοὶ δ' ἄχος ἕστᾱκεν Id. Aj. 200 (lyr.): with Adv., ξυμφορᾶς ἵν' ἕσταμεν, ἵν' ἕστ. χρείας, in what case or need we are, Id. Tr. 1145, OT 1442; ποῦ τύχης ἕστηκεν; Id. Aj. 102; later also ἀδίκως, ὀρθῶς, εὐλαβῶς ἵστασθαι, behave wrongly, etc., Plb. 18.3.2, 33.6.3, 18.33.4.

2. take up an intellectual attitude, ὡς ἵστασθαι δεῖ περὶ χρημάτων κτήσεως Phld. Oec. p.38J.; οὐκ ὀρθῶς ἵ. Id. Rh. 1.53S.

3. in pregnant sense, στῆναι ἐς.. Hdt. 9.21; στ. ἐς δίκην E. IT 962; στ. παρά τινα Il. 24.169 (but οἱ μὴ στάντες παρὰ τὰ δεινά those who did not face the danger, D.H. 9.28): c. acc. loci, τί τοῦτ' αἰθερίαν ἕστηκε πέτραν; E. Supp. 987 (lyr.); στῆτε τόνδε τρίβον Id. Or. 1251:c. acc. cogn., ποίαν μ' ἀνάστασιν δοκεῖς.. στῆναι; S. Ph. 277.

II

1. stand still, halt, ἀλλ' ἄγε δὴ στέωμεν Il. 11.348, cf. Od. 6.211, 10.97; opp. φεύγω, 6.199, etc.; stand idle, Il. 4.243, al.; ἑστάναι to be stationary, opp. κινεῖσθαι, Pl. R. 436c, etc.; κατὰ χώρην ἑστάναι Hdt. 4.97; οὐ μὴν ἐνταῦθ' ἕστηκε τὸ πρᾶγμα does not rest here, D. 21.102, cf. 10.36; ἐὰν ἡ κοιλία στῇ if the bowels are constipated, Arist. HA 588a8: c. part., οὐ στήσεται ἀδικῶν D. 10.10; come to a stop, rest satisfied, ἄν τις ὀρθῶς ἐπιβάλῃ, ἔπειτα σταθῇ Epicur. Fr. 423; οὐχ ἱστάμενοι Plot. 3.1.2: impers., ἵσταται there is a stop, one comes to a stop, Arist. APr. 43a37, al.; οὐκ ἔστη ἐνταῦθα κακοῖς γενομένοις ἀποθανεῖν Plot. 3.2.8; also ἵστασθαι μέχρι τοῦ γένους Them. in APo. 55.8,al.

2. metaph., stand firm, X. HG 5.2.23; τῇ διανοίᾳ Plb. 21.11.3; of arguments or propositions, hold good, Phld. Rh. 1.83, 2.192 S.: part., ἑστηκώς fixed, stable, Arist. GA 776a35, EN 1104a4, Metaph. 1047a15; δεῖ τὸ κρίμα ἑστηκὸς καὶ κύριον εἶναι SIG 826ii29 (Delph., ii B.C.); λογισμὸς ἑστὼς καὶ νουνεχής Plb. 3.105.9; τέχναι οὐκ ἔχουσαι τὸ ἑστηκός, ἀλλὰ τὸ στοχαστικόν Phld. Rh. 1.71S. (so Adv. ἑστηκότως, opp. στοχαστικῶς, ib.70S.), cf. Iamb. Protr. 21. κ'; χρεία ἑστηκυῖα καὶ τεταγμένη Plb. 6.25.10; ἑστηκότα θεωρήματα, ἑστηκότες σκοποί, Phld. Rh. 1.2S., Po. 5.22; of age, ἑστηκυῖα ἡλικία Pl. Lg. 802c; τιμαὶ ἑστηκυῖαι fixed prices, PTeb.ined.

