Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3855 - παράγω

Transliteration
parágō
Phonetics
par-ag'-o
Origin
from (G3844) and (G71)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:129,20
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
παραγίνομαι
 
Next Entry
παραδειγματίζω
Definition   
Thayer's
 1. pass by
  1. to lead past, lead by
  2. to lead aside, mislead
   1. to lead away
  3. to lead to
   1. to lead forth, bring forward
 2. to pass by, go past
  1. to depart, go away
 3. metaph. disappear
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 5423 ‑ נָתַק (naw‑thak');  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  6148 ‑ עָרַב (aw‑rab');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (10)
Matthew 3
Mark 2
John 2
1 Corinthians 1
1 John 2
NAS (14)
Matthew 3
Mark 4
John 1
1 Corinthians 2
1 John 4
HCS (10)
Matthew 3
Mark 3
John 1
1 Corinthians 1
1 John 2
BSB (10)
Matthew 3
Mark 3
John 1
1 Corinthians 1
1 John 2
ESV (8)
Matthew 3
Mark 1
John 1
1 Corinthians 1
1 John 2
WEB (12)
Matthew 4
Mark 2
John 3
1 Corinthians 1
1 John 2
Liddell-Scott-Jones Definitions

παρ-άγω,

fut. -ξω Phld. Rh. 1.19 S.: pf. παραγέωχα PTeb. 5.198 (ii B. C.), παραγείοχα Stud.Pal. 22.3 (ii A. D.):

lead by or past a place, c. acc. loci, Hdt. 4.158, cf. 9.47; πάραγε πτέρυγας fly past, E. Ion 166 (lyr.); π. θριάμβους App. Mith. 117, cf. BC 2.101; of a person, ἐν θριάμβῳ παράγεσθαι Plu. Caes. 55.

2. in Tactics, march the men up from the side, bring them from column into line, π. τοὺς ἐπὶ κέρως πορευομένους.. εἰς μέτωπον X. HG 7.5.22, cf. Cyr. 2.3.21, An. 4.6.6; τὰς [τάξεις] εἰς τὰ πλάγια ib. 3.4.14; ἔξωθεν τῶν κεράτων ib. 3.4.21.

3. bring round or forward, ἀγκῶνα παρὰ τὸ στῆθος Hp. Art. 2, cf. 74; twist round or out of place, Alex.Aphr. in Sens. 16.19.

4. π. ὑπόχυμα couch a cataract, Gal. Thras. 23.

5. divert, ὑδραγωγόν POxy. 971 (i/ii A. D.).

II lead aside from the way, mislead, ἔννυχοι πάραγον κοῖται Pi. P. 11.25; σοφία παράγοισα μύθοις Id. N. 7.23; π. τινὰεἰς ἀρκύστατα A. Pers. 99 codd. (lyr.); π. ψεύδεσι Pl. R. 383a; φενακίζειν καὶ π. D. 22.34, cf. PMagd. 12.7 (iii B. C.), PCair.Zen. 289.20 (iii B. C.): Pass., φόβῳ παρηγόμην S. OT 974; λόγοις παράγεσθαι Th. 1.91; ἀπάτῃ π. ὑπό τινων ib. 34; νέοις παραχθείς E. Supp. 232.

2. divert from one's course, influence, Μοίρας Hdt. 1.91: c. acc. pers. et gen. rei, divert from, [ τινὰ] τοῦ τῆς ῥητορικῆς τέλους Phld.l.c.; induce, lead to or into a thing, ἔς τι E. IT 478: mostly in bad sense, π. ἐς ἀμπλακίην, ἐς ἀναιδείην, Thgn. 404, Archil. 78: Pass., to be influenced, persuaded, οἷοι θυσίαις τε καὶ εὐχωλαῖς παράγεσθαι Pl. R. 365e, cf. Lg. 885b, Th. 2.64; λόγῳ παραχθέντες X. Mem. 4.8.5: c. inf., παρηγμένος μισθοῖς εἰργάσθαι τι S. Ant. 294.

3. of things, lead aside: hence, wrest, π. τοὺς νόμους ἐπί τι pervert the laws to this end, Pl. R. 550d, cf. Isa 11.36; οἱ θεοὶ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων τὴν διάνοιαν π. Lycurg. 92; π. τὴν ἀλήθειαν Philostr. 35: Pass., τὰ γράμματα παρῆκται, from age, Paus. 6.19.5.

4. avert, πειθοῖ καὶ λόγῳ τὴν ἀνάγκην Plu. Phoc. 2.

5. change slightly, of letters in the derivation of words, Pl. Cra. 398c, 398d, 400c, Plu. 2.354c: freq. in Gramm. in Pass., to be derived, ἀπό.. Demetr.Lac. Herc. 1014.58, D.T. 641.4, A.D. Pron. 34.25; ἐκ.. Id. Synt. 111.2; παρά c. acc., Id. Adv. 146.10: c. gen., τὸ μελιτηρὸν τοῦ τηρεῖν [παραχθέν ] Id. Pron. 30.17: generally, to be formed, διὰ τοῦ θεν Id. Adv. 184.12; τὴν κτητικὴν διὰ τῆς οι π. Id. Pron. 109.6; to be inflected, ἀντωνυμίαι ὡς ὀνόματα εἰς τὰ γένη καὶ τὰς πτώσεις π. ib. 111.2, cf. Synt. 110.8; ὁ ἀνδριὰς οὐ λέγεται ξύλον, ἀλλὰ παράγεται ξύλινος is called by a modification, Arist. Metaph. 1033a17.

