Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2038 - ἐργάζομαι

Transliteration
ergázomai
Phonetics
er-gad'-zom-ahee
Origin
middle voice from (G2041)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:635,251
Definition
Thayer's
 1. to work, labour, do work
 2. to trade, to make gains by trading, "do business"
 3. to do, work out
  1. exercise, perform, commit
  2. to cause to exist, produce
 4. to work for, earn by working, to acquire
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 707 ‑ אָרַג (aw‑rag');  898 ‑ בָּגַד (baw‑gad');  1580 ‑ גָּמַל (gaw‑mal');  2404 ‑ חָטַב (khaw‑tab');  3953 ‑ לָקַשׁ (law‑kash');  4399 ‑ מְלָאכָה (mel‑aw‑kaw');  5503 ‑ סָחַר (saw‑khar');  5647 ‑ עָבַד (aw‑bad');  5647 ‑ עָבַד (aw‑bad');  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  6219 ‑ עָשׁוֹת (aw‑shoth');  6466 ‑ פָּעַל (paw‑al');  7702 ‑ שָׂדַד (saw‑dad');  8356 ‑ שָׁתָה (shaw‑thaw');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (39)
Matthew
4
Mark
1
Luke
1
John
8
Acts
3
Romans
4
1 Corinthians
4
Galatians
1
Ephesians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
2
2 Thessalonians
4
Hebrews
1
James
1
2 John
1
3 John
1
Revelation
1
HCS ( 0 )
HCS (40)
Matthew
4
Mark
1
Luke
1
John
8
Acts
3
Romans
4
1 Corinthians
4
2 Corinthians
1
Galatians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
2
2 Thessalonians
4
Hebrews
1
James
2
2 John
1
3 John
1
Revelation
1
BSB (41)
Matthew
4
Mark
1
Luke
1
John
8
Acts
3
Romans
4
1 Corinthians
4
2 Corinthians
1
Galatians
1
Ephesians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
2
2 Thessalonians
4
Hebrews
1
James
2
2 John
1
3 John
1
Revelation
1
ESV (38)
Matthew
3
Mark
1
Luke
1
John
8
Acts
3
Romans
4
1 Corinthians
4
2 Corinthians
1
Galatians
1
Ephesians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
2
2 Thessalonians
4
Hebrews
1
James
2
Revelation
1
WEB (39)
Matthew
4
Mark
1
Luke
1
John
8
Acts
3
Romans
4
1 Corinthians
4
Galatians
1
Ephesians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
2
2 Thessalonians
4
Hebrews
1
James
1
2 John
1
3 John
1
Revelation
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐργάζομαι, Il. 18.469, etc., Cret. ϝεργάδδομαι Schwyzer 181v5: fut. -άσομαι Thgn. 1116, etc., Dor. ἐργαξοῦμαι Theoc. 10.23, ἐργῶμαι PCair.Zen. 107.4 (iii B. C.), LXX Genesis 29:27, al., IG 7.3073.12 (Lebad., ii B. C.) (but Hsch. ἐργᾷ· ἐργάζει): aor. εἰργασάμην, Ion. ἐργ- Hdt. 2.115, A. Th. 845 (lyr.), etc., 3 pl. opt. ἐργασαίατο Ar. Av. 1147, Lys. 42; Dor. ἠργάξαντο SIG 248 M (Delph., iv B. C.): pf. εἴργασμαι, Ion. ἔργ- Hdt. 2.121. έ, A. Fr. 311, etc.

I These tenses are used both in Med. and Pass. signfs.: for other Pass. tenses, v. infr. 111: Att. Inscrr. of cent. iv have ἠργαζόμην, ἠργασάμην, (ἐξ-) IG 22.1585.11, 1669.10, al., but εἴργασμαι ib.1666 A 27; so also ἠργάσατο ib.7.424 (Oropus, iv B. C.), εἰργασμένος ib.3073.51 (Lebad., ii B. C.), ἐξήργασατο UPZ 19.8 (ii B. C.), εἴργασμαι PCair.Zen. 146.3 (iii B. C.); but this rule is often broken in later Pap., Inscrr., and codd.: work, labour, esp. of husbandry, Hes. Op. 299, 309, Th. 2.72, etc.; but also of all manual labour, of slaves, ἐ. ἀνάγκῃ Od. 14.272; of quarrymen, Hdt. 2.124, etc.; τὴν οὐσίαν οὐ δικαζόμενον ἀλλ' ἐργαζόμενον κεκτημένον Antipho 2.2.12; ἐ. ἐν τοῖς ἔργοις in the mines, D. 42.31: c. dat. instr., χαλκῷ with brass, Hes. Op. 151; also of animals, βοῦς ἐργάτης ἐργάζεται S. Fr. 563; of birds working to get food, Arist. HA 616b35; of bees, ib. 625b22; of Hephaestus' self-acting bellows, Il. 18.469; τὸ χρῆμ' ἐργάζεται the matter works, i.e. goes on, Ar. Ec. 148; ὁ ἀὴρ ἐργάζεται produces an effect, Thphr. CP 5.12.7; οὐχ ὁμοίως ἐργάσεται τὸ θερμόν ib. 6.18.11.

II

1. trans., work at, make, ἔργα κλυτά, of Athena, Od. 20.72, cf. 22.422; ἀγάλματα, ὕμνους, Pi. N. 5.1, I. 2.46; τρίποδα, Νίκην, SIG 34 (Delph., v B. C.); ἁμαξίδας Ar. Nu. 880; οἰκοδόμημα Th. 2.76; εἰκόνας, ἀνδριάντας, καλὰ ἔργα, Pl. Cra. 431c, X. Mem. 2.6.6, Pl. Men. 91d; κηρόν, σχαδόνας, of bees, Arist. HA 627a6, 30; μέλι Sor. Vit. Hippocr. 11; make so and so, ξηρὸν ἐ. τινά Luc. DMar. 11.2; μέγαν Ael. VH 3.1.

2. do, perform, ἔργα ἀεικέα Il. 24.733; ἔργον ἐπ' ἔργῳ ἐ., of husbandmen, Hes. Op. 382, cf. 397; ἐργασίας ἐ. Arist. EN 1121b33, cf. X. Oec. 7.20; ἐναίσιμα, φίλα ἐ., Od. 17.321, 24.210; θαυμαστά Pl. Smp. 213d; περὶ θεοὺς ἄδικον μηδέν Id. Grg. 522d; ἐ. πρᾶγμα, opp. βουλεύειν, S. Ant. 267, cf. OT 347; τὸ ἔργον Κυρίου 1 Corinthians 16:10 : c. dupl. acc., do something to.., τά περ νῦν ἐ. [ὁ ἥλιος] τὸν Νεῖλον Hdt. 2.26, etc.; chiefly in bad sense, do one ill, do one a shrewd turn, κακὰ ἐργάζεσθαί τινα S. Ph. 786, Th. 1.137, etc.; so οἷά μ' εἰργάσω, τί μ' ἐργάσει; S. Ph. 928, 1172 (lyr.), etc.; μὴ δῆτα τοῦτό μ' ἐργάσῃ Id. El. 1206; αἴσχιστα ἐ. τινά Ar. V. 787; less freq., ἀγαθὰ ἐ. τινά Hdt. 8.79, cf. Th. 3.52, Pl. Cri. 53a; πολλὰ καὶ καλὰ τὴν Ἑλλάδα Id. Phdr. 244b; seldom τινί τι Ar. V. 1350; οἷν ἐμοὶ δυοῖν ἔργ' ἐστὶ κρείσσον' ἀγχόνης εἰργασμένα S. OT 1374. perform rites, τὰ ἱερὰ ἐ. 1 Corinthians 9:13. in Law, ζημίαν ἐ. do damage, Isa 6.20, cf. Hyp. Ath. 22.

3. work a material, ὅπλα..οἷσίν τε χρυσὸν ἐργάζετο Od. 3.435; ἐ. γῆν till the land, Hdt. 1.17, etc.; . [ἀγροὺς] ἐργάταις X. Cyr. 1.6.11; γῆν καὶ ξύλα καὶ λίθους Id. HG 3.3.7; [ ἀργυρῖτιν ] Docum. ap. D. 37.28; ἐ. θάλασσαν, of traders, D.H. 3.46; γλαυκὴν ἐ., of fishers, Hes. Th. 440.

4. earn by working, χρήματα Hdt. 1.24, Ar. Eq. 840, etc.; καινὸν βίον ἐκ τοῦ δικαίου And. 1.144, cf. Hes. Op. 43; ἀργύριον ἀπὸ σοφίας Pl. Hp.Ma. 282d; μισθοῦ τὰ ἐπιτήδεια X. Mem. 2.8.2.

5. work at, practise, μουσικήν, τέχνας, etc., Pl. Phd. 60e, R. 374a, etc.; ἐπιστήμας X. Oec. 1.7; ἀρετὴν καὶ σωφροσύνην v.l. in Isoc. 13.6; δικαιοσύνην, ἀνομίαν, Acts 10:35, Matthew 7:23.

6. abs., work at a trade or business, traffic, trade, ἐν [γναφείῳ] Lys. 23.2; ἐν ἐμπορίῳ καὶ χρήμασιν D. 36.44; ἐν τῇ ἀγορᾷ Id. 57.31 (also οἱ τὴν τετράγωνον (sc. ἀγοράν) ἐργαζόμενοι those who trade in the square, BCH 8.126 (cf. Glotta 14.73)); κατὰ θάλατταν D. 56.48; τούτοις..ναυτικοῖς ἐ. trade with this money on bottomry, Id. 33.4; δὶς ἢ τρὶς ἐ. τῷ αὐτῷ ἀργυρίῳ Id. 56.30; ταῦτα ἐ. thus he trades, Id. 25.82; οἱ ἐργαζόμενοι traders, Id. 34.51; οἱ ἐν Δήλῳ ἐ., = Lat. qui Deli negotiantur, CIG 2285b; esp. of courtesans, σώματι ἐ., Lat. quaestum corpore facere, D. 59.20; ἐπὶ τέγους ἀπὸ τοῦ σώματος Plb. 12.13.2; ἀπὸ τῆς ὥρας Alexis Sam. ap. Ath. 13.572f, Plu. Tim. 14.

7. cause, κολακείην Democr. 268; πημονάς S. Ant. 326; πόθον τινί D. 61.11; σύριγγας ἀνιάτους Paul.Aeg. 6.44.

III Pass., rarely in pres. and impf., D.H. 8.87 (ἐξ-), Hyp. Eux. 35: fut. ἐργασθήσομαι S. Tr. 1218, (ἐξ-) Isoc. Ephesians 6:8 : pf. εἴργασμαι (v. infr.): aor. 1 εἰργάσθην Pl. R. 353a, Thphr. HP 6.3.2, etc.

1 to be made or built, ἔργαστο τὸ τεῖχος Hdt. 1.179; ἐκ πέτρας εἰργασμένος A. Pr. 244; οἰκοδόμημα διὰ ταχέων εἰργ. Th. 4.8; λίθοι εἰργ. wrought stones, Id. 1.93; γῆ εἰργ. X. Oec. 19.8; θώρακας εὖ εἰργ. Id. Mem. 3.10.9.

2. to be done, A. Ag. 354, 1346, E. Hec. 1085; εἰργασμένα things done, deeds, Hdt. 7.53 (ἐργ-), E. Ion 1281, cf. S. OT 1369.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐργάζομαι

(< ἔργον ),

[in LXX for H5647, H6466, H6213, etc.;]

1. intrans.,

(a) to work, labour: Matthew 21:28, Luke 13:14, John 5:17; John 9:4 b, Acts 18:3, 1 Corinthians 9:6, 2 Thessalonians 3:10-12; τ . χερσίν , 1 Corinthians 4:12, 1 Thessalonians 4:11; νυκτὸς κ . ἡαέρας , 1 Thessalonians 2:9, 2 Thessalonians 3:8; of working for pay, Matthew 21:28; for reward, Romans 4:4-5;

(b) to work at a trade or business, to trade: seq. Iv (Dem.), Matthew 25:16.

2. Trans.,

(a) to work, work out, do, produce, perform: c. acc, 2 Corinthians 7:10, Colossians 3:23, 2 Thessalonians 3:11, James 1:20, 2 John 1:8, seq. εἰς , 3 John 1:5; ἔργον , Acts 13:41 (LXX); id. seq. εἰς , Matthew 26:10; ἐν , Mark 14:6; ἔργα , John 3:21; τὰ ἔ . τ . θεοῦ , John 6:28; John 9:4; τὸ ἔ . κυρίου , 1 Corinthians 16:10; τ . ἀγαθόν , Romans 2:10, Ephesians 4:28 (v. AR, Eph.) 190); id. seq. πρός , Galatians 6:10; κακόν , seq. dat. pers. (more freq. dupl. acc, in cl.), Romans 13:10; δικαιοσύνην , Acts 10:35, Hebrews 11:33; ἀνομίαν , Matthew 7:23; ἁμαρτίαν , James 2:9; σημεῖον , John 6:30; τ . ἱερά , 1 Corinthians 9:13; τ . θάλασσαν (work the sea, i.e. make one's living from it), Revelation 18:17;

(b) to work for, earn by working (cl.): John 6:27 (cf. κατ -, περι -, προσ -εργάζομαι ; Cremer, 258; on the force of the aorist of this verb, v. M, Pr., 116).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Petr II. 4(8).8 (B.C. 255–4) οὐδενὶ τρόπωι ἐργάζονται, P Tebt II, 384.4 (contract of apprenticeship—A.D. 10) παρε [ξόμεθά σοι τὸν ] ἀδελφὸν. . . . ἐργαζ [όμενον κατὰ τὴν ] γ ̣ε ̣ρ ̣δ ̣[ιακὴν τέ ]χνην ̣, ";we will produce our brother to work at the weaver’s trade"; (Edd.), P Ryl II. 233.2 (ii/A.D.) ἡ ἔξοδος τῶν ἐργαζομένων πάντων, ";the exit for all the work-folk"; (Edd.), P Lond 1177.70 (A.D. 113) (= III. p. 183) τῶν διὰ νυκτὸς ἐργασαμένων, P Meyer 20.21 (1st half iii/A.D.) ἐργαζέσθω Λουκιᾶς καὶ ζώτω ἐκ τοῦ μισ ̣θάρου (l.ίου) αὐτῆς (cf. 2 Thessalonians 3:12). Εἴργασται, ";work has been done,"; is very common in certificates granted for work done on embankments, as P Ryl II. 210.3 (A.D. 131) εἴργ (ασται) ὑπὲρ χωματικῶν ἔργων, so ib. 211.5, 212.5 (both ii/A.D.), and P Fay 79.3 (A.D. 197). With the use of the verb = ";perform"; sacred rites, as in 1 Corinthians 9:13, cf. the related ὀργιάζω = ";celebrate mysteries"; : see Boisacq Dict. Etym. p. 272. For the fut. ἐργῶμαι, which is found in the LXX, but not in the NT, cf. Syll 540.10 (Eleusis—B.C. 175–171) ἐργᾶται δὲ συνεχῶς μετὰ τὸ τὴν δόσιν λαβεῖν. The compound ἀπεργάζομαι occurs in P Lille I. 16.7 (iii/B.C.) ἐπειδὴ καὶ ἀπεργάζονται οἱ λαοὶ τὸ κέρμα τοῦτο εἰς ἄριστον, ";puisque précisément les indigènes acquittent (?) au mieux cette petite taxe"; (Ed.), and P Oxy XII. 1409.10 (A.D. 278) ταῦτα ἀπεργάζεσθαι ἤδη μετὰ πάσης προθυμίας, ";to build these up now with all zeal";; and the compound συνεργάζομαι in BGU II. 530.15 (i/A.D.) ὁ κοινωνὸς ἡμῶν οὐ συνηργάσατο. On the augment see Moulton CR xv. p. 35 f., and on the constative ἐργάσασθαι in Matthew 25:16, 3 John 1:5, and Heb 11.88, see Proleg. p. 116.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ειργάζετο ειργάζοντο ειργασάμεθα εἰργασάμεθα ειργασάμην ειργάσαντο εἰργάσαντο ειργάσατο ειργασμενα ειργασμένα εἰργασμένα ειργασμένον ειργασμένος ειργασμένου είργασται ειργάσω εργά έργα εργαζεσθαι εργάζεσθαι ἐργάζεσθαι εργαζεσθε εργάζεσθε ἐργάζεσθε εργαζέσθω εργαζέσθωσαν εργαζεται εργάζεται ἐργάζεται εργαζη εργάζη ἐργάζῃ εργαζομαι εργάζομαι ἐργάζομαι εργαζομένη εργαζομενοι εργαζόμενοι ἐργαζόμενοι εργαζομένοις εργαζομενος εργαζόμενος ἐργαζόμενος εργαζομενους εργαζομένους ἐργαζομένους εργαζομενω εργαζομένω ἐργαζομένῳ εργαζομένων εργαζονται εργάζονται ἐργάζονται εργαζου εργάζου ἐργάζου εργαζωμεθα εργαζώμεθα ἐργαζώμεθα εργαλεία εργάσασθαι εργάσεσθε εργάσεταί εργαση εργάση ἐργάσῃ εργάσησθε εργάσηται εργασθήσεται εργάται εργώνται ἠργάζετο ηργαζοντο ἠργάζοντο ηργασαμεθα ἠργασάμεθα ηργασαντο ἠργάσαντο ηργασατο ἠργάσατο eirgasametha eirgasámetha eirgasanto eirgásanto eirgasmena eirgasména ergasato ergásato ērgasato ērgásato ergase ergasē ergásei ergásēi ergaze ergazē ergázei ergázēi ergazesthai ergázesthai ergazesthe ergázesthe ergazetai ergázetai ergazeto ergázeto ērgazeto ērgázeto ergazomai ergázomai ergazomeno ergazomenō ergazomenoi ergazoménoi ergazoménōi ergazómenoi ergazomenos ergazómenos ergazomenous ergazoménous ergazometha ergazōmetha ergazṓmetha ergazontai ergázontai ergazou ergázou
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: