Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1680 - ἐλπίς

Transliteration
elpís
Phonetics
el-pece'
Origin
from a primary elpo (to anticipate, usually with pleasure)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
2:517,229
Definition
Thayer's
 1. expectation of evil, fear
 2. expectation of good, hope
  1. in the Christian sense
   1. joyful and confident expectation of eternal salvation
 3. on hope, in hope, having hope
  1. the author of hope, or he who is its foundation
  2. the thing hoped for
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 932 ‑ בֹּהַן (bo'‑han);  982 ‑ בָּטַח (baw‑takh');  2113 ‑ זְוָעָה (zev‑aw‑aw');  2380 ‑ חָזוּת (khaw‑zooth');  2617 ‑ חֶסֶד (kheh'‑sed);  3689 ‑ כֶּסֶל (keh'‑sel);  4007 ‑ מֶבָּט (mab‑bawt', meb‑bawt');  4268 ‑ מַחֲסֶה (makh‑as‑eh', makh‑seh');  5082 ‑ נְדִיבָה (ned‑ee‑baw');  5315 ‑ נֶפֶשׁ (neh'‑fesh);  5833 ‑ עֶזְרָת (ez‑raw', ez‑rawth');  6643 ‑ צְבִי (tseb‑ee');  6957 ‑ קָו (kav, kawv);  7364 ‑ רָחַץ (raw‑khats');  7664 ‑ שֵׂבֶר (say'‑ber);  8431 ‑ תּוֹחֶלֶת (to‑kheh'‑leth);  8615 ‑ תִּקְוָה (tik‑vaw');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (54)
Acts
8
Romans
13
1 Corinthians
4
2 Corinthians
3
Galatians
1
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
3
1 Thessalonians
4
2 Thessalonians
1
1 Timothy
1
Titus
3
Hebrews
5
1 Peter
3
1 John
1
NAS (54)
Acts
8
Romans
14
1 Corinthians
3
2 Corinthians
3
Galatians
1
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
3
1 Thessalonians
4
2 Thessalonians
1
1 Timothy
1
Titus
3
Hebrews
5
1 Peter
3
1 John
1
HCS (53)
Acts
8
Romans
13
1 Corinthians
3
2 Corinthians
3
Galatians
1
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
3
1 Thessalonians
4
2 Thessalonians
1
1 Timothy
1
Titus
3
Hebrews
5
1 Peter
3
1 John
1
BSB (53)
Acts
8
Romans
13
1 Corinthians
3
2 Corinthians
3
Galatians
1
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
3
1 Thessalonians
4
2 Thessalonians
1
1 Timothy
1
Titus
3
Hebrews
5
1 Peter
3
1 John
1
ESV (49)
Acts
7
Romans
12
1 Corinthians
3
2 Corinthians
2
Galatians
1
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
2
1 Thessalonians
4
2 Thessalonians
1
1 Timothy
1
Titus
3
Hebrews
5
1 Peter
3
1 John
1
WEB (56)
Acts
8
Romans
13
1 Corinthians
4
2 Corinthians
2
Galatians
1
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
3
1 Thessalonians
4
2 Thessalonians
1
1 Timothy
1
Titus
3
Hebrews
8
1 Peter
3
1 John
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐλπ-ίς, ίδος, ἡ,

(v. ἔλπω)

I

1. hope, expectation (δόξα μελλόντων Pl. Lg. 644c), ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα Od. 16.101, 19.84; personified, Hes. Op. 96: pl., Pi. P. 2.49, etc.; πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων after the wreck of many hopes, A. Ag. 505; ἔτι ἐν αὐτοῖς εἰσὶν ἐλπίδες, νέοι γάρ Pl. Prt. 328d; κεναῖσιν ἐλπίσιν θερμαίνεται S. Aj. 478; expectancy, Id. OT 771 (pl.), OC 1749 (lyr., pl.), Pi. N. 1.32 (pl.), etc.: Constr., in Att., with gen. both of subject and object, as (where both are conjoined) Πελοποννησίων τὴν ἐλπίδα τοῦ ναυτικοῦ the hope of the P. in their navy, Th. 2.89; also αἱ τῶν Ἑλλήνων ἐς ὑμᾶς ἐλπίδες Id. 3.14; ὑμέτεραι ἐλπίδες,= ἐς ὑμᾶς, Id. 1.69; ἐλπίδ' ἔχω, = cross ἐλπίζω, with fut. inf., μὴ οὐ δώσειν δίκην Hdt. 6.11, etc.: with aor. inf., κλέος εὑρέσθαι Pi. P. 3.111: with ὡς and fut. inf., S. OC 385; ὥστε μὴ θανεῖν E. Or. 52; περὶ τῆς ἐμαυτοῦ ψυχῆς οὐ πολλὰς ἐλπίδας ἔχω D.H. 5.27; ἐν ἐλπίδι εἰμί, c. fut. inf., Th. 7.46; ἐν ἐλπίσι καλαῖς γενόμενος Plu. Brut. 40; ἐλπίς [ἐστί] μοι with acc. and fut. inf. or aor., ἐλπίς τις αὐτὸν ἥξειν A. Ag. 679; τοσοῦτόν γ' ἐστί μοι τῆς ἐλπίδος, τὸν ἄνδρα.. προσμεῖναι S. OT 836; πλείων ἐλπὶς φιλίαν ἢ ἔχθραν γενέσθαι Pl. Phdr. 232e: c. pres. inf., Id. Sph. 250e: folld. by ὡς.., E. Tr. 487; ἐς ἐλπίδα ἐλθεῖν τινος Th. 2.56; ἐπ' ἐλπίδας ἀφανεῖς καθίστασθαι Id. 5.103; ἐλπίδα λαβεῖν X. Cyr. 4.6.7; ἐλπίδας μεγάλας ἔν τινι ἔχειν ib. 1.4.25, cf. Isoc. 4.121; τίν' ὑπάγεις μ' ἐς ἐλπίδ'; E. Hel. 826; ἐλπίδας ἐμποιεῖν ἀνθρώποις, ὑποθεῖναί τισι, X. Cyr. 1.6.19, HG 4.8.28; ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται ποιῆσαι Pl. Smp. 193d; ἐλπίδα or ἐλπίδας ὑπογράφειν, Epicur. Ephesians 3 p.65U., Plb. 5.36.1; ἀποκεκομμένης τῆς ἐλπίδος Id. 3.63.8, cf. A.R. 4.1272; ἐκτὸς ἐλπίδος beyond hope, S. Ant. 330; ἀπ' ἐλπίδος πεσεῖν A. Ag. 999; παρ' ἐλπίδα ib. 899, S. Ph. 882: prov., πεινῶμεν ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν Antiph. 123.7; κάπτοντες αὔρας ἐλπίδας σιτούμενοι Eub. 10.7; αἱ δ' ἐλπίδες βόσκουσι τοὺς κενούς Men. Mon. 42.

2. object of hope, a hope, Ὀρέστης, ἐ. δόμων A. Ch. 776; ὑμεῖς, ἡ μόνη ἐ. Th. 3.57; Εὔτυχος, ἡ γονέων ἐ. IG 3.1311.

3. reason to expect or believe, πολλὴ ἐ. κτήσασθαι, νοητὸν εἶναι, Pl. Phd. 67b, Lg. 898d.

II anxious thought on the future, boding, A. Ag. 1434, Hp. Coac. 267, E. Or. 859, Pl. Lg. 644c.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐλπίς ,

(ἑλ -, Romans 8:20, WH, v. Bl., § 4, 3; M, Pr., 44), -ίδος , ,

[in LXX for H982 and its derivatives, H8615 (freq. in Jb), etc.;]

expectation (in cl., rarely of evil, mostly of good, and so always in NT), hope;

1. of hope in general: 2 Corinthians 1:6; c. gen. obj., Acts 16:19; art. inf., Acts 27:20, 1 Corinthians 9:10; παρ᾿ ἐλπίδα , Romans 4:18; ἐπ᾿ ἐλπίδι , 1 Corinthians 9:10.

2. Of religious hope: ἐπ᾿ ἐλπίδι , Acts 2:26; Acts 26:6, Romans 4:18; Romans 8:20, Titus 1:2; τῇ ἐ . ἐσώθημεν , Romans 8:24; κατ᾿ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου , Titus 3:7; of the Messianic hope of Israel, Acts 23:6; Acts 26:6-7; Acts 28:20; of Christian hope, Romans 5:2-5; Romans 12:12; Romans 15:4; Romans 15:13, 1 Corinthians 13:13, 2 Thessalonians 2:16, Hebrews 3:6; Hebrews 6:11; Hebrews 7:19; Hebrews 10:23, 1 Peter 1:3; 1 Peter 1:21; 1 Peter 3:15; c. gen. obj., Romans 5:2, Colossians 1:27, 1 Thessalonians 1:3; 1 Thessalonians 5:8, Titus 1:2; c. gen. of that on which the hope is based, Acts 26:6, Ephesians 1:18; Ephesians 4:4, Colossians 1:23; ὁ θεὸς τῆς ἐ ., Romans 15:13; ἔχειν ἐ . (= cl. ἐλπίζειν ), Acts 24:15, Romans 15:4, 2 Corinthians 3:12; 2 Corinthians 10:15, Ephesians 2:12, 1 Thessalonians 4:13; seq. ἐπί , c. dat., 1 John 3:3; εἰς , Acts 24:15; ὅτι , Romans 8:20, Philippians 1:20-21. Meton.,

(a) of the author or ground of hope (cl.): 1 Thessalonians 2:19, 1 Timothy 1:1; c. gen. obj., Colossians 1:27;

(b) of the thing hoped for: Galatians 5:5, Colossians 1:5, Titus 2:13, Hebrews 6:18 (Cremer, 252, 712).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

BGU II. 486.6 (ii/A.D.) ὅτε καὶ οἱ νέοι καρ [ποὶ τὰς βελτίσ ]τας παρέχουσιν ἡμεῖν ἐλπίδας. P Oxy VII. 1070.10 (iii/A.D.) a pompous letter from a man to his wife in which he beseeches Serapis τῶν χρηστῶν ἐλπίδων τῶν ἐν ἀνθρώποισι νεσνομισμένων (l. νενομ —), ";for the good hopes that are held by mankind."; Syll 529.85 (i/B.C.) καὶ ἐφοδεύοντες διεφύλαξαν τ [ὴν πόλιν ἕω ]ς τοῦ ἀποκατασταθῆνα [ι ] τὸν δῆμον εἰς βελτίονας ἐλ [π ]ίδας. For a disk with the inscr. ἔχω ἐλπίδας καλάς, see JHS xxxiii, p. 84 ff., BCH xxxviii. (1914), p. 94 ff. Christian uses of the word are P Oxy VI. 939.9 (iv/A.D.) (= Selections, p. 128) an affectionate letter regarding a sick mistress—ἐν γὰρ αὐτῇ πάντες τὰς ἐλπίδας [ἔχομεν, and ib. VII. 1059.1 (v/A.D.) a prayer commencing Κυ ̣(ριε) θ (ε)έ μου καὶ ὑ ἐρπίς (l. ἡ ἐλπίς) μου. The word is a proper name in BGU II. 632.20 (ii/A.D.) (= LAE, p. 174) Ἐλπὶς καὶ Φορτου [νᾶτα (cf. 1 Corinthians 16:17), and in Syll 865.10 of a slave, see also Cagnat IV. 889.15, 1069.2, 1071.2 : cf. Acts 23:6 περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι, where Lake (Earlier Epp. of St. Paul, p. 16) translates ";for ‘Hope’ and a resurrection of the dead am I being judged."; For the aspirated form ἐφ᾽ ἑλπίδι which WH read in Romans 8:20 cf. Proleg. p. 44, and see s.v. ἀπελπίζω. In Lat. inscrr. we find Helpis, Helpidius. MGr ἐλπίδα, ἐρπίδα, ὀρπί (δ)α.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ελπιδα ελπίδα ἐλπίδα ελπίδας ελπιδι ελπίδι ἐλπίδι ἑλπίδι ελπιδος ελπίδος ἐλπίδος ελπις ελπίς ἐλπίς ἐλπὶς elpida elpída elpidi elpídi elpidos elpídos elpis elpís elpìs helpidi helpídi
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἐλπίζω
Next Entry
Ἐλύμας