Thayer's Expanded Definition

ἵστημι, more rarely ἱστάω (((from Herodotus down; cf. Veitch, under the word)) ἱστῶμεν, Romans 3:31 R G) and ἱστάνω (((late; cf. Veitch, under the word)) ἱστάνομεν, Romans 3:31 L T Tr WH) (cf. Buttmann, 44f (38f); Winers Grammar, § 14,1f.; 87 (83); WHs Appendix, p. 168; Veitch, p. 337f); future στήσω; 1 aorist ἔστησα; 2 aorist ἔστην, imperative στῆθι, infinitive στῆναι, participle στάς; perfect ἕστηκα (with present force; Winer's Grammar, 274 (257)), infinitive ἑστάναι (Relz st bez G Tr ἑστάναι in Acts 12:14) (nowhere ἑστηκεναι), participle masculine ἑστηκώς with neuter ἑστηκός, and in the shorter form ἑστώς, ἑστῶσα (John 8:9), with neuter ἑστώς and (L T Tr WH in Matthew 24:15 (here Rst also); Revelation 14:1) ἑστός (cf. Alexander Buttmann (1873) Ausf. Spr. ii., p. 208; (Rutherford, Babrius, p. 39f; Winers Grammar, § 14, 1 i.; Buttmann, 48 (41))); pluperfect εἱστήκειν ((but WH uniformly ἱστ.; see Iota) with force of imperfect Winer's Grammar, 274 (257)), 3 person plural εἱστήκεισαν (Matthew 12:46; John 18:18; Acts 9:7 and L T Tr WH in Revelation 7:11) and ἑστήκεσαν (Revelation 7:11 R G (cf. Winers Grammar, § 14, 1 a.; yet Buttmann, 43 (38))); passive, 1 aorist ἐστάθην; 1 future σταθήσομαι; 1 future middle στήσομαι (Revelation 18:15);

I. Transitively in the present, imperfect, future, and 1 aorist active; likewise in the tenses of the passive (cf. Buttmann, 47 (41) contra Winers Grammar, 252 (237)) (the Sept. for הֶעֱמִיד, הֵקִים, הִצִּיב); (from Homer down); to cause or make to stand; to place, put, set;

1. universally, α. properly, τινα, to bid to stand by (set up): Acts 1:23; Acts 6:13; in the presence of others: ἐν μέσῳ, in the midst, John 8:3, and ἐν τῷ μέσῳ, Acts 4:7; ἐνώπιον τίνος, Acts 6:6; before judges: εἰς αὐτούς, before the members of the Sanhedrin, Acts 22:30; ἐν τῷ συνεδρίῳ, Acts 5:27; ἐπί with the genitive of the judge, passive σταθήσεσθε, Mark 13:9; τινα ἄμωμον κατενώπιον τίνος, to (set one i. e.) cause one to make his appearance faultless before etc. Jude 1:24; to place (i. e. designate the place for one to occupy): ἐν μέσῳ τινων, Matthew 18:2; Mark 9:36; παῥ ἑαυτῷ, Luke 9:47; ἐκ δεξιῶν, Matthew 25:33; ἐπί τί (accusative of place), Matthew 4:5; Luke 4:9. Middle to place oneself, to stand (German sich hinstellen,hintreten): ἀπό μακρόθεν, Revelation 18:15; likewise in the passive: σταθείς, Luke 18:11, 40; Luke 19:8; (ἐστάθησαν σκυθρωποί they stood still, looking sad, Luke 24:17 T WH Tr text (cf. II. 1 b. β.)); Acts 2:14; Acts 11:13; with ἐν μέσῳ τίνος, τινων, added, Acts 17:22; Acts 27:21; σταθέντες, when they had appeared (before the judge), Acts 25:18. β. tropically, to make firm, fix, establish: τί, τινα, to cause a person or thing to keep his or its place; passive to stand, be kept intact (of a family, a kingdom): Matthew 12:25ff; Luke 11:18; equivalent to to escape in safety, Revelation 6:17; with ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου added, Luke 21:36; στῆσαι τινα, to cause one to preserve a right state of mind, Romans 14:4 (see Meyer); passive σταθήσεται, shall be made to stand, i. e. shall be kept from falling, ibid. τί, to establish a thing, cause it to stand, i. e. to uphold or sustain the authority or force of anything: Hebrews 10:9 (opposed to ἀναιρεῖν); τήν παράδοσιν, Mark 7:9; τήν ἰδίαν δικαιοσύνην, Romans 10:3; τόν νόμον (opposed to κατάργω), Romans 3:31 (τόν ὅρκον, Genesis 26:3; τήν διαθήκην, Exodus 6:4; 1 Macc. 2:27). equivalent to to ratify, confirm: σταθῇ, σταθήσεται πᾶν ῤῆμα, Matthew 18:16; 2 Corinthians 13:1. to appoint (cf. colloquial English set): ἡμέραν, Acts 17:31; cf. Grimm on 1 Macc. 4:59.

2. to set or place in a balance; to weigh: money to one (because in very early times, before the introduction of coinage, the metals used to be weighed) i. e. to pay, Matthew 26:15 (so in Greek writings from Homer down; cf. Passow, under the word, p. 1508b; (Liddell and Scott, under the word A. IV.); the Sept. for שָׁקַל, Isaiah 46:6; Jeremiah 39:9ff (ff); Zechariah 11:12; 1 Esdr. 8:25ff; etc.); this furnishes the explanation of the phrase μή στήσῃς αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην, do not reckon to them, call them to account for, this sin (A. V. lay not this sin to their charge), Acts 7:60 ((cf. Meyer at the passage)).

II. Intransitively in the perfect and pluperfect (having the sense of a present and an imperfect (see above)), also in 2 aorist active, to stand; the Sept. for נִצַּב עָמַד קוּם;

1. properly,

a. followed by prepositions or adverbs of place: followed by ἐν with the dative of place (cf. Buttmann, 329 (283)), Matthew 6:5; Matthew 20:3; Matthew 24:15; Luke 24:36; John 8:9; John 11:56; Acts 5:25; Acts 7:33 (L T Tr WH ἐπί with the dative); Revelation 5:6; Revelation 19:17; ἐνώπιον τίνος, Acts 10:30; Revelation 7:9; Revelation 8:2; Revelation 11:4; Revelation 12:4; πρός with the dative of place, John 18:16; ἐπί with the genitive of place (German auf, upon), Luke 6:17; Acts 21:40; Revelation 10:5, 8; with the genitive of the judge or tribunal, before (cf. ἐπί, A. I. 2 b.), Acts 24:20; Acts 25:10; πέραν with the genitive of place, John 6:22; πρό, Acts 5:23 (R G; but L T Tr WH ἐπί τῶν θυρῶν (at, German an; cf. above and see ἐπί, A. I. 2 a.)); ; ἔμπροσθεν τίνος, before one as judge, Matthew 27:11; κύκλῳ (τίνος), around, Revelation 7:11; μέσος ὑμῶν, in the midst of you, living among you, John 1:26; ἐκ δεξιῶν τίνος, Luke 1:11; Acts 7:55f; ἐν μέσῳ, John 8:9; πρός with the accusative (G L T Tr WH with the dative (see πρός, II.)) of place, John 20:11; ἐπί with the accusative of place (see ἐπί, C. I.), Matthew 13:2; Revelation 3:20; Revelation 7:1; Revelation 14:1; Revelation 15:2; ἐπί τούς πόδας, to stand upright, Acts 26:16; Revelation 11:11; παρά with the accusative, Luke 5:2; Luke 7:38; εἰς, John 21:4 (L T Tr marginal reading WH marginal reading ἐπί (see ἐπί, C. I. 1 d.)); ἐκεῖ, Matthew 27:47; Mark 11:5; James 2:3; ὧδε, Matthew 16:28; Matthew 20:6; Mark 9:1; Luke 9:27 (here T Tr WH αὐτοῦ, which see); ὅπου, Mark 13:14; ἔξω, Matthew 12:46, 47 (here WH in marginal reading only); Mark 3:31; Luke 8:20; Luke 13:25; μακρόθεν, Luke 18:13; Luke 23:49 (R G Tr text); ἀπό, μακρόθεν, Revelation 18:10, 17; (Luke 23:49 L T WH Tr marginal reading (but ἀπό in brackets)); πόρρωθεν, Luke 17:12.

