Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2590 - καρπός

Transliteration
karpós
Phonetics
kar-pos'
Origin
probably from the base of (G726)
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
3:614,416
Definition
Thayer's
 1. fruit
  1. the fruit of the trees, vines, of the fields
  2. the fruit of one's loins, i.e. his progeny, his posterity
 2. that which originates or comes from something, an effect, result
  1. work, act, deed
  2. advantage, profit, utility
  3. praises, which are presented to God as a thank offering
  4. to gather fruit (i.e. a reaped harvest) into life eternal (as into a granary), is used in fig. discourse of those who by their labours have fitted souls to obtain eternal life
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3 ‑ אֵב (abe);  1061 ‑ בִּכּוּרִים (bik‑koor');  2172 ‑ זִמְרָה (zim‑raw');  2981 ‑ יְבוּל (yeb‑ool');  3018 ‑ יְגִיעַ (yeg‑ee'‑ah);  3323 ‑ יִצְהָר (yits‑hawr');  6529 ‑ פְּרִי (per‑ee');  8378 ‑ תַּאֲוָה (tah‑av‑aw');  8393 ‑ תְּבוּאָה (teb‑oo‑aw');  8570 ‑ תְּנוּבָה (ten‑oo‑baw');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (66)
Matthew
19
Mark
5
Luke
12
John
10
Acts
1
Romans
4
1 Corinthians
1
Galatians
1
Ephesians
1
Philippians
3
2 Timothy
1
Hebrews
2
James
4
Revelation
2
NAS (65)
Matthew
19
Mark
5
Luke
12
John
10
Romans
4
1 Corinthians
1
Galatians
1
Ephesians
1
Philippians
3
2 Timothy
1
Hebrews
2
James
4
Revelation
2
HCS (65)
Matthew
18
Mark
5
Luke
12
John
10
Acts
1
Romans
4
1 Corinthians
1
Galatians
1
Ephesians
1
Philippians
3
2 Timothy
1
Hebrews
2
James
4
Revelation
2
BSB (66)
Matthew
19
Mark
5
Luke
12
John
10
Acts
1
Romans
4
1 Corinthians
1
Galatians
1
Ephesians
1
Philippians
3
2 Timothy
1
Hebrews
2
James
4
Revelation
2
ESV (51)
Matthew
13
Mark
2
Luke
10
John
9
Romans
2
1 Corinthians
1
Galatians
1
Ephesians
1
Philippians
3
2 Timothy
1
Hebrews
2
James
4
Revelation
2
WEB (65)
Matthew
18
Mark
6
Luke
12
John
9
Acts
1
Romans
4
1 Corinthians
1
Galatians
1
Ephesians
1
Philippians
3
Hebrews
3
James
4
Revelation
2
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

καρπός

(A), ,

1. fruit, in Hom. and Hes. (only in sg.), usu. of the fruits of the earth, corn, ἀρούρης κ. Il. 6.142; κ. δ' ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα Hes. Op. 117; κ. Δήμητρος Hdt. 1.193, etc.; Δηοῦς Ar. Pl. 515; κ. ἀρούρης, also of wine, Il. 3.246; ἀμπέλινος κ. Hdt. 1.212; so κ. alone, Ar. Nu. 1119 (codd. and Sch.); but of corn, opp. Βάκχιον νᾶμα, Id. Ec. 14; καρποῦ ξυγκομιδή harvest, Th. 3.15; κ. λωτοῖο, κρανείης, Od. 9.94, 10.242; μελιηδέα κ., of grapes, Il. 18.568; κ. ἐλαίας Pi. N. 10.35; τὸν ἐπέτειον κ. the crops of the year, Pi. P. 470b: generally, produce, κ. ὑγρός, of honey, Porph. Abst. 2.20; also κ. εὐανθὴς μήλων, of wool, Opp. H. 2.22: pl., καρπῶν ἐστερήθητε διξῶν robbed of two years' produce, Hdt. 8.142; καρπῶν ἀτελεῖς Id. 6.46; κ. ὑγροὶ καὶ ξηροί produce of trees and fields, X. Oec. 5.20; ξύλινοι, σιτικοὶ κ., Str. 5.4.2; of fruits offered in sacrifice, BMus.Inscr. 975.7 (Amathus), cf. κάρπωσις 11; also of taxes paid in kind, opp. Χρυσικά, PHib. 1.47.5 (iii B.C.), al.

2. seed, X. Oec. 16.12; defined as seed with seed-vessel, Thphr. HP 1.2.1.

3. of children, Δῖοι κ. offspring of Zeus, E. Ion 922 (lyr.).

II returns, profits, οἱ κ. οἱ ἐκ τῶν ἀγελῶν γενόμενοι X. Cyr. 1.1.2; τῶν ἀνηλωμένων.. τοὺς κ. Isaiah 5:29.

III of actions, fruit, profit, εἰ κ. ἔσται θεσφάτοισι Λοξίου if his oracles shall bear fruit, i.e. be fulfilled, A. Th. 618; γλώσσης ματαίας κ., i. e. curses, Id. Eu. 831 codd.; ὁμιλίας κακῆς κάκιον οὐδέν, κ. οὐ κομιστέος Id. Th. 600; οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἱ ψευδεῖς λόγοι S. Fr. 834, cf. Pl. Phdr. 260d: freq. in Pi., κ. ἐπέων οὐ κατέφθινε, i. e. poesy, I. 8(7).50; κ. φρενῶν wisdom, P. 2.74; κ. φρενός, of his own ode, O. 7.8; ἥβας κ., of the bloom of youth, ib. 6.58, P. 9.109; later, reward, profit, ἐπιτηδευμάτων Epicur. Sent.Vat. 27; ὅπου ὁ κίνδυνος μέγας, καὶ ὁ κ. Diog.Oen. 27; κ. νίκης Hdn. 8.3.6: freq. in NT, κ. εἰρηνικὸς δικαιοσύνης Hebrews 12:11, etc. (Cf. Lat. carpo, Engl. harvest.)