III bring and set beside others, bring forward, introduce, ἐς μέσον Hdt. 3.129; εἰς τὸ μέσον Pl. Lg. 713b; εἰς ὑμᾶς Antipho 4.1.5; π. εἰς τὸν δῆμον bring before the people, Lys. 13.32, cf. Th. 5.45; εἰς τὸ δικαστήριον before the court, D. 26.17; παραχθῆναι τὴν γραφήν Antipho 2.3.6; also, bring forward as a witness, etc., τὸν ἥκοντα παρήγαγον D. 18.170: Med., μάρτυρα παραγόμενος Pl. Lg. 836c. introduce on the stage, bring in, Ath. 3.117d, 6.230b, al., D.L. 2.28, prob. in Anon. de Com.(CGF p.7); οἵους οἱ κωμῳδοδιδάσκαλοι π. ἀγροίκους Arist. EE 1230b19: hence, represent, portray, τοξότας αὐτοὺς παρήγαγον Corn. ND 32, cf. 14 (Pass.). produce, deliver, ἐπὶ τὰ χώματα καλαμείαν PTeb. 5.198 (ii B. C.), cf. 92.8 (ii B. C., Pass.).

2. bring in, with a notion of secrecy, ἄνδρας π. ἔσω Hdt. 5.20: Pass., come in stealthily, slip in, π. γὰρ ἐνέρων δολιόπους ἀρωγὸς εἴσω στέγας S. El. 1391 (lyr.); of things, τὸ ὕδωρ ὀρύγμασι καὶ τάφροις εἰς τὸ πεδίον π. Plu. Cam. 4. carry on, protract, τὴν πρᾶξιν D.S. 18.65; π. τὸν χρόνον pass it, Plu. Agis 13, etc.; v. infr. B. III. direct, guide, κῆτος παραγόμενον εὐπειθῶς Id. 2.981a.

produce, create, Plot. 6.8.20, etc.; τὸ παράγον, opp. τὸ παραγόμενον, Procl. Inst. 7, cf. Dam. Pr. 32, etc.: Pass., ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων τελειότερα παράγεται Iamb. Myst. 3.22, cf. Gp. 9.1.1. draw along, ἄνωθεν κάτω τὰς χεῖρας (in massage), Herod.Med. ap. Orib. 6.20.8. intr., pass by, pass on one's way, X. Cyr. 5.4.44, Euphro 10.15, Plb. 5.18.4, etc.; τοῖς παράγουσιν χαίρειν IPE 2.378 (Phanagoria): also c. acc., pass by, μνήματα Lyr.Alex.Adesp. 37.25; κώμην PTeb. 17.4 (ii B. C.).

2. pass away, LXX Psalms 144:4(143).4, 1 Corinthians 7:31 : in Pass., 1 John 2:8; 1 John 2:17.

II pass along the coast, Plb. 4.44.3; simply, go, εἴσω πάραγε Men. Epit. 188, cf. 194, Sam. 80, Pk. 275.

III delay (v. supr. A. IV), παρῆγον ἐφ' ἱκανὸν χρόνον D.S. 11.3; ἐξέκρουε καὶ π. Plu. Rom. 23.

Thayer's Expanded Definition

παράγω; imperfect παρῆγον (John 8:59 Rec.); present passive 3 person singular παράγεται; from (Archilochus (), Theognis), Pindar and Herodotus down; the Sept. several times for עָבַר in Kal and Hiphil;

1. transitive, ((cf. παρά, IV.));

a. to lead past, lead by.

b. to lead aside, mislead; to lead away.

c. to lead to; to lead forth, bring forward.

2. intransitive (see ἄγω, 4);

a. to pass by, go past: Matthew 20:30; Mark 2:14; Mark 15:21; (Luke 18:39 L marginal reading); followed by παρά with an accusative of place, Mark 1:16 L T Tr WH (by κατά with the accusative of place, 3Macc. 6:16; θεωροῦντες παραγουσαν τήν δύναμιν, Polybius 5, 18, 4).

b. to depart, go away: John 8:59 Rec.; ; ἐκεῖθεν, Matthew 9:9, 27. (Others adhere to the meaning pass by in all these passages.) Metaphorically, to pass away, disappear: 1 Corinthians 7:31 (Psalm 143:5 ()); in the passive in the same sense, 1 John 2:8, 17.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

παρ -άγω ,

[in LXX chiefly for H5674;]

1. trans., to lead by, lead aside, lead into, lead forward, etc.

2. Intrans.,

(a) to pass by: Matthew 9:9; Matthew 9:27; Matthew 20:30, Mark 2:14; Mark 15:21, John 8:59 R, txt., John 9:1; seq. παρό , c. acc, Mark 1:16;

(b) to go away, depart; metaph., to pass away: 1 Corinthians 7:31; mid., 1 John 2:8; 1 John 2:17.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

παρρησιάζομαι in the NT is confined to the free and bold proclamation of the Gospel, which is the right and privilege of the servant of Christ. See s.v. παρρησία, and cf. Ep. Diogn. xi. 2 οἷς ἐφανέρωσεν ὁ Λόγος φανείς, παρρησίᾳ λαλῶν.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
παράγαγε παραγαγείν παραγει παράγει παραγεται παράγεται παραγοντα παράγοντά παράγοντες παραγοντι παράγοντι παράγουσι παραγων παράγων παραγωνίσκοις παράδειγμα παραδείγματος παρήγαγεν παρηγεν παρήγεν παρῆγεν παρήγον paragei parágei paragetai parágetai paragon paragōn parágon parágōn paragonta parágontá paragonti parágonti paregen parêgen parēgen parē̂gen
adsFree icon
Ads FreeProfile