b. absolutely; α. to stand by, stand near (in a place already mentioned, so that the reader readily understands where): Matthew 26:73; John 1:35; John 3:29; John 7:37; John 12:29; John 18:18, 25; John 20:14; Acts 16:9; Acts 22:25; with a participle or adjective (indicating the purpose or act or condition of the one standing): Matthew 20:6; Luke 23:10; Acts 1:11; Acts 9:7; Acts 26:6; opposed to καθίζειν, Hebrews 10:11f β. if what is said to stand had been in motion (walking, flowing, etc.), to stop, stand still: Matthew 2:9 (Rec. ἔστη, L T Tr WH ἐστάθη (cf. I. 1 a.)); Matthew 20:32; Mark 10:49; Luke 8:44; Acts 8:38. γ. contextually, to stand immutable, stand firm, of the foundation of a building: 2 Timothy 2:19.

2. metaphorically,

a. to stand, i. e. continue safe and sound, stand unharmed: Acts 26:22.

b. to stand ready or prepared: with a participle, Ephesians 6:14.

c. to be of a steadfast mind; so in the maxim in 1 Corinthians 10:12.

d. followed by a participle of quality, Colossians 4:12; ὅς ἕστηκεν ἑδραῖος, who does not hesitate, does not waver, 1 Corinthians 7:37; in a figure, of one who vanquishes his adversaries and holds the ground, Ephesians 6:13; also of one who in the midst of the fight holds his position πρός τινα, against the foe, Ephesians 6:11 (cf. Exodus 14:13; Psalm 35:13 (). to persist, continue, persevere: τῇ πίστει, dative commodi (so as not to fall from thy faith (others take the dative instrumentally, by thy faith; cf. Winers Grammar, § 31, 6 c.; Buttmann, § 133, 24)), Romans 11:20; ἐν τῇ ἀλήθεια, John 8:44 (where the meaning is, his nature abhors, is utterly estranged from, the truth; Vulg. incorrectly,in veritate non stetit; Luther,ist nicht bestanden (A. V. abode not etc.); but the Zürich version correctly,besteht nicht (WH read ἔστηκεν, imperfect of στήκω, which see)); ἐν τῇ χάριτι, Romans 5:2; ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, 1 Corinthians 15:1; εἰς ἥν (namely, χάριν) ἑστήκατε, into which ye have entered, that ye may stand fast in it, 1 Peter 5:12 (but L T Tr WH read στῆτε (2 aorist active imperative 2 person plural) enter and stand fast; Buttmann, § 147, 16, cf. p. 329 (283)). Note: From ἕστηκα is formed the verb στήκω, which see in its place. (Compare: ἀνίστημι, ἐπανίστημι, ἐξανίστημι, ἀνθίστημι, ἀφίστημι, διΐστημι, ἐνίστημι, ἐξίστημι, ἐπιστημι (ἐπίστημαι), ἐφίστημι, κατεφιστημι, συνεφίστημι, καθίστημι, ἀντικαθίστημι, ἀποκαθίστημι, μεθίστημι, παρίστημι, περιΐστημι, προστημι, συνίστημι.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἵστημι ,

and in late writers, also ἱστάνω (Veitch, s.v.; Bl., § 23, 2; M, Pr., 55),

[in LXX chiefly for H5975, H6965, also for H5324 ni., hi., H3318 hith., etc.].

I. Trans. in Pres., impf., fut. and 1 aor. act, and in the tenses of the pass.

1. to make to stand, to place, set, set up, establish, appoint: c. acc pers., Mark 7:9, Acts 1:23; Acts 6:13; Acts 17:31, Hebrews 10:9; id. seq. ἐπί ., c. acc loc., Matthew 4:5, Luke 4:9; ἐν μέσῳ , Matthew 18:2, Mark 9:36, John 8:3; ἐνώπιον , Acts 6:6; παρ᾿ ἑαυτῷ , Luke 9:47; ἐκ δεξιῶν , Matthew 25:33; mid., to place oneself, to stand: Revelation 18:15; so also pass., to be made to stand, to stand: Matthew 2:9, Luke 11:18; Luke 19:8, 2 Corinthians 13:1, al.

2. to set in a balance, to weigh (cl.; LXX for H8254, Isaiah 46:6, al.): Matthew 26:15.

II. Intrans., in pf., plpf. (with sense of Pres. and impf.; M, Pr., 147 f.) and 2 aor. act., to stand, stand by, stand still: Matthew 20:32; Matthew 26:73, Mark 10:49, Luke 8:44, John 1:35; John 3:29, Acts 16:9, al.; seq. ἐν , Matthew 6:5, al.;ἐνώπιον , Acts 10:30, al.; πρός , c. dat. loc., John 18:16; ἐπί , c. gen. loc., Luke 6:17, Acts 5:23; Acts 25:10, al.; ἔμπροσθεν , Matthew 27:11; κύκλῳ , Revelation 7:11; ἐκ δεξιῶν , Luke 1:11; ἐπί , c. acc, Matthew 13:2, Revelation 3:20; παρά , Luke 5:2; ἐκεῖ , Mark 11:5; ὧδε , Mark 9:1; ὅπου , Mark 13:14; ἔξω , Matthew 12:46; μακρόθεν , Luke 18:13; πόρρωθεν , Luke 17:12. Metaph., to stand ready, stand firm, be steadfast: 1 Corinthians 7:37; 1 Corinthians 10:12, Ephesians 6:11-14 Colossians 4:12; τ . πίστει , Romans 11:20; ἐν τ . ἀληθείᾳ , John 8:44; ἐν τ . χάριπι , Romans 5:2; ἐν τ . εὐαγγελίῳ , 1 Corinthians 15:1

(cf. ἀν -, ἐπ -αν -, ἐξ -αν -, ἀνθ -, ἀφ -, δι -, ἐν -, ἐξ -, ἐπ -, (-μαι ), ἐφ -, κατ -εφ -, συν -εφ -, καθ -, ἀντι -καθ -, ἀπο -καθ -, μεθ -, παρ -, περι -, προ -, συν -ίστημι ).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