καρπός

(B), , wrist, Il. 24.671, Od. 24.398, Hp. Fract. 3, Arist. HA 494a2, etc.; ἐπὶ καρπῷ Χερός E. Ion 1009; καρποὶ Χειρῶν ib. 891, cf. X. Cyr. 6.4.2. (Perh. cf. ONorse huerfa 'turn round'.)

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

καρπός , -οῦ , ,

[in LXX chiefly for H6529;]

fruit: of trees, Matthew 12:33; Matthew 21:19, Mark 11:14, Luke 6:44; Luke 13:6-7; of vines, Matthew 21:34, Mark 12:2, Luke 20:10, 1 Corinthians 9:7; of fields, Mark 4:29, Luke 12:17, 2 Timothy 2:6, James 5:7; βλαστάνειν , James 5:18; ποιεῖν (cf. Heb. H6529 H6213), Matthew 3:10; Matthew 7:17-19; Matthew 13:26, Luke 3:9; Luke 6:43; Luke 8:8; Luke 13:9, Revelation 22:2; διδόναι , Matthew 13:8, Mark 4:7-8; φέρειν , Matthew 7:18, John 12:24; John 15:2; John 15:4-5; John 15:8; John 15:16; ἀποδιδόναι , Matthew 21:41, Revelation 22:2; ὁ κ . τ . κοιλίας (H990 H6529, Deuteronomy 28:4), Luke 1:42; τ . ὀσφύος (Genesis 30:2, al.), Acts 2:30.

Metaph.,

(a) of works, deeds: Matthew 3:8; Matthew 7:16; Matthew 7:20; Matthew 21:43, Luke 3:8, John 15:3; John 15:16; τ . πνεύματος , Galatians 5:22; τ . φωτός , Ephesians 5:9; τ . δικαιοσύνης , Philippians 1:11; σφραγίζεσθαι τὸν κ . (Deiss., BS, 238 f.), Romans 15:28; κ . ἀγαθοί , James 3:17;

(b) of advantage, profit: Philippians 1:22; Philippians 4:17; ἔχειν , Romans 1:13; Romans 6:21-22. συνάγειν , John 4:36; κ . τ . δικαιοσύνης , Hebrews 12:11, James 3:18; of praise, καρπὸν χειλέων (Hosea 14:2, al.; cf. Æsch., Eum., 830): Hebrews 13:15.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

καρπός is common in the sense of ";fruit,"; ";produce"; of the land generally, e.g. P Eleph 14.15 (Ptol.) τῆς δὲ γῆς κυριεύσει καὶ τῶν καρπῶν (A.D. 54–67), or, more particularly, of an oliveyard, P Ryl II. 130.10 (A.D. 31) ἐτρύλησαν ἐκ τῶν καρπῶν οὐκ ὀλίλην ἐλᾶν, or of a vineyard, P Fay 127.6 (ii/iii A.D.) τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος. The phrase ξυλί [νων κ ]αρπῶν is used in OGIS 55.14 (iii/B.C.) with reference to tree-fruits, such as apples, etc.; see Dittenberger’s note ad l. and cf. PSI V. 528.16 (iii/B.C.) περὶ τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλικοῦ, apparently the tax ξυλίνων καρπῶν. Another ex. of the sing. is P Oxy XIV. 1632.10 (A.D. 353) καρπο ̣, ν φύ (= οί)νικος χωρίων σου δύο, ";the date-crop of your two estates"; (Edd.). For the metaphorical usage Rouffiac (p. 51) cites Priene112.14 (after B.C. 84) συνιδὼν δὲ ὅτι μόνη μεγίστους ἀποδίδωσιν ἡ ἀρετὴι καρποὺς καὶ χάριτας : cf. James 3:17 f., al. We have no example of καρπός = ";profit,"; ";credit,"; as in Philippians 4:17 (";the interest which is accruing to your credit,"; Moule CGT ad l.), but, as showing how easily this sense might arise, we may quote the corresponding use of καρπεία in P Petr III. 53 (P).5 (iii/B.C.) π ]ρὸς τὰς καρπείας ἃς. . . . ἡμᾶς κομίζεσθαι ἐκ τοῦ [ ]εροῦ, ";with respect to the profits which we should obtain from the temple"; (Edd.) : cf. also καρπίζομαι in P Ryl II. 119.26 (A.D. 54–67) μέχρι νῦν καρπίζεται τὴν αὐτὴν ὑποθήκην ἀφ᾽ ἧς ἀπηνέγκατο εἰς λόγον ἀργυ (ρίου) (ταλάντων) ε ̄, ";he continues up to the present to enjoy the mortgage aforesaid by which he has profited to the extent of 5 talents"; (Edd.). For the adj. κάρπιμος see Kaibel 1039.15 s.v. θερίζω.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
καρποί καρπον καρπόν καρπὸν καρπος καρπός καρπὸς καρπου καρπού καρποῦ καρπους καρπούς καρποὺς καρπώ καρπων καρπών καρπῶν karpon karpón karpòn karpôn karpōn karpō̂n karpos karpós karpòs karpou karpoû karpous karpoús karpoùs
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: