Lectionary Calendar
Friday, February 23rd, 2024
the First Week of Lent
There are 37 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #991 - βλέπω

Transliteration
blépō
Phonetics
blep'-o
Origin
a primary word
Parts of Speech
Verb
TDNT
5:315,706
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
βλέμμα
 
Next Entry
βλητέος
Definition   
Thayer's
 1. to see, discern, of the bodily eye
  1. with the bodily eye: to be possessed of sight, have the power of seeing
  2. perceive by the use of the eyes: to see, look descry
  3. to turn the eyes to anything: to look at, look upon, gaze at
  4. to perceive by the senses, to feel
  5. to discover by use, to know by experience
 2. metaph. to see with the mind's eye
  1. to have (the power of) understanding
  2. to discern mentally, observe, perceive, discover, understand
  3. to turn the thoughts or direct the mind to a thing, to consider, contemplate, to look at, to weigh carefully, examine
 3. in a geographical sense of places, mountains, buildings, etc. turning towards any quarter, as it were, facing it
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1870 ‑ דֶּרֶךְ (deh'‑rek);  2372 ‑ חָזָה (khaw‑zaw);  5027 ‑ נָבַט (naw‑bat');  5048 ‑ נֶגֶד (neh'‑ghed);  5870 ‑ עַיִן (ah'‑yin);  6049 ‑ עָנַן (aw‑nan');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  6440 ‑ פָּנֶה (paw‑neem');  6493 ‑ פִּקֵּחַ (pik‑kay'‑akh);  7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  8259 ‑ שָׁקַף (shaw‑kaf');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (147)
Matthew 20
Mark 16
Luke 18
John 19
Acts 13
Romans 8
1 Corinthians 9
2 Corinthians 9
Galatians 1
Ephesians 1
Philippians 3
Colossians 3
Hebrews 8
James 1
2 John 1
Revelation 17
NAS (139)
Matthew 18
Mark 17
Luke 17
John 17
Acts 15
Romans 6
1 Corinthians 9
2 Corinthians 7
Galatians 2
Philippians 3
Colossians 4
Hebrews 9
James 1
2 John 1
Revelation 13
HCS (124)
Matthew 19
Mark 10
Luke 14
John 17
Acts 13
Romans 6
1 Corinthians 7
2 Corinthians 7
Galatians 1
Ephesians 1
Philippians 3
Colossians 3
Hebrews 8
James 1
2 John 1
Revelation 13
BSB (133)
Matthew 20
Mark 15
Luke 16
John 17
Acts 14
Romans 6
1 Corinthians 7
2 Corinthians 7
Galatians 1
Ephesians 1
Philippians 3
Colossians 3
Hebrews 8
James 1
2 John 1
Revelation 13
ESV (110)
Matthew 10
Mark 11
Luke 15
John 17
Acts 12
Romans 5
1 Corinthians 6
2 Corinthians 5
Galatians 1
Ephesians 1
Philippians 3
Colossians 3
Hebrews 8
James 1
Revelation 12
WEB (149)
Matthew 22
Mark 17
Luke 18
John 19
Acts 13
Romans 8
1 Corinthians 8
2 Corinthians 9
Galatians 1
Ephesians 1
Philippians 3
Colossians 3
Hebrews 10
James 1
2 John 1
Revelation 15
Liddell-Scott-Jones Definitions

βλέπω,

Sol. 11.8, etc.: impf. ἔβλεπον Batr. 67: fut. βλέψομαι D. 25.98, Dor. inf. βλεψεῖσθαι IG 4.951.75 (Epid.), later βλέψω LXX Isaiah 6:9, Aristid. 2.46J., etc.: aor. ἔβλεψα (v. infr.): pf. βέβλεφα (ἀπο-) Antip.Stoic. 3.254 (codd. Stob.); βέβλοφα (ἐμ-) PLond. 1.42.21 (ii A. D.): Pass., aor. ἐβλέφθην (προς-) Plu. 2.68of: pf. βέβλεμμαι to be supplied in Ath. 10.409c, cf. Eust. 1401.16:

I chiefly in pres. and aor. Act. in early writers: Med. (exc. fut.) and Pass. only late: see, have the power of sight (dist. fr. ὁρῶ perceive, be aware of, cf. Plot. 6.7.37), opp. τυφλός εἰμι, S. OT 302, cf. 348, OC 73, Ar. Pl. 15, etc.; βλέποντες ἔβλεπον μάτην A. Pr. 447; βλέποντας ἀθλιωτάτους Alex. 234; μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ lest he see too clearly, S. OT 747; ὁ βλέπων the seer, Hebraism in LXX 1 Kings 9:9; ὀλίγον βλέπων short- sighted, POxy. 39.9 (i A. D.).

II

1. look, βλέφ' ὧδε S. Tr. 402; ἐπὶ ἐμοί Id. Aj. 345 (s. v.l.); εἴς τι A. Pers. 802; ἐπί τι Th. 7.71; εἰς τὰ τούτων πρόσωπα D. 18.283; πῶς βλέπων; with what face? S. Ph. 110; ὄμμασιν ποίοις β.; Id. OT 1371; β. ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω Pl. Cra. 428d: with Adv., φιλοφρόνως, ἐχθρῶς β. πρός τινας, X. Mem. 3.10.4, Smp. 4.58: freq. folld. by noun in acc., φόβον β. look terror, i. e. to look terrible, Θυιὰς ὣς φόβον βλέπων A. Th. 498; Com., ἔβλεψε νᾶπυ looked mustard, Ar. Eq. 631; ἀνδρεῖον.. καὶ βλέποντ' ὀρίγανον Id. Ra. 603; βλεπόντων κάρδαμα Id. V. 455; πυρρίχην βλέπων looking like a war-dancer, Id. Av. 1169; αἴκειαν βλέπων looking like one disgraced, ib. 1671; σκύτη β., of a slave, Eup. 282, Ar. V. 643; β. ἀπιστίαν Eup. 309: also folld. by Adj., μέγα β. dub. in Semon. 19; φθονερὰ β. Pi. N. 4.39; γλίσχρον β. Euphro 10.16, cf. Men. Epit. 479, Jul. Caes. 309c: by inf., ἁρπάζειν β. Men. Epit. 181; ὀρχεῖσθαι μόνον β. Alex. 97: by part. neut., τί πεφροντικὸς βλέπεις; E. Alc. 773.

2. β. ἐς look to, rely on, εἰς ἔργον οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε Sol. 11.8; ἐς θεούς S. Ant. 923; οὐκέτ' ἐστὶν εἰς ὅ τι βλέπω Id. Aj. 514; ἔς σε δὴ βλέπω, ὅπως.. in the hope that.., Id. El. 954: metaph. also, have regard to, ἡ πολιτεία β. εἰς πλοῦτον Arist. Pol. 1293b14; of aspects, οἰκίαι πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσαι.., X. Mem. 3.8.9; πέτρα βλέπουσα πρὸς νότον Str. 4.1.4; κάτω γὰρ οἱ ὀδόντες βλέπουσι Arist. HA 502a1; ὅταν τὸ οὖθαρ βλέπῃ κάτω ib. 523a2.

3. look longingly, expect, propose, c. inf., Ar. Ach. 376, V. 847.

4. look to a thing, beware, ἀπό τινος Mark 8:15; τι Philippians 3:2 : c. acc. pers., β. ἑαυτούς Mark 13:9; βλέπε σα(υ)τὸν ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων BGU 1079.24 (i A. D.); β. ἵνα.. 1 Corinthians 16:10; β. ἑαυτοὺς ἵνα μὴ.. 2 John 8:1-59; βλέπετε τί ἀκούετε Mark 4:24.

III trans.,

1. see, behold, c. acc., S. Aj. 1042, etc.; ἐξ αὑτοῦ βλεπόμενον self- evident, S.E. M. 1.184; τὰ βλεπόμενα the visible universe, LXX Wi. 13.7.

2. ζῇ τε καὶ β. φάος sees the light of day, A. Pers. 299, cf. E. Hel. 60; νόστιμον β. φάος A. Pers. 261; βλέποντα νῦν μὲν ὄρθ' ἔπειτα δὲ σκότον (i. e. being blind) S. OT 419: hence, without φάος, to be alive, ζῶντα καὶ βλέποντα A. Ag. 677; βλέποντα κἀμπνέοντα S. Ph. 883, cf. 1349, Aj. 962; of things, ἀληθῆ καὶ βλέποντα actually existing, A. Ch. 844.

3. look for, μεῖζόν τι β. Pl. Chrm. 172c.

4. Astrol. of signs equidistant from the tropical points, to be in aspect, β. ἄλληλα Ptol. Tetr. 36, Heph.Astr. 1.9. (βλέφαρα occurs in Hom., but not βλέπω exc. in Batr. l.c.)

Thayer's Expanded Definition

βλέπω; (imperfect ἔβλεπον); future βλεψω; 1 aorist ἔβλεψα; (present passive βλέπομαι); the Sept. for רָאָה, פָּנָה, חָזָה, הִבִּיט; in Greek writings from Aeschylus down; to see, discern:

1. With the bodily eye;

a. to be possessed of sight, have the power of seeing, opposed to τυφλός: Matthew 12:22; Matthew 13:16; Matthew 15:31; John 9:7, 15, 19, 25; Acts 9:9; Romans 11:8, 10; Revelation 3:18, etc. (Sophocles Oed. Col. 73; Aristophanes Plutarch, 15; Xenophon, mem. 1, 3, 4; Aelian v. h. 6, 12, etc. Exodus 4:11; Exodus 23:8, etc. Tobit 11:15). τό βλέπειν sight, the power of seeing, Luke 7:21 (G L T Tr WH omit τό).

b. to perceive by the use of the eyes, to see, look, descry; α. absolutely: βλεπόντων αὐτῶν while they were looking, Acts 1:9; ( Tr marginal reading WH marginal reading); ἔρχου καί βλέπε, Rec. in Revelation 6:1, 3, 5, 7. β. with the accusative of person or thing: Matthew 7:3; Matthew 11:4; Matthew 24:2; Mark 5:31; Mark 8:23; Mark 13:2; Luke 6:41; Luke 24:12 (T omits; L Tr brackets WH reject the verse); John 1:29; Acts 4:14, etc.; (Revelation 18:18 Rec. ὁρῶντες); τήν φωνήν, him who uttered the voice, Revelation 1:12; ὅραμα, Acts 12:9; he who has free access to one, as princes, ministers, and personal friends have to a king, is said βλέπειν τό πρόσωπον τίνος (הַמֶּלֶך פְּנֵי רֹאֵי 2 Kings 25:19; Jeremiah 52:25; Esther 1:14); hence, in Matthew 18:10 angels of closest access or of highest rank are referred to (see ἀρχάγγελος). Passive τά βλεπόμενα the things that are seen: 2 Corinthians 4:18; Hebrews 11:3 (L T Tr WH τό βλεπόμενον the sum-total or complex of things seen); ἐλπίς βλεπομένη hope of things that are seen, i. e. that are present, Romans 8:24.

c. to turn the eyes to anything, to look at, look upon, gaze at: γυναῖκα, Matthew 5:28; εἰς τί or τινα (Winer's Grammar, § 33 g.), Luke 9:62; John 13:22; Acts 3:4; εἰς τόν οὐρανόν, Acts 1:11 T Tr WH; in the sense of looking into (i. e. in order to read), βιβλίον, Revelation 5:3f.

d. universally, to perceive by the senses, to feel: τόν ἄνεμον ἰσχυρόν (T WH omit ἰσχυρόν), Matthew 14:30 (κτυπον δέδορκα, Aeschylus sept. 104).

e. to discover by use, to know by experience: τί, Romans 7:23; followed by ὅτι, 2 Corinthians 7:8; by attract. τό θηρίον, ὅτι κτλ., Revelation 17:8; ὑπέρ βλέπει με for ὑπέρ τοῦτο, βλέπει με ὄντα, lest he think me greater than on personal knowledge he finds me to be, 2 Corinthians 12:6.

2. metaphorically, to see with the mind's eye;

a. to have (the power of) understanding: βλέποντες οὐ βλέπουσι, though endued with understanding they do not understand, Matthew 13:13; Luke 8:10.

b. to discern mentally, observe, perceive, discover, understand; absolutely: δἰ ἐσόπτρου, 1 Corinthians 13:12; of the omniscient God βλέπων ἐν τῷ κρύπτω seeing in secret, where man sees nothing, Matthew 6:4, 6, 18 (here L T Tr WH βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ); ἐγγίζουσαν τήν ἡμέραν, Hebrews 10:25 (from certain external signs); Ἰησοῦν ... ἐστεφανωμένον, we see (from his resurrection and from the effects and witness of the Holy Spirit) Jesus crowned, Hebrews 2:9; followed by ὅτι, Hebrews 3:19; James 2:22.

c. to turn the thoughts or direct the mind to a thing, to consider, contemplate, look to; absolutely βλέπετε take heed: Mark 13:23, 33; with an accusative of the thing or person, 1 Corinthians 1:26; 1 Corinthians 10:18; 2 Corinthians 10:7; Philippians 3:2; Colossians 2:5; followed by πῶς with indicative (Winers Grammar, 300 (282); Buttmann, 255 (219)), Luke 8:18; 1 Corinthians 3:10; Ephesians 5:15; to weigh carefully, examine, followed by the interrogative τί with indicative Mark 4:24; εἰς πρόσωπον τίνος, to look at i. e. have regard to one's external condition — used of those who are influenced by partiality: Matthew 22:16; Mark 12:14. By a use not found in Greek authors ἑαυτόν βλέπειν to look to oneself (equivalent tosibi cavere): Mark 13:9; followed by ἵνα μή (cf. Buttmann, 242 (209)), 2 John 1:8; βλέπειν ἀπό τίνος (equivalent tosibi cavere ab aliquo) to beware of one (Winers Grammar, 223 (209), cf. 39 (38); Buttmann, 242 (209), cf. 323 (278)), Mark 8:15; Mark 12:38; look to in the sense of providing, taking care: followed by ἵνα, 1 Corinthians 16:10; followed by μή with subjunctive aorist, Matthew 24:4; Mark 13:5; Luke 21:8; Acts 13:40; 1 Corinthians 8:9 (μήπως); 1 Corinthians 10:12; Galatians 5:15; Hebrews 12:25; followed by μή with future indicative, Colossians 2:8; Hebrews 3:12. The Greeks say ὁρᾶν μή (cf. Winers Grammar, 503 (468f); Buttmann, 242f (209)).

3. in a geographical sense, like Latinspecto (English look), of places, mountains, buildings, etc., turned toward any quarter, as it were facing it: followed by κατά with the accusative, Acts 27:12 (cf. Buttmann, D. American edition under the word ) (the Sept. (Numbers 21:20); Ezekiel 11:1; (); πρός, Xenophon, Hell. 7, 1, 17; mem. 3, 8, 9; Herodian, 6, 5, 2; (Diogenes Laërtius 1, 2, 48; the Sept. Ezekiel 9:2; Ezekiel 40:24; (); εἰς, , etc. (for other examples see Sophocles Lexicon, under the word)). (Synonym: see under the word ὁράω. Compare: ἀναβλέπω, ἀποβλέπω, διαβλέπω, ἐμβλέπω, ἐπιβλέπω, περιβλέπω, προβλέπω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

βλέπω ,

[in LXX chiefly for H7200, also for H6437, etc.;]

1. of bodily sight;

(a) to see, have sight (opp. to τυφλὸς εἶναι ): Matthew 12:22, John 9:7, Acts 9:9, Romans 11:8, Revelation 3:18, al.;

(b) to perceive, look (at), see: absol., Acts 1:9; c. acc, Matthew 7:3, Mark 5:31, Luke 6:41, John 1:29, al.; ἅραμα , Acts 12:9; γυναῖκα , Matthew 5:28; βιβλίον , Revelation 5:3-4; τ . βλεπόμενα , 2 Corinthians 4:18.

2. Metaph., of mental vision;

(a) to see, perceive, discern: absol., Matthew 13:13, Luke 8:10; δι᾽ ἐσόπτρου , 1 Corinthians 13:12; c. acc, Hebrews 2:9; Hebrews 10:25; seq. ὅτι , Hebrews 3:19, James 2:22;

(b) to consider, look to, take heed: absol., Mark 13:23; Mark 13:33; c. acc, 1 Corinthians 1:26, al.; seq. πῶς , c. indic., Luke 8:18, 1 Corinthians 3:10, Ephesians 5:15; seq. τί , c. indic., Mark 4:24; seq. εἰς -πρόσωπον , of partiality, Matthew 22:16, Mark 12:14. Colloq. (for ex. from Papyri, v. Deiss., LAE, 122; M, Pr., 107; MM, Exp., x; Milligan, NTD, 50), β . ἑαυτόν : Mark 13:9; seq. ἵνα μή , 2 John 1:8; β . ἀπό , Mark 8:15; Mark 12:38; seq. μή (cl. ὁρᾶν μή ), c. fut. indic., Colossians 2:8, Hebrews 3:12; id. c. aor. subj., Matthew 24:4, Mark 13:5.

3. Of situation and direction (Lat. specto), to look, face (towards), places, etc. (seq. πρός , Xen, Hell., vii, 1, 17; Ezekiel 40:23-24): seq. κατά , c. acc, Acts 27:12 (cf. ἀνα -, ἀπο -, δια -, ἐμ -, ἐπι -, περ -, προ -βλέπω ), v. DCG, i, 446; ii, 596.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The papyri have added a perfect to the paradigm of this verb : it proves to have been βέβλοφα (P Lond 42.21—B.C. 168) (= Witkowski.2, p. 63) (see under ἐμβλέπω ). It is hard to believe that a form so correct historically, and so distant from any obvious analogy, can be anything but a genuine survival, even if it does meet us only in a woman’s letter from Ptolemaic Egypt. If this inference is justifiable, the word has a moral for the argument from silence. Βλέπω has primarily the physical sense, as distinguished from ὁρῶ (cf. our cognate ware) : this is well seen in ἀναβλέπω = recover sight. Usage bears this out. Thus P Par 44.6 (B.C. 153) (= Witkowski.2, p. 83) has βλέπω Μενέδημον κατατρέχοντά με coming after ἐγὼ γὰρ ἐνύπνια ὁρῶ πονηρά . So in P Hal I. 8.4 (B.C. 232) a man is incapacitated—διὰ τὸ μὴ βλέπειν τὰς νύκτας , and in P Oxy I. 39.9 (A.D. 52) ὀλίγον βλέπων = ";shortsighted."; An interesting instance of the word is afforded by P Giss I. 17.10 (time of Hadrian) where a slave writes to her master ἀποθνήσκομεν ὅτι οὐ βλέπομέν σε καθ᾽ ἡμέραν (cf. 1 Corinthians 15:31). Closely parallel with phraseology in Gospel healings of the blind is one of the cases from the Asclepieum, Syll 802.77 (Epidaurus, (iii/B.C.) : the blind man sleeping in the temple saw a vision (ὄψις ) of the god opening his eyelids and pouring in a φάρμακον —when day broke β (λ )έπων ἀμφοῖν ἐξῆλθε . P Oxy. II. 298.33 (i/A.D.) ὁ Ἀνουβᾶς αὐ [τὸ ]ν οὐχ ἡδέως [β ]λέπει , ";A. looks upon him with no friendly eye,"; may serve as a transition to the more metaphorical use of βλέπω , as in P Oxy II. 259.32 (A.D. 23) βλέπε με πῶς με ἡ μήτηρ ἡ ̣μ ̣ ̣ν ̣ [ ]σ ̣φαξε χάριν τοῦ χειρογράφου , P Lond 964.9 (ii/iii A.D.) (= III. p. 212) βλέπε μὴ ἐπιλάθῃ οὐδέν , and P Oxy IX. 1220.22 (iii/A.D.) οὐδὲν βλέπω φαύλου παρ᾽ ἐμοί , ";I see nothing bad in my behaviour"; (Ed.). The meaning ";beware,"; implied in some of these passages, is extended to a personal reflexive object in BGU IV. 1079.24 (A.D. 41) (= Selections, p. 40) is ὡς ἂν πάντες καὶ σὺ βλέπε σατὸν ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων , ";like everybody else, you too must beware of the Jews,"; which is a rather neat confutation of those who would detect ";Hebraism"; in Mark 8:15 and the like. For the geographical sense, the ";aspect"; of a building, etc. (as Acts 27:12), cf P Leid Wi. 6 (ii/iii A.D.), ἔστω δὲ ἡ θύρα πρὸς δυσμὰς βλέπουσα , PSI III. 175.14 (A.D. 462) συμπόσιον βλέπον ἐπὶ ν ̣ότον , etc. Finally, for β . virtually = εὑρίσκω a in Romans 7:23 (cf. v. 21), see P Fay 111.16 (A.D. 95–6) ὡς ἐὰν βλέπῃς [τ ]ὴν τιμὴν παντὸς ἀγόρασον , ";however you find the price, be sure to buy"; (Edd.).