ἵστημι (ἱστάνω) = ";fix,"; ";agree upon,"; is common in financial transactions, as in BGU IV. 1131.44 (B.C. 13) ἐφ᾽ η ἑστάμεθ ̣α ̣ τιμῇ, ib. II. 456.18 (A.D. 348) τιμῆς τῆς [ἑσ ]ταμένης καὶ σνμπεφωνημένης, P Tebt II. 385.17 (A.D. 117) ἀπὸ τῶν ἑσταμένων. . . δραχμῶν τεσσαρ [ ]κ [ο ]ντα ἕξ, ";out of the 46 dr. agreed upon,"; PSI IV. 287.17 (A.D. 377) μηδὲ κοιλένιν (l. κοιλαίνειν, ";to be deficient in";) τὸν σταθέντα μισθόν. In Matthew 26:15 the 1st aor. act. denotes actual weighing or paying, (cf. Field Notes, p. 19 f.), as in ib. 442.12 (iii/B.C.) ὅτε ἤμελλον στῆσαι τοὺς ἀμφιτάπους (cf. Proverbs 7:16), ";when I was about to weigh the rugs,"; and the late P Iand 20.7 (vi/vii A.D.) Σ ]ερὴνε, στῆσον τὸ χρυσίον ̣ Ποσόμπους. For the meaning ";set up,"; as in John 8:3, Acts 1:23, al., see P Fay 20.22 τούτου τοῦ ἐμοῦ δόγματος ἀντίγραφα τοῖς καθ᾽ ἑκάστην πόλιν ἄρχουσιν γενέσθω ἐπιμελὲς εἰς τό δημόσιον μάλιστα ἐστάν [αι ] σύνοπτα τοῖς ἀναγιγνώσκουσιν, ";let the rulers of the several cities see that copies of this my edict are set up in the most public places in full view of those who wish to read"; (Edd.) : cf. P Leid Wxi. 9 ff. (ii/iii A.D.) τοὺς ἀστέρας ἱστάς, καὶ τῷ φωτὶ τῷ ἐνθέῳ κτίζων τὼν κόσμον · ἐν ᾧ δὲ ἔστησας τὰ πάντα. The verb is used metaphorically in P Rein 44.38 (A.D. 104) περὶ μὲν γὰρ τῶν τῆς μητρῴας οὐσίας προσόδων. . ο ̣ὐδὲν ἠδυνήθην στῆσαι, ";regarding the revenues of the maternal fortune I was unable to establish anything,"; and in the passive in BGU I. 140.19 (time of Hadrian) δι᾽ ὧν τὸ αὐστηρότερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ αὐτοκρατόρων σταθὲν φιλανθρωπότερ [ο ]ν ἑρμηνεύω : cf. P Gen I. 7.8 (i/A.D.) (= Chrest. I. p. 108) αἱ μὲν οὖν πρ [οσ ]ήκουσαι αὐτῷ τάξεις φυλαχ [θ ]ήτωσαν ὥσπερ οἱ πρ [ὸ ἐ ]μοῦ ἔστησαν κατὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἔθος, P Lips Inv. 266.6 (ii/A.D.) (= Archiv v. p. 245) τοῦ κυρ [ ]ου ἡμῶν Ἁδριανοῦ Καί [σ ]αρος ὁμόσε ταῖς ἄλλαις εὐεργεσίαις στήσαντος τὴν βασιλικὴν. . γῆν. . γεωργεῖσθαι, and Syll 426.28 (ii/B.C. ad init. ) μ ]ετὰ τῶν ἀρχόντων τῶν στα [θ ]έντων ἐν Στίρι, (cf. Matthew 12:25). The verb passes into the meaning ";stop"; in P Oxy VIII. 1088.21 (early i/A.D.), a medical receipt—αἷμα ἀπὸ μυκτήρων στῆσαι ";to stop nose-bleeding."; For the form ἱστάνω (Romans 3:31), which is found from i/B.C., cf. Syll 732.25 (B.C. 36–5) ἀφιλαργύρως ἱστανόμενος ἡστίασεν τοὺς ἐρανιστάς : see also s.v. παριστάνω. MGr σταίνω, στήνω (trans.) : στένω (trans.) : στέκω (intrans.), cf. perf. ἕστηκα.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ειστήκει εἱστήκει ειστήκειν ειστηκεισαν ειστήκεισαν εἱστήκεισαν εσταθη εστάθη ἐστάθη εσταθησαν εστάθησαν ἐστάθησαν έσταμαι εσταναι εστάναι έσταναι ἑστάναι εστη έστη ἔστη εστηκα έστηκα ἕστηκα εστηκαμεν εστήκαμεν ἑστήκαμεν εστηκας έστηκας ἕστηκας εστήκασι εστηκασιν εστήκασιν ἑστήκασιν εστηκατε εστήκατε ἑστήκατε έστηκε εστηκεν έστηκεν ἕστηκεν εστηκος εστηκός ἑστηκὸς εστηκοτα εστηκότα ἑστηκότα εστηκότας εστηκοτες εστηκότες εστήκοτες ἑστηκότες εστηκότος εστηκοτων εστηκότων ἑστηκότων εστηκως εστηκώς ἑστηκὼς έστην έστησα εστήσαμεν εστησαν έστησαν έστησάν ἔστησαν ἔστησάν έστησας έστησε έστησέ εστησεν έστησεν ἔστησεν έστητε εστος εστός ἑστὸς εστως εστώς ἑστὼς εστώσα εστώσαι εστωτα εστώτα ἑστῶτα εστωτας εστώτας ἑστῶτας εστωτες εστώτες ἑστῶτες εστωτος εστώτος ἑστῶτος εστωτων ἑστώτων ἵνα ίστα ισταμένην ιστάνειν ιστανομεν ἱστάνομεν ίστανται ίσταται ίστατο ιστηκει ἱστήκει ιστηκεισαν ἱστήκεισαν ίστησεν ιστία ιστίοις ιστίων ιστώμεν ιστών σταθεις σταθείς σταθεὶς σταθεντα σταθέντα σταθεντες σταθέντες σταθη σταθή σταθῇ σταθηναι σταθήναι σταθῆναι σταθησεσθε σταθήσεσθε σταθησεται σταθήσεται σταθητε σταθῆτε σταντος στάντος στας στὰς στασα στάσα στᾶσα στάσαι στη στηθι στήθι στῆθι στήκετε στηναι στήναι στῆναι στης στησαι στήσαι στήσαί στῆσαι στήσαντας στησαντες στήσαντες στήσας στησει στήσει στήσεις στήσεσθε στήσεται στήσεταί στήσετε στηση στήση στήσῃ στησης στήσης στήσῃς στήσομαι στησόμεθα στήσομεν στήσον στησονται στήσονται στήσουσι στήσω στητε στήτε στῆτε στήτω στήτωσαν eistekei eistēkei eistekeisan eistēkeisan estanai estathe estathē estáthe estáthē estathesan estathēsan estáthesan estáthēsan este estē éste éstē esteka estēka estekamen estēkamen estekas estēkas estekasin estēkasin estekate estēkate esteken estēken estekos estēkos estēkōs estekota estēkota estekotes estēkotes estekoton estēkotōn estesan estēsan éstesan éstesán éstēsan éstēsán estesen estēsen éstesen éstēsen estos estōs estota estōta estotas estōtas estotes estōtes estoton estōtōn estotos estōtos heistekei heistēkei heistḗkei heistekeisan heistēkeisan heistḗkeisan hestanai hestánai hesteka hestēka hésteka héstēka hestekamen hestēkamen hestḗkamen hestekas hestēkas héstekas héstēkas hestekasin hestēkasin hestḗkasin hestekate hestēkate hestḗkate hesteken hestēken hésteken héstēken hestekos hestekòs hestekṑs hestēkos hestēkòs hestēkōs hestēkṑs hestekota hestekóta hestēkota hestēkóta hestekotes hestekótes hestēkotes hestēkótes hestekoton hestekóton hestēkotōn hestēkótōn hestos hestòs hestōs hestṑs hestota hestôta hestōta hestō̂ta hestotas hestôtas hestōtas hestō̂tas hestotes hestôtes hestōtes hestō̂tes hestoton hestōtōn hestṓton hestṓtōn hestotos hestôtos hestōtos hestō̂tos histanomen histánomen ina istanomen stantos stántos stas stàs stasa stâsa stathe stathē stathêi stathē̂i statheis statheìs stathenai stathênai stathēnai stathē̂nai stathenta stathénta stathentes stathéntes stathesesthe stathēsesthe stathḗsesthe stathesetai stathēsetai stathḗsetai stathete stathête stathēte stathē̂te stenai stênai stēnai stē̂nai stesai stêsai stēsai stē̂sai stesantes stēsantes stḗsantes stese stēsē stesei stēsei stḗsei stḗsēi stḗseis stḗsēis steses stēsēs stesontai stēsontai stḗsontai stete stête stēte stē̂te stethi stêthi stēthi stē̂thi
adsFree icon
Ads FreeProfile