Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2127 - εὐλογέω

Transliteration
eulogéō
Phonetics
yoo-log-eh'-o
Origin
from a compound of (G2095) and (G3056)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:754,275
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
εὐλαβής
 
Next Entry
εὐλογητός
Definition   
Thayer's
 1. to praise, celebrate with praises
 2. to invoke blessings
 3. to consecrate a thing with solemn prayers
  1. to ask God's blessing on a thing
  2. pray God to bless it to one's use
  3. pronounce a consecratory blessing on
 4. of God
  1. to cause to prosper, to make happy, to bestow blessings on
  2. favoured of God, blessed
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1288 ‑ בָּרַךְ (baw‑rak');  1921 ‑ הָדַר (haw‑dar');  1984 ‑ הָלַל (haw‑lal');  3034 ‑ יָדָה (yaw‑daw');  3372 ‑ יָרֵא (yaw‑ray');  3498 ‑ יָתַר (yaw‑thar');  3513 ‑ כָּבַד (kaw‑bad, kaw‑bade');  5059 ‑ נָגַן (naw‑gan');  7442 ‑ רָנַן (raw‑nan');  7521 ‑ רָצָה (raw‑tsaw');  7624 ‑ שְׁבַח (sheb‑akh');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (44)
Matthew 6
Mark 6
Luke 14
John 1
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 1
Hebrews 7
James 1
1 Peter 1
NAS (41)
Matthew 5
Mark 5
Luke 13
John 1
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 1
Hebrews 6
James 1
1 Peter 2
HCS (42)
Matthew 5
Mark 6
Luke 13
John 1
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 1
Hebrews 7
James 1
1 Peter 1
BSB (42)
Matthew 5
Mark 6
Luke 13
John 1
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 1
Hebrews 7
James 1
1 Peter 1
ESV (39)
Matthew 5
Mark 6
Luke 12
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 1
Hebrews 6
James 1
1 Peter 1
WEB (47)
Matthew 6
Mark 6
Luke 14
John 1
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
Galatians 4
Ephesians 1
Hebrews 7
James 1
1 Peter 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

εὐλογ-έω,

impf. εὐλόγουν or ηὐλ - Ar. Ec. 454, Isoc. 12.206: fut. - ήσω E. Hec. 465 (lyr.): aor. εὐλόγησα or ηὐλ - LXX Genesis 1:22,al.: inf. εὐλογῆσαι Ar. Eq. 565: pf. εὐλόγηκα LXX Numbers 23:11 : Pass., with fut. Med. εὐλογήσομαι (v.l. - ηθήσομαι, as always in LXX, 2 Ki. 7.29,al.) Isoc. 9.5: aor. εὐλογήθην Phalar. 119.3 (opt.): pf. εὐλόγημαι LXX Ruth 2:19 :

I speak well of, praise, πόλιν A. Ag. 580; πατέρα τὸν ἀμόν S. Ph. 1314, cf. Ar. Eq. 1.c., E. Hec. 1.c.,al., Isoc.ll.cc.; deliver a panegyric upon, Arist. Rh.Al. 1426a3: with neut. Adj., εὐ. καὶ δίκαια κἄδικα Ar. Ach. 372, cf. Ec. 454; θεοὶ εὐλογοῦσί τινα honour him, E. Supp. 927: Pass., ἐπαίνοις εὐλογούμενον πέδον S. OC 720; τὸν ἐν Δωδῶνι δαίμον' εὐλογούμενον Id. Fr. 461.

II

1. of God or men, LXX Genesis 35:9,al., Acts 3:26,al.: freq. in pf. part. Pass. εὐλογημένος, as LXX De. 28.3, Luke 1:28.

2. bless, praise a god, OGI 73 (Egypt), cf. εὐ. τὴν Εἶσιν (sic) CIG 4705c (ibid.); σου τὰς δυνάμεις Buresch Aus Lydien 113; so in LXX and NT, Jo. 22.23,al., James 3:9.

3. also, apptly. by a Hebr. euphemism, curse, LXX 1 Kings 20:10(21).10, cf. Job 2:5.

Thayer's Expanded Definition

εὐλογέω, ἐυλόγω; future εὐλογήσω; imperfect εὐλόγουν and ηὐλόγουν (Mark 10:16, where the manuscripts fluctuate between the two forms (cf. WH's Appendix, p. 162)); 1 aorist εὐλόγησα (ηὐλόγησα, Matthew 14:19 L Tr; Luke 24:30 L; Hebrews 11:20 and 21 L); perfect ἐυλόγηκα (ηὐλόγηκά, Hebrews 7:6 L; see εὐδοκέω at the beginning (cf. Veitch, under the word; Tdf. on Luke, the passage cited)); passive, perfect participle εὐλογῇ μένος; 1 future ἐυλογηθήσομαι; (εὔλογος); the Sept. very often for בָּרַך and בֵּרֵך; Vulg. benedico; mostly with the accusative of the object, to bless one;

1. as in Greek writings, to praise, celebrate with praises: τόν Θεόν, Luke 1:64; Luke 2:28; Luke 24:51, 53 (Tdf. omits); James 3:9; absolutely, in the giving of thanks: Matthew 14:19; Matthew 26:26 (cf. 3 below); Mark 6:41; Mark 8:7 R G T (?); (cf. 3 below); Luke 24:30; 1 Corinthians 14:16. (When used in this sense εὐλογεῖν differs from εὐχαριστεῖν in referring rather to the form, εὐχαριστεῖν referring to the substance of the thanksgiving.) By a usage purely Biblical and ecclesiastical like the Hebrew בָּרַך,

2. to invoke blessings: τινα, upon one, Matthew 5:44 Rec.; Luke 6:28; Romans 12:14; absolutely, 1 Corinthians 4:12; 1 Peter 3:9; of one taking leave, Luke 24:50f; of one at the point of death, Hebrews 11:20f (Genesis 48:9); in congratulations, Hebrews 7:1, 6f (Genesis 14:19); Mark 10:16 R G L; Luke 2:34; εὐλογημένος (בָּרוּך), praised, blessed (cf. εὐλογητός): Matthew 21:9; Matthew 23:39; Mark 11:9; Luke 13:35; Luke 19:38; John 12:13 (in all which passages it is an acclamation borrowed from: Psalm 117:26 ()).

3. with the accusative of a thing, "to consecrate a thing with solemn prayers; to ask God's blessing on a thing, pray him to bless it to one's use, pronounce a consecratory blessing on": ἰχθύδια, Mark 8:7 L Tr WH; τούς ἄρτους, Luke 9:16; τό ποτήριον, 1 Corinthians 10:16; τήν θυσίαν, 1 Samuel 9:13; and perhaps τόν ἄρτον, Matthew 26:26; Mark 14:22 (but see above under 1); cf. Rückert, Das Abendmahl, p. 220f.

4. of God, to cause to prosper, to make happy, to bestow blessings on, (cf. Winer's Grammar, 32): τινα, Acts 3:26; followed by ἐν with the dative of the blessing, ἐν πάσῃ εὐλογία, with every kind of blessing, Ephesians 1:3 (ἐν ἀγαθοῖς, Test xii. Patr. (test. Jos. § 18), p. 722 (ἐν εὐλογίαις γῆς, ἐν πρωτογενημασι καρπῶν, test. Isach. § 5, p. 626f)); εὐλογῶν εὐλογήσω σε (after the Hebrew, Genesis 22:17; see εἰδῶ, I. 1 a. (for references)), I will bestow on thee the greatest blessings, Hebrews 6:14; Galatians 3:8 Rec.elz bez (see ἐνευλογέω), Galatians 3:9; εὐλογημένος favored of God, blessed, Luke 1:42b (cf. Deuteronomy 28:4); ἐν γυναιξί, blessed among women, i. e. before all other women, Luke 1:28 R G L Tr text brackets; 42a (cf. Winers Grammar, 246 (231); (Buttmann, 83 (73))); εὐλογημένοι τοῦ πατρός (equivalent to ὑπό τοῦ πατρός, like εὐλογημένοι ὑπό Θεοῦ, Isaiah 61:9; Isaiah 65:23; cf. Winers Grammar, 189 (178) and § 30, 4; (cf. Buttmann, § 132, 23)), appointed to eternal salvation by my father, Matthew 25:34. (Compare: ἐνευλογέω, κατευλογέω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

εὐλογέω , - ,

[in LXX chiefly for H1288 pi.;]

1. to speak well of, praise (cl.; LXX Deuteronomy 8:10, al.): τ . θεόν , Luke 1:64; Luke 2:28; Luke 24:51; Luke 24:53 (αἰνοῦντες , T, WH, mg.), James 3:9; absol., to give praise, Matthew 14:19; Matthew 26:26 (v. Swete on Mark 14:22), Mark 6:41; Mark 14:22 (v. Swete, in l), Luke 24:30, 1 Corinthians 14:16.

2. As in LXX (= H1288 pi.);

(a) to bless, invoke blessings on (Genesis 24:60, Numbers 23:20, al.): absol., 1 Corinthians 4:12, 1 Peter 3:9; c. acc pers., Luke 2:34; Luke 6:28; Luke 24:50-51, Romans 12:14, Hebrews 7:1; Hebrews 7:6-7; Hebrews 11:20-21; εὐλογημένος (= H1288; v. Lft., Notes, 310; DCG, i, 189), blessed, Matthew 21:9; Matthew 23:39 (LXX), Mark 11:9-10, Luke 13:35; Luke 19:38 (LXX), John 12:13; c. acc rei, Mark 8:7, Luke 9:16, 1 Corinthians 10:16;

(b) with God as subject (Psalms 44:3, al.), to bless, prosper, bestow blessings on: c. acc pers., Acts 3:26, Galatians 3:9, Ephesians 1:3 (Lft., Notes, 311), Hebrews 6:14; εὐλογημένος , Luke 1:28 (WH, tit., R, tit., omit) Luke 1:42; εὐλογημένοι τ . πατρός (cf. Isaiah 61:9), Matthew 25:34; pass. Acts 3:25 (cf. ἐν -, κατ -ευλογέω ).†

**† κατ -ευλογέω , - ,

[in LXX: Tobit 11:1; Tobit 11:17*;]

to bless fervently: Mark 10:16 (v. Swete, in l).†

SYN.: see αἰνέω G134, and cf. DCG, i, 189, 211; Cremer, 766.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

We can illustrate this verb only from the Christian papyri, as P Amh II. 145.1 (iv/v A.D.) τῷ ἀγ ]απητῷ ἀδελφῷ καὶ ηὐλ [ο ]γημένῳ, and the late P Grenf II. 113.7 (viii/ix A.D.) τῶν εὐλογημένων τριῶν συνόδων, .11 μετὰ τῶν σὺν αὐτοῖς καὶ εὐλογημένων ὁμονόων. It occurs, however, in inscrr. in such a formula as OGIS 73 εὐλογεῖ τὸν θεὸν Πτολεμαῖος Διονυσίου Ἰουδαῖος, and was by no means confined to the Jews as Dittenberger shows from CIG 4705 b.2 (of Pan) ε [ ]λογ [ ] τὸν εὔο [δο ]ν θεόν, ib. 4705 c.2 εὐλογῶ [τ ]ὴν Εἶσιν. See also Syll 891.24 (ii/A.D.) where the prayer is uttered that a protector of a tomb—τῶν λῴων ἀπολαύοι εὐλογοῖτό τε ἐν παντὶ δήμῳ, and the exx. of the verb in votive inscriptions given by Ramsay ExpT x. p. 54, as when a person who has been chastised for his sin by the god dedicates a stele—ε ()λογῶν σου τὰς δυνάμ (ε)ις : he adds that the stele which is dedicated is in one case called εὐλογία. In MGr εὐλογῶ = ";praise,"; ";bless"; : a form βλογῶ is also found.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ἐνευλογηθήσονται ευλογεί ευλόγει ευλογειν ευλογείν εὐλογεῖν ευλογειται ευλογείται εὐλογεῖται ευλογειτε ευλογείτε εὐλογειτε εὐλογεῖτε ευλογείτω ευλογηθείη ευλογηθήναι ευλογηθήσεται ευλογηθησονται ευλογηθήσονται εὐλογηθήσονται ευλογήκαμεν ευλόγηκας ευλόγηκε ευλογηκεν εὐλόγηκεν ευλογημένα ευλογημέναι Ευλογημενη ευλογημένη Εὐλογημένη ευλογημενοι ευλογημένοι εὐλογημένοι ευλογημένον Ευλογημενος ευλογημένος Εὐλογημένος ευλόγηνται ευλογης εὐλογῇς ευλόγησα ευλογήσαι ευλόγησαν ευλογησας ευλογήσας ευλόγησας εὐλογήσας ευλογήσατε ευλογησάτωσάν ευλόγησε ευλόγησέ ευλογήσει ευλογήσεις ευλογησεν ευλόγησεν εὐλόγησεν ευλογήσετε ευλογήση ευλογήσης ευλογήσομεν ευλόγησον ευλογήσουσι ευλογήσουσί ευλογήσουσιν ευλογησω ευλογήσω εὐλογήσω ευλόγηται ευλογητός ευλογουμεν ευλογούμεν εὐλογοῦμεν ευλογουμένη ευλόγουν ευλογουντα ευλογούντα εὐλογοῦντα ευλογουνται ευλογούνται εὐλογοῦνται ευλογούντάς ευλογουντες ευλογούντες ευλογούντές εὐλογοῦντες ευλογων ευλογών εὐλογῶν ηυλόγει ηυλόγηκας ηυλογημένον ηυλόγησα ηύλογησαν ηυλόγησε ηυλόγησέ ηυλόγησεν κατευλογει κατευλόγει eneulogethesontai eneulogethḗsontai eneulogēthēsontai eneulogēthḗsontai eulogein eulogeîn eulogêis eulogē̂is eulogeitai eulogeîtai eulogeite eulogeîte eulogeken eulogēken eulógeken eulógēken Eulogemene Eulogeméne Eulogēmenē Eulogēménē eulogemenoi eulogeménoi eulogēmenoi eulogēménoi Eulogemenos Eulogeménos Eulogēmenos Eulogēménos euloges eulogēs eulogesas eulogēsas eulogḗsas eulogesen eulogēsen eulógesen eulógēsen eulogeso eulogēsō eulogḗso eulogḗsō eulogon eulogôn eulogōn eulogō̂n eulogoumen eulogoûmen eulogounta eulogoûnta eulogountai eulogoûntai eulogountes eulogoûntes kateulogei kateulógei