Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #264 - ἁμαρτάνω

Transliteration
hamartánō
Phonetics
ham-ar-tan'-o
Origin
perhaps from (G1) (as a negative particle) and the base of (G3313)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:267,44
Definition
Thayer's
  1. to be without a share in
  2. to miss the mark
  3. to err, be mistaken
  4. to miss or wander from the path of uprightness and honour, to do or go wrong
  5. to wander from the law of God, violate God's law, sin
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 816 ‑ אָשֵׁם (aw‑sham', aw‑shame');  2398 ‑ חָטָא (khaw‑taw');  4603 ‑ מָעַל (maw‑al');  5771 ‑ עָווֹן (aw‑vone', aw‑vone');  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  6586 ‑ פָּשַׁע (paw‑shah');  7561 ‑ רָשַׁע (raw‑shah');  7843 ‑ שָׁחַת (shaw‑khath');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (48)
Matthew
3
Luke
4
John
5
Acts
1
Romans
8
1 Corinthians
9
Ephesians
1
1 Timothy
1
Titus
1
Hebrews
2
1 Peter
1
2 Peter
1
1 John
11
NAS (45)
Matthew
3
Luke
4
John
4
Acts
2
Romans
7
1 Corinthians
7
Ephesians
1
1 Timothy
1
Titus
1
Hebrews
2
1 Peter
1
2 Peter
1
1 John
11
HCS (43)
Matthew
3
Luke
4
John
4
Acts
1
Romans
7
1 Corinthians
7
Ephesians
1
1 Timothy
1
Titus
1
Hebrews
2
1 Peter
1
2 Peter
1
1 John
10
BSB (43)
Matthew
3
Luke
4
John
4
Acts
1
Romans
7
1 Corinthians
7
Ephesians
1
1 Timothy
1
Titus
1
Hebrews
2
1 Peter
1
2 Peter
1
1 John
10
ESV (40)
Matthew
3
Luke
4
John
4
Acts
1
Romans
7
1 Corinthians
6
Ephesians
1
1 Timothy
1
Titus
1
Hebrews
2
2 Peter
1
1 John
9
WEB (49)
Matthew
4
Luke
4
John
5
Acts
1
Romans
7
1 Corinthians
9
Ephesians
1
1 Timothy
1
Titus
1
Hebrews
3
1 Peter
1
2 Peter
1
1 John
11
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἁμαρτάνω [ ᾰμ.. ᾰν ]: fut. ἁμαρτήσομαι Od. 9.512, Th. 4.55, etc.; later -ήσω Matthew 18:21, D.C. 59.20, Gal. 7.653, (δι-) Hp. Praec. 9, (ἐξ-) Id. Acut. (Sp.) 13: aor. 2 ἥμαρτον Thgn., Pi., Att.; ἤμβροτον, but only ind.; Aeol. 3 sg. ἄμβροτε Sapph. Supp. 1.5, inf. ἀμβρότην IG 12(2).1.15 (Mytilene); opt. ἁμάρτοιν (for ἁμάρτοιμι) Cratin. 55 (dub.): aor. 1 ἡμάρτησα Emp. 115.4 (dub.), AP 7.339 (Pall. or Luc.), D.S. 2.14: pf. ἡμάρτηκα Hdt. 9.79, Ar. Pl. 961, etc., Att.: Pass., aor. ἡμαρτήθην Th. 2.65, X. Vect. 4.37: pf. ἡμάρτημαι S. OC 439, Antipho 5.77, etc.: plpf. ἡμάρτητο Th. 7.18, Lys. 31.20:

1. miss the mark, esp. of spear thrown, abs., Il. 5.287, etc.; ἔρριψεν, οὐδ' ἥμαρτε A. Fr. 80: c. gen., φωτὸς ἁ. Il. 10.372; also τῶν μεγάλων ψυχῶν ἱεὶς οὐκ ἂν ἁμάρτοις S. Aj. 155; ἁ. τῆς ὁδοῦ miss road, Ar. Pl. 961; τοῦ σκοποῦ Antipho 3.4.5.

2. generally, fail of one's purpose, go wrong, abs., Od. 21.155, A. Ag. 1194, etc.: c. gen., οὔ τι νοήματος ἤμβροτεν ἐσθλοῦ Od. 7.292; μύθων ἡμάρτανε failed of good speech, 11.511; γνώμης, ἐλπίδων, βουλήσεως ἁ., Hdt. 1.207, E. Med. 498, Th. 1.33, 92; ἁ. τοῦ χρησμοῦ mistake it, Hdt. 1.71: c. acc., ἁ. τὸ ἀληθές Hdt. 7.139 (codd., τἀληθέος Schäfer).

3. fail of having, be deprived of, mostly c. gen., χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσθαι ὀπωπῆς that I should lose my sight by Ulysses' hands, Od. 9.512; τοῦ ῥυσίου θ' ἥμαρτε A. Ag. 535; ἁ. πιστῆς ἀλόχου E. Alc. 879, cf. 144: once with neut. Adj., οὐ γὰρ εἰκὸς.. ἐμὲ ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦτό γ' 'tis not seemly that I should ask this of you in vain, S. Ph. 231: rare in Prose, ἡμάρτομεν τῆς Βοιωτίης Hdt. 9.7. β, cf. Th. 7.50; δυοῖν κακοῖν οὐκ ἦν ἁμαρτεῖν (i.e. either one or the other) And. 1.20, cf. S. El. 1320: so μηδὲ δυοῖν φθάσαι ἁμάρτωσιν, ἢ.. .. fail to be before-hand in one of two things, Th. 1.33.

4. rarely, fail to do, neglect, φίλων ἡμάρτανε δώρων Il. 24.68; ξυμμαχίας ἁμαρτών A. Ag. 213. II abs.,

1. do wrong, err, sin, Il. 9.501, Semon. 7.111, A. Pr. 262, S. El. 1207, etc.; ἄκοντες ἡμαρτάνομεν Pl. R. 336e, cf. 340e, etc.: c. part., ἥμαρτε χρηστὰ μωμένη S. Tr. 1136; πρόθυμος ὢν ἥμαρτες E. Or. 1630, cf. Antipho 2.2.1: c. dat. rei, ἁ. ῥήματι Pl. Grg. 489b; ἐν λόγοις Id. R. 396a; τοιαῦθ' ἁμαρτάνουσιν ἐν λόγοις ἔπη S. Aj. 1096: with cognate acc., ἁμαρτίαν ἁ. S. Ph. 1249, E. Hipp. 320: with neut. Adj. or Pron., αὐτὸς ἐγὼ τόδε γ' ἤμβροτον I erred in this, Od. 22.154; πόλλ' ἁμαρτών A. Supp. 915; ἀνθρώπινα X. Cyr. 3.1.40: in Prose more freq. ἁ. περί τινος or τι do wrong in a matter, Pl. Lg. 891e, Phdr. 242e; ἐπί τινι Antipho 5.91 (codd.); ἁ. εἴς τινα sin against.., Hdt. 1.138, S. OC 968; ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν, ἐπὶ τὸ πλεῖον, Arist. EN 1126b1, 1118b16; περί τινα Antipho 3.2.7; τινί LXX Jd. 10.10.

2. Pass., ἡμαρτήθη ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς Th. 2.65, etc.: in pf. part., τἀμὰ δ' ἡμαρτημένα my plans are frustrate, S. OT 621; τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα ἐς τὰ θεῖα ἁμαρτανομένων Pl. Lg. 759c; ἀπειρίἁ αὐτὸ μᾶλλον ἢ ἀδικία ἡμαρτῆσθαι Antipho 5.5: — τὰ ἡμαρτημένα, τὰ ἁμαρτηθέντα, S. OC 439, 1269, X. An. 5.8.20.

3. ἁμαρτανόμενος, as Adj., wrong, mistaken, Pl. Phlb. 37d, al.; αἱ ἡμαρτημέναι πολιτεῖαι Id. R. 449a, Arist. Pol. 1275b1, 1301a36; and of persons, ἡμαρτημένοι mistaken, Id. EN 1125a19.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἁμαρτάνω

(pres. formed from aor. ἁμαρτεῖν ),

[in LXX for H2398, also for H816, H7561, etc.;]

1. to miss the mark (Hom., Æsch., al.), hence metaph. (Hom., al.), to err, do wrong.

2. In LXX and NT, to violate God's law, to sin (for non-Christian exx., v. MM, VGT, s.v.): absol., Matthew 18:25; Matthew 27:4, Luke 17:3, John 5:14; John 8:11; John 9:2-3 Romans 2:12; Romans 3:23; Romans 5:12; Romans 5:14; Romans 5:16; Romans 6:15, 1 Corinthians 7:28; 1 Corinthians 7:36; 1 Corinthians 15:34, Ephesians 4:26, 1 Timothy 5:20, Titus 3:11, Hebrews 3:17; Hebrews 10:26, 1 Peter 2:20, 2 Peter 2:4; 2 Peter 2:4 1 John 1:10; 1 John 2:1; 1 John 3:6-9; 1 John 5:18; c. cogn. acc, . ἁμαρτίαν (cf. Exodus 32:30, H2401 H2398), 1 John 5:16; seq. εἰς , Matthew 18:21, Luke 15:18; Luke 15:21; Luke 17:4, Acts 25:8 (καίσαρα ). 1 Corinthians 6:18; 1 Corinthians 8:12 (Field, Notes, 173); ἐνώπιον , Luke 15:18; Luke 15:21; πρὸς θάνατον (cf. Numbers 18:22, H4191 H2399), 1 John 5:16 (Cremer, 98, 633).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

It will be convenient to give (non-Christian) citations for this important word fully. In a private letter of the time of Augustus the writer complains—ἐγὼ μὲν οὐ δοκῶι ἄξιος εἶναι ὑβρίζεσθαι . . . οὐδὲ γὰρ ἡμάρτηκά τι εἰς σέ (cf. Acts 25:8, etc.), BGU IV. 1141.14 ff. : cf. l. 8 ἐν τῇ πρώτῃ μου ἐπιστολῇ οὐθὲν ἁμάρτημα ἔνει (l. ἔνι = ἔνεστι ). BGU III. 846 (i/A.D.) ( = Selections, p. 93, Documents, p. 259) is an illiterate appeal from Antonius Longus to his mother entreating her to be reconciled to him. He makes his daily prayer to Serapis for her, etc.—λ ̣οιπὸυ οἶδα τ ̣ι ̣ [ποτ᾽ αἰμαυτῷ παρέσχημαι , παιπαίδ ̣δευμαι καθ᾽ ὃν δῖ (l. δεῖ ) τρόπον . οἶδα ὅτι ἡμάρτηκα , ";furthermore I know what I have brought upon myself. Punished I have been as I ought. I know that I have sinned"; : cf. Luke 15:18; Luke 15:21. In the interesting rescript of an Emperor to the Jews, P Par 6850 ff., we read, καὶ γὰρ τ [οὺς εἰς ἡμᾶς ] ἁμαρτάνοντας δε [όντως κολάζεσθαι ] εἰκός . In P Oxy I. 34 iii. 4 (A.D. 127) a Roman prefect uses some strong language about infringement of his instructions regarding certain archives : ἄδειαν ἑαυτοῖς ὧν ἁμαρτάνουσι ἔσεσθ [α ]ι νομίζοντες , ";imagining that they will not be punished for their illegal acts"; (Edd.).

 

 

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αμαρτανε αμάρτανε ἁμάρτανε αμαρτανει αμαρτάνει ἁμαρτάνει αμαρτανειν αμαρτάνειν ἁμαρτάνειν αμαρτάνεις αμαρτανετε αμαρτάνετε ἁμαρτάνετε αμαρτανοντα αμαρτάνοντα ἁμαρτάνοντα αμαρτανοντας αμαρτάνοντας ἁμαρτάνοντας αμαρτανοντες αμαρτάνοντες ἁμαρτάνοντες αμαρτάνοντι αμαρτανοντων αμαρτανόντων ἁμαρτανόντων αμαρτάνουσα αμαρτάνουσι αμαρτανουσιν ἁμαρτάνουσιν αμαρτανων αμαρτάνων ἁμαρτάνων αμαρτείν αμαρτη αμάρτη ἁμάρτῃ αμαρτησαντας αμαρτήσαντας ἁμαρτήσαντας αμαρτησαντος αμαρτήσαντος ἁμαρτήσαντος αμαρτησαντων αμαρτησάντων ἁμαρτησάντων αμαρτησασιν αμαρτήσασιν ἁμαρτήσασιν αμαρτησάτω αμαρτησει αμαρτήσει ἁμαρτήσει αμαρτήσεσθε αμαρτήσεται αμαρτηση αμαρτήση αμάρτηση ἁμαρτήσῃ αμαρτήσομαι αμαρτήσομεν αμαρτήσονται αμαρτήσονταί αμαρτησωμεν ἁμαρτήσωμεν αμαρτητε αμάρτητε ἁμάρτητε αμαρτόντι αμαρτούσης αμάρτω αμαρτών αμάρτωσί ήμαρτε ημαρτεν ήμαρτεν ἥμαρτεν ημαρτες ήμαρτες ἥμαρτες ημάρτετε ημάρτηκα ημαρτηκαμεν ημαρτήκαμεν ἡμαρτήκαμεν ημάρτηκας ημαρτήκατε ημάρτηκε ημάρτηκεν ημαρτηκότας ημαρτηκώς ημαρτήσαμεν ημάρτομεν ημάρτομέν Ημαρτον ημαρτόν ήμαρτον ήμαρτόν Ἥμαρτον ημάρτοσαν amartane amartanei amartanein amartanete amartanon amartanōn amartanonta amartanontas amartanontes amartanonton amartanontōn amartanousin amarte amartē amartesantas amartēsantas amartesanton amartēsantōn amartesantos amartēsantos amartesasin amartēsasin amartese amartēsē amartesei amartēsei amartesomen amartēsōmen amartete amartēte emartekamen ēmartēkamen emarten ēmarten emartes ēmartes emarton Ēmarton hamartane hamártane hamartanei hamartánei hamartanein hamartánein hamartanete hamartánete hamartanon hamartanōn hamartánon hamartánōn hamartanonta hamartánonta hamartanontas hamartánontas hamartanontes hamartánontes hamartanonton hamartanontōn hamartanónton hamartanóntōn hamartanousin hamartánousin hamarte hamartē hamártei hamártēi hamartesantas hamartēsantas hamartḗsantas hamartesanton hamartesánton hamartēsantōn hamartēsántōn hamartesantos hamartēsantos hamartḗsantos hamartesasin hamartēsasin hamartḗsasin hamartese hamartēsē hamartesei hamartēsei hamartḗsei hamartḗsēi hamartesomen hamartēsōmen hamartḗsomen hamartḗsōmen hamartete hamartēte hamártete hamártēte hemartekamen hemartḗkamen hēmartēkamen hēmartḗkamen hemarten hēmarten hḗmarten hemartes hēmartes hḗmartes Hemarton Hēmarton Hḗmarton
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: