Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2478 - ἰσχυρός

Transliteration
ischyrós
Phonetics
is-khoo-ros'
Origin
from (G2479)
Parts of Speech
Adjective
TDNT
3:397,378
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἱστορέω
 
Next Entry
ἰσχύς
Definition   
Thayer's
 1. strong, mighty
  1. of living beings
   1. strong either in body or in mind
   2. of one who has strength of soul to sustain the attacks of Satan, strong and therefore exhibiting many excellences
  2. on inanimate things
   1. strong, violent, forcibly uttered, firm, sure
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 46 ‑ אָבִיר (aw‑beer');  117 ‑ אַדִּיר (ad‑deer');  386 ‑ אֵתָן (ay‑thawn');  410 ‑ אֵל (ale);  533 ‑ אַמִּץ (am‑meets', am‑meets');  553 ‑ אָמֵץ (aw‑mats');  1219 ‑ בָּצַר (baw‑tsar');  1274 ‑ בְּרִי (ber‑ee');  1277 ‑ בָּרִיא (baw‑ree');  1368 ‑ גִּבֹּר (ghib‑bore', ghib‑bore');  1416 ‑ גְּדוּד (ghed‑ood');  1419 ‑ גָּדֹל (gaw‑dole', gaw‑dole');  2388 ‑ חָזַק (khaw‑zak');  2634 ‑ חָסֹן (khaw‑sone');  2710 ‑ חָקַק (khaw‑kak');  3515 ‑ כָּבֵד (kaw‑bade');  4013 ‑ מִבְצָרָה (mib‑tsawr', mib‑tsaw‑raw');  4581 ‑ מָעֻז (maw‑oze', maw‑ooz', maw‑oze', maw‑ooz');  4869 ‑ מִשְׂגָּב (mis‑gawb');  5764 ‑ עוּל (ool);  5794 ‑ עַז (az);  6091 ‑ עָצָב (aw‑tsawb');  6099 ‑ עָצֻם (aw‑tsoom', aw‑tsoom');  6184 ‑ עָרִיץ (aw‑reets');  7312 ‑ רֻם (room, room);  8623 ‑ תַּקִּיף (tak‑keef');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (27)
Matthew 4
Mark 3
Luke 4
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Hebrews 3
1 John 1
Revelation 7
NAS (33)
Matthew 4
Mark 5
Luke 4
1 Corinthians 5
2 Corinthians 1
Hebrews 3
1 John 1
Revelation 10
HCS (29)
Matthew 4
Mark 3
Luke 4
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Hebrews 3
1 John 1
Revelation 9
BSB (29)
Matthew 4
Mark 3
Luke 4
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Hebrews 3
1 John 1
Revelation 9
ESV (28)
Matthew 3
Mark 3
Luke 4
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Hebrews 3
1 John 1
Revelation 9
WEB (27)
Matthew 4
Mark 3
Luke 4
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Hebrews 3
1 John 1
Revelation 7
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἰσχῡρός, ά, όν, (ἰσχύς)

I

1. strong, esp. of personal strength, S. Ph. 945, E. Fr. 290, etc.; of things, ἰ. βέλος Alc. 15.4; ῥεύματα Hdt. 8.12; ἰ. χθών hard, A. Pers. 310; of food, indigestible, Hp. Art. 50; of taste, strong, Thphr. HP 7.6.1; of armies, ἰσχυροτέρα φάλαγξ X. Cyr. 7.1.30; of places, Th. 4.9, X. An. 4.6.11, etc.; τῆς χώρης τὸ -ότατον Hdt. 1.76; τὸ ἑαυτοῦ ἰ., opp. τὰ τοῖς πολεμίοις ἰ., X. Eq.Mag. 8.24; τὰ ἰσχυρότατα your strongest points, Th. 5.111; τὰ τῆς πόλεως ἰ. that in which the strength of the state lies, Aeschin. 3.66; ὁρῶντες οὐδὲν ἰ. ἀπὸ τῶν Λεσβίων no show of strength, Th. 3.6; ἰ. τι πρὸς τὸ πρᾶγμ' ἔχειν a strong point, Men. Epit. 130; -ότατον τεκμήριον SIG 685.84 (Crete, ii B.C.).

2. powerful, ἄλοχος Διός A. Supp. 302; πόλις E. Supp. 447; θεός Ar. Pl. 946; ἰ. τὸ πολλόν Hdt. 1.136; οἱ ἰ. ἐν ταῖς πόλεσιν X. Ath. 1.14: Comp. -ότερος, ἐς πειθώ Democr. 51; ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος -ότερός μου ἐστίν Matthew 3:11.

3. forcible, violent, severe, σιτοδείη, ψύχη, Hdt. 1.94, 4.29; λιμός Luke 15:14; ἀναγκαίη Hdt. 1.74; αἱ λίαν ἰ. τιμωρίαι violent, excessive, Id. 4.205; ὅρκος -ότατος, ἀνάγκαι -όταται, Antipho 5.11, 6.25; νόσημα Hp. Acut.(Sp.)4; βήξ Th. 2.49; γέλως, ἐπιθυμίαι, etc., Pl. R. 388e, 560b, etc.; νόμος ἰ. severe, Hdt. 7.102, Lys. 15.9; ἔχθρα Pl. Phdr. 233c; γνώμη -οτέρη more positive, Hdt. 9.41; τρόπῳ ᾧ ἂν δύνωνται -οτάτῳ Foed. ap. Th. 5.23; κατὰ τὸ ἰσχυρόν by main force, opp. δόλῳ, Hdt. 4.201, cf. 9.2.

4. of literary style, vigorous, D.H. Comp. 22; also of syllables, strong, ib. 16; στάσεις λαμβάνειν ἰ. ib. 22.

II

1. Adv. -ρῶς strongly, with all force, ἐγκεῖσθαι Th. 1.69, etc.; φυλάττειν τινάς X. An. 6.3.11.

2. very much, exceedingly, with Adjs., Hdt. 4.108; ἔθνος μέγα ἰ. ib. 183; διώρυγες ἰ. βαθεῖαι X. An. [1.7.15], etc.; ἰ. χλωρόν Hp. Prog. 11; κίνησις νωθὴς ἰ. Arist. HA 503b9; ἰ. φιλοπλάτων Phld. Ind Sto. 61: with Verbs, ἰ. ἥδεσθαι, ἀνιᾶσθαι, X. Cyr. 8.3.44; ἀπήγγειλεν ὅτι πάντα δοκοίη ἰ. τῷ εὐνούχῳ ib. 5.3.15: Comp. -οτέρως Heraclit. 114, Hdt. 3.129; -ότερον X. Cyr. 4.5.12, etc.: Sup., in answers, ἰσχυρότατά γε most certainly, Id. Oec. 1.15.

Thayer's Expanded Definition

ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν (ἰσχύω) (from Aeschylus down), the Sept. mostly for אֵל, גִּבּור, חָזָק, עָצוּם, and Chaldean תַּקִּיף; strong, mighty;

a. of living beings: strong either in body or in mind, Matthew 12:29; Mark 3:27; Luke 11:21; Revelation 5:2; Revelation 10:1; Revelation 18:21; ἐν πολέμῳ, mighty i. e. valiant, Hebrews 11:34, cf. Revelation 19:18; of one who has strength of soul to sustain the assaults of Satan, 1 John 2:14; universally strong, and therefore exhibiting many excellences, 1 Corinthians 4:10 (opposed to ἀσθενής); comparitive, Matthew 3:11; Mark 1:7; Luke 3:16; mighty, — of God, 1 Corinthians 1:25; Revelation 18:8 (Deuteronomy 10:17; 2 Macc. 1:24, etc.); of Christ raised to the right hand of God, 1 Corinthians 10:22; of those who wield great influence among men by their rank, authority, riches, etc., τά ἰσχυρά equivalent to τούς ἰσχυρούς (on the neuter cf. Winer's Grammar, § 27, 5), 1 Corinthians 1:27 (οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, 2 Kings 24:15); joined with πλούσιοι, Revelation 6:15 (Rec. οἱ δυνατοί).

b. of inanimate things: strong equivalent to violent, ἄνεμος, Matthew 14:30 (T WH omit ἰσχυρόν); forcibly uttered, φωνή, Revelation 18:2 (Rec. μεγάλη) (Exodus 19:19); κραυγή, Hebrews 5:7; βρονταί, Revelation 19:6; λιμός, great, Luke 15:14; ἐπιστολαί (stern (forcible)), 2 Corinthians 10:10; strong equivalent to firm, sure, παράκλησις, Hebrews 6:18; fitted to withstand a forcible assault, πόλις, well fortified, Revelation 18:10 (τεῖχος, 1 Macc. 1:33; Xenophon, Cyril 7, 5, 7; πύργος, Judges 9:51). (Cf. δύναμις, at the end.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἰσχυρός , - , -όν

(< ἰσχύω ),

[in LXX for H410, H1368, H6099, H2388, etc.;]

strong, mighty, powerful;

(a) of persons, as to body or spirit: Matthew 12:29, Mark 3:27, Luke 11:21-22, 1 Corinthians 4:10 (opp. to ἀσθενής ), Hebrews 11:34 (ἐν πολέμῳ ), Revelation 5:2; Revelation 10:1; Revelation 18:21; Revelation 19:18; οἱ πλούσιοι κ . οἱ ἰ , Revelation 6:15; τὰ ἰ . = o ἱ ἰ . (cf. 2 Kings 24:15), 1 Corinthians 1:27; of God (cf. Deuteronomy 10:17), Revelation 18:8; compar., Matthew 3:11, Mark 1:7, Luke 11:22, 1 Corinthians 1:25 (τὸ ἀσθενὲς τ . θεοῦ ) 1 Corinthians 10:22;

(b) of things: λιμός , Luke 15:14; ἐπιστολαί ( βαρεῖαι κ . .), 2 Corinthians 10:10; κραυγή , Hebrews 5:7; φωνή , Revelation 18:2; παράκλησις , Hebrews 6:18; πόλις , Revelation 18:10; βρονταί , Revelation 19:6.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

With Matthew 3:11 cf. P Leid Wv. 33 (ii/iii A.D.) ἰδὼν ὁ θεὸς πάλιν ἐπτοήθη, ὡς ἰσχυρότερον θεωρήσας (viz. ἔνοπλόν τινα, who appears suddenly on his πόππυσμα) μήποτε ἡ γῆ ἐξέβρασε θεόν. In P Ryl II. 165.12 (A.D. 266) we have a reference to the legio Tratana Fortis Germanicaλεγιῶνος Τραιανῆς Ἰσχυρᾶς Γερμ [ανικῆς. Syll 226.59 (iii/B.C.) σιτοδείας γενομένης ἰσχυρᾶς, is a good parallel to the usage in Luke 15:14. Cf. also ib. 929.84 (ii/B.C.) τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον τεκμήριον, Ckrest. I. 27.5 (ii/A.D.) ε [ἰ γὰ ]ρ ὑπεναντίον ἐστὶν τὸ πα [ρά ]δειγμα οὐκ ἰσχυρόν κτλ., and Menandrea p. 14.130 τοῦτο γὰρ | ἰσχυρὸν οἴεταί τι πρὸς τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχειν, ";un argument decisif"; (Croiset).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ισχυρα ισχυρά ἰσχυρά ἰσχυρὰ ἰσχυρᾷ ισχυραι ισχυραί ἰσχυραί ισχυραν ισχυράν ἰσχυρὰν ισχυρας ισχυράς ἰσχυρᾶς ισχυροι ισχυροί ίσχυροι ἰσχυροί ἰσχυροὶ ισχυρον ισχυρόν ἰσχυρόν ἰσχυρὸν ισχυρος ισχυρός ἰσχυρὸς ισχυρότερα ισχυρότερά ισχυρότεραι ισχυροτεροι ισχυρότεροι ἰσχυρότεροι ισχυροτερον ισχυρότερον ἰσχυρότερον ισχυροτερος ισχυρότερος ισχυρότερός ἰσχυρότερος ἰσχυρότερός ισχυροτέρους ισχυρου ισχυρού ἰσχυροῦ ισχυρούς ισχυρώ ισχυρων ισχυρών ἰσχυρῶν ισχυρώς ισχύρωσαν ischura ischurai ischuran ischuras ischuroi ischuron ischurōn ischuros ischuroteroi ischuroteron ischuroteros ischurou ischyra ischyrá ischyrà ischyrai ischyraí ischyrā̂i ischyran ischyràn ischyras ischyrâs ischyroi ischyroí ischyroì ischyron ischyrón ischyròn ischyrôn ischyrōn ischyrō̂n ischyros ischyròs ischyroteroi ischyróteroi ischyroteron ischyróteron ischyroteros ischyróteros ischyróterós ischyrou ischyroû