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
Βλεπε Βλέπε βλεπει βλέπει βλεπειν βλέπειν βλεπεις βλέπεις βλεπετε βλέπετε βλεπετω βλεπέτω βλεπέτωσαν βλεπη βλέπη βλέπῃ βλεπης βλέπης βλέπῃς Βλεπομεν Βλέπομεν βλεπομενα βλεπόμενα βλεπομενη βλεπομένη βλεπομενον βλεπόμενον βλεπομενων βλεπομένων βλέπον βλεποντα βλέποντα βλεποντας βλέποντας βλεποντες βλέποντες βλέποντος βλεποντων βλεπόντων βλέποντων βλεπουσα βλεπουσά βλέπουσα βλέπουσαι βλέπουσαν βλεπούσης βλεπουσι βλέπουσι βλεπουσιν βλέπουσιν βλεπουσών Βλεπω Βλέπω βλεπων βλέπων βλεπωσι βλέπωσι βλέπωσιν βλέφαρα βλέφαρά βλεφάροις βλεφάρων βλεψετε βλέψετε βλέψη βλέψητε Βλεψον Βλέψον έβλεπε εβλεπεν ἔβλεπεν εβλεπον έβλεπον ἔβλεπον εβλέποντο εβλεψα έβλεψα ἔβλεψα ἐμβλέποντες Blepe blepē Blépe blepei blépei blépēi blepein blépein blepeis blépeis blépēis blepes blepēs blepete blépete blepeto blepetō blepéto blepétō Blepo Blepō Blépo Blépō Blepomen Blépomen blepomena blepómena blepomene blepomenē blepoméne blepoménē blepomenon blepomenōn blepoménon blepoménōn blepómenon blepon blepōn blépon blépōn bleponta bléponta blepontas blépontas blepontes blépontes bleponton blepontōn blepónton blepóntōn bleposin blepōsin bléposin blépōsin blepousi blépousi blepousin blépousin blepsete blépsete Blepson Blépson eblepen éblepen eblepon éblepon eblepsa éblepsa emblepontes emblépontes estekate estēkate
adsFree icon
Ads FreeProfile