Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5117 - τόπος

Transliteration
tópos
Phonetics
top'-os
Origin
apparently a primary word
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
8:187,1184
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
τοπάζιον
 
Next Entry
τοσοῦτος
Definition   
Thayer's
  1. place, any portion or space marked off, as it were from surrounding space
    1. an inhabited place, as a city, village, district
    2. a place (passage) in a book
  2. metaph.
    1. the condition or station held by one in any company or assembly
    2. opportunity, power, occasion for acting
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1004 ‑ בַּיִת (bah'‑yith);  3027 ‑ יָד (yawd);  3653 ‑ כֵּן (kane);  3733 ‑ כַּר (kar);  4057 ‑ מִדְבָּר (mid‑bawr');  4161 ‑ מֹצָא (mo‑tsaw', mo‑tsaw');  4349 ‑ מָכוֹן (maw‑kone');  4437 ‑ מַלְכוּ (mal‑koo');  4583 ‑ מָעִין (maw‑ohn', maw‑een');  4725 ‑ מְקֹמָה ((1,2) maw‑kome', (3,4) mek‑o‑mah');  4999 ‑ נָוָה (naw‑aw');  5066 ‑ נָגַשׁ (naw‑gash');  5116 ‑ נָוָה (naw‑veh', naw‑vaw');  5159 ‑ נַחֲלָה (nakh‑al‑aw');  5519 ‑ סַךְ (sawk);  5977 ‑ עֹמֶד (o'‑med);  6279 ‑ עָתַר (aw‑thar');  8478 ‑ תַּחַת (takh'‑ath);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (92)
Matthew 10
Mark 9
Luke 20
John 16
Acts 17
Romans 3
1 Corinthians 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 1
Revelation 7
NAS (92)
Matthew 10
Mark 10
Luke 19
John 17
Acts 16
Romans 3
1 Corinthians 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 1
Revelation 7
HCS (92)
Matthew 10
Mark 10
Luke 19
John 15
Acts 18
Romans 3
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 1
Revelation 8
BSB (94)
Matthew 10
Mark 10
Luke 19
John 16
Acts 18
Romans 3
1 Corinthians 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 1
Revelation 8
ESV (79)
Matthew 10
Mark 8
Luke 18
John 13
Acts 13
Romans 3
1 Corinthians 2
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 1
Revelation 6
WEB (96)
Matthew 11
Mark 9
Luke 23
John 16
Acts 16
Romans 3
1 Corinthians 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
2 Peter 2
Revelation 7
Liddell-Scott-Jones Definitions

τόπος, ὁ

(fem. by attraction τόπον τὰν καλειμέναν Δαματρείαν IG 9(1).32.80 (Stiris, ii B.C.)),

place, region, first in A. (v. infr.), afterwds. freq. in all writers; periphr., χθονὸς πᾶς τ., i.e. the whole earth, A. Eu. 249; ἐς τὸν Ἑλλήνων τ. Id. Pers. 790; ἐν Ἑλλάδος τόποις in Greece, ib. 796; ἐν Αὐλίδοστ. Id. Ag. 191 (lyr.); Πέλοπος ἐντ. Id. Eu. 703, cf. 292; πρὸς ἑσπέρους τ. towards the West, Id. Pr. 350; πρόσθε Σαλαμῖνος τόπων before Salamis, Id. Pers. 447; Θρῄκης ἐκ τόπων E. Alc. 67; Διρκαίων ἐκ τ. Id. Ph. 1027 (lyr.): so in Prose, district, ὁ τ. ὁ Ἑλληνικός Isoc. 5.107, cf. Ephesians 1:8; ὁ περὶ Θρᾴκην τ. D. 20.59; ὁ ἐπὶ Θρᾴκης τ. Aeschin. 2.9, 3.73; ὁ τ. οὗτος, ἐν τούτοις τοῖς τ., X. An. 4.4.4, Cyr. 2.4.20; ὅλος τ. a whole region, D. 19.230; κατὰ τόπους καὶ κώμας Pl. Criti. 119a; οἱ τῆς χώρας τ. the places of a country, Id. Lg. 760c, etc. (but ὁ τ. τῆς χώρας the geographical position, D. 4.31; region, Pl. Lg. 705c); ὁ ἅγιοστ., of Jerusalem, LXX 2 Maccabees 2:18 (cf. infr. 5); the universe divided into three τόποι, Arist. IA 706b3, Cael. 312a8 (contrast PA 666a15, etc.); οἱ κοινοὶ τ. public sites or buildings, IG 42(1).65.8 (Epid.); ἄσυλος τ. BGU 1053 ii 9 (i B. C.), PTeb. 5.83 (pl., ii B. C.); οἰκίαι καὶ τόποι houses and sites, ib. 281.12 (ii B.C.); so ψιλοὶ τ. sites not built upon, OGI 52.2 (Ptolemais, iii/ii B. C.).

2. place, position, οὐ τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν τ. μόνον μεταλλάξαι Aeschin. 3.78; ὑπολιποῦ τ. leave a space (in a document), PCair.Zen. 327.83 (iii B.C.); περικήπῳ τ. καταλιπεῖν ib. 193.8 (iii B.C.); τ. ἔχειν have a place, D.H. Dem. 23, Plu. 2.646a; φίλου τ. ἔχειν hold the place of.., Arr. Epict. 2.4.5; Μερόλας ὁ αἱρεθεὶς ὕπατος εἰς τὸν τοῦ Κίννα τ. D.S. 38 / 39.3; ἐνεγράφη εἰς τὴν ἱερωσύνην εἰς τὸν Αευκίου Δομιτίου τ. τετελευτηκότος Nic. Dam. Fr. 127.4J., cf. D.H. 2.73; ἀναπληροῦν τὸν τ. τοῦ ἰδιώτου 1 Corinthians 14:16; τ. ἔχειν also = have room (to grow), Thphr. HP 1.7.1; τόπῳ c. gen., in place of, instead of, Hdn. 2.14.5; ἀνὰ τόπον on the spot, immediately, E. Supp. 604 (lyr., dub.l.); so ἐν τόπῳ IG 12(7).515.63 (Amorgos); ἐπὶ τόπου Plb. 4.73.8; ἐπὶ τῶν τ. PEnteux. 55.5 (iii B. C.), UPZ 70.16 (ii B.C.), CIL 3.567.3 (Delph., ii B. C.), POxy. 2106.23 (iv A. D.), etc.; κατὰ τὸν αὐτὸν τ. S.E. P. 3.1; παρὰ τόπον at a wrong place, Str. 10.2.21, Arr. Epict. 3.21.16 (but παρὰ τ. καὶ παρὰ καιρόν by virtue of the place and the time, ib. 3.21.14).

3. place or part of the body, Hp. Aph. 2.46, Loc.Hom. tit., Sor. 2.40, al., Gal. in titles of works, e.g. περὶ τῶν πεπονθότων τόπων, περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους; esp. ὁ τόπος, pudendum muliebre, Arist. HA 572b28, 583a15, cf. Sor. 2.62 (pl.).

4. place, passage in an author, κατὰ τόπους τινὰς τῆς ἱστορίας Plb. 12.25f. 1, cf. Ph. 2.63, Luke 4:17, Sor. 2.57, 58, etc.; the word is prob. interpolated in X. Mem. 2.1.20.

5. burial-place, IG 12(7).401 (Amorgos), al., Mark 16:6; also in codd. of E. Heracl. 1041 (fort. leg. τάφον); later ὁ ἅγιος τ. is freq. of the grave of a martyr, or of a monastery associated with it, PMasp. 94.18 (vi A.D.), etc.

6. in Egypt, district, department, a sub-division of the νομός, = cross τοπαρχία, PMich.Zen. 43.8 (iii B. C.), Theb.Ostr. 27.2 (ii B. C.): but most freq. in pl., ὁ ἐπὶ τῶν τ. στρατηγός, πράκτωρ, etc., PEnteux. 27.9 (iii B. C.), PRein. 7.17, 35 (ii B. C.), etc.; οἱ ἔξω τ. dub. sens. in PEnteux. 87.2 (iii B. C.), BGU 1114.6 (i B. C.), etc.

7. a room in a house, τόπον ἕνα ἄνευ ἐνοικίου ib. 896.4 (ii A. D.); δύο τόπους ἤτοι συμπόσια POxy. 1129.10 (V A. D.), cf. 502.34 (ii A. D.), 912.13 (iii A. D.).

8. position on the zodiac, Vett.Val. 139.13; esp. the twelve regions of 300, Ptol. Tetr. 128, Heph.Astr. 1.12.

9. αὐτὸς ὁ θεὸς καλεῖται τόπος, τῷ περιέχειν τὰ ὅλα Ph. 1.630, cf. Corp.Herm. 2.12, Hippol. Haer. 6.32.

II topic, Isoc. 5.109, 10.38, Aeschin. 3.216, Plb. 21.19.2, Phld. Rh. 1.119S., etc.

2. common-place or element in Rhetoric, ὁ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον τ. Arist. Rh. 1358a14, cf. 1396b30, 1397a7; τὸ αὐτὸ λέγω στοιχεῖον καὶ τ. ib. 1403a18: pl., Phld. Rh. 1.226S. = cross ὁμολογουμένου πράγματος αὔξησις, Hermog Prog. 11; κοινὸς τ. ib.6. generally, sphere, ὁ πραγματικὸς τ. D.H. Comp. 1.

III metaph., opening, occasion, opportunity, ἐν τ. τινὶ ἀφανεῖ Th. 6.54 (but τρόπῳ is prob. cj.); ὀργῇ διδόναι τ. Plu. 2.462b; μὴ δίδοτε τ. τῷ διαβόλῳ Ephesians 4:27; δότε τ. τῇ ὀργῇ leave room for the wrath (of God), i.e. let God punish, Romans 12:19; μὴ καταλείπεσθαί σφισι τ. ἐλέους Plb. 1.88.2; μετανοίας τ. οὐχ εὗρε Hebrews 12:17; οὐδὲ φυγῆς τόπον εὐμοιρήσαντες Hld. 6.13; τ. διδόναι τινί c. inf., give occasion to.., LXX Si. 4.5.

Thayer's Expanded Definition

τόπος, τόπου, , in Attic from Aeschylus and his contemporaries on; the Sept. מָקום; place; i. e.:

1. properly, any portion of space marked off, as it were, from surrounding, space; used of

a. an inhabited place, as a city, village, district: Luke 4:37; Luke 10:1; Acts 12:12; Acts 16:3; Acts 27:2, 8; 1 Corinthians 1:2; 2 Corinthians 2:14; 1 Thessalonians 1:8; Revelation 18:17 (G L T Tr WH); τόν τόπον καί τό ἔθνος, the place which the nation inhabit, i. e. the holy land and the Jewish people, John 11:48 (cf. 2 Macc. 5:19f); τόπος ἅγιος, the temple (which the Sept. of Isa. Ix. 13 calls ἅγιος τόπος τοῦ Θεοῦ), Matthew 24:15. of a house, Acts 4:31. of uninhabited places, with adjectives: ἔρημος, Matthew 14:13, 15; Mark 1:35; Mark 6:31; Luke 4:42; Luke 9:10 R G L, 12; πεδινός, Luke 6:17; ἄνυδρος, plural, Matthew 12:43; Luke 11:24. of any place whatever: κατά τόπους (R. V. in divers places) i. e. the world over (but see κατά, II. 3 a. α.), Matthew 24:7; Mark 13:8; (ἐν παντί τόπῳ, 2 Thessalonians 3:16 Lachmann); of places in the sea, τραχεῖς τόποι, Acts 27:29 (R. V. rocky ground); τόπος διθάλασσος (A. V. place where two seas met); Acts 27:41. of that 'place' where what is narrated occurred: Luke 10:32; Luke 19:5; Luke 22:40; John 5:13; John 6:10; John 18:2. of a place or spot where one can settle, abide, dwell: ἑτοιμάζειν τίνι τόπον, John 14:2f, cf. Revelation 12:6; ἔχειν τόπον, a place to dwell in, Revelation, the passage cited; οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι, Luke 2:7; διδόναι τίνι τόπον, to give one place, give way to one, Luke 14:9a; τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς, Revelation 20:11; of the seat which one gets in any gathering, as at a feast, Luke 14:10; τήν ἔσχατον τόπον, κατέχειν, Luke 14:9b; of the place or spot occupied by things placed in it, John 20:7. the particular place referred to is defined by I the words appended: — by a genitive, τόπος τῆς βασάνου, Luke 16:28; τῆς καταπαύσεώς, Acts 7:49; κρανίου, Matthew 27:33; Mark 15:22; John 19:17; (τόν τόπον τῶν ἥλων, John 20:25b L T Tr marginal reading); — by the addition of οὗ, ὅπου, ἐφ' or ἐν , followed by finite verbs, Matthew 28:6; Mark 16:6; John 4:20; John 6:23; John 10:40; John 11:6, 30.; ; Acts 7:33; Romans 9:26; — by the addition of a proper name: τόπος λεγόμενος, or καλούμενος, Matthew 27:33; Mark 15:22; Luke 23:33; John 19:13; Revelation 16:16; τόπος τίνος, the place which a person or thing occupies or has a right to: Revelation 2:5; Revelation 6:14; Revelation 12:8; where a thing is hidden, τῆς μαχαίρας, i. e. its sheath, Matthew 26:52. the abode assigned by God to one after death wherein to receive his merited portion of bliss or of misery: ( ἴδιος τίνος (τίνος), universally, Ignatius ad Magnes. 5, 1 [ET] (cf. αἰώνιος τόπος, Tobit 3:6)); applied to Gehenna, Acts 1:25 (see ἴδιος, 1 c.); ὀφειλόμενος τόπος, of heaven, Polycarp, ad Philip. 9, 2 [ET]; Clement of Rome, 1 Cor. 5, 4 [ET]; also ἅγιος τόπος, ibid. 5, 7 [ET]; ( ὡρισμένος τόπος the Epistle of Barnabas 19, 1 [ET]; Act. Paul et Thecl. 28; see especially Harnack's note on Clement of Rome, 1 Cor. 5, 4 [ET]).

b. a place (passage) in a book: Luke 4:17 (καί ἐν ἄλλῳ τόπῳ φησίν, Xenophon, mem. 2, 1, 20 ((but this is doubtful; cf. Liddell and Scott, under the word, I. 4; yet cf. Kühner, ad loc.); Philo de Joseph., § 26; Clement of Rome, 1 Cor. 8, 4 [ET]); in the same sense χώρα in Josephus, Antiquities 1, 8, 3).

2. metaphorically,

a. the condition or station held by one in any company or assembly: ἀναπληρουν τόν τόπον τοῦ ἰδιώτου (R. V. filleth the place of the unlearned), 1 Corinthians 14:16; τῆς διακονίας ταύτης καί ἀποστολῆς (R. V. the place in this ministry, etc.), Acts 1:25 L T Tr WH.

b. opportunity, power, occasion for acting: τόπον λαμβάνειν τῆς ἀπολογίας, opportunity to make his defense, Acts 25:16 (ἔχειν τῆς ἀπολογίας, Josephus, Antiquities 16, 8, 5); τόπον διδόναι τῇ ὀργή (namely, τοῦ Θεοῦ), Romans 12:19; τῷ δαιβόλω, Ephesians 4:27 (τῷ ἰατρῷ, to his curative efforts in one's case, Sir. 38:12; νόμῳ ὑψίστου, Sir. 19:17; τόπον διδόναι τινα, followed by an infinitive, Sir. 4:5); τόπος μετανοίας εὑρίσκειν, Hebrews 12:17, on this passage, see εὑρίσκω, 3 (διδόναι. Wis. 12:10; Clement of Rome, 1 Cor. 7, 5 [ET]; Latinlocum relinquere paenitentiae, Livy 44, 10; 24, 26; (Pliny, epistle ad Trajan 96 (97), 10 cf. 2); ἔχειν τόπον μετανοίας, Tat. or. ad Graec. 15 at the end; διά τό μή καταλείπεσθαι σφισις τόπον ἐλέους μηδέ συγγνωμης, Polybius 1, 88, 2); τόπον ἔχειν namely, τοῦ εὐαγγελίζεσθαι, Romans 15:23; ἐζητεῖτο τόπος, with a genitive of the thing for which influence is sought among men: διαθήκης, passive Hebrews 8:7 ((cf. μέμφομαι)). [SYNONYMS: τόπος 1, χώρα, χωρίον: τόπος place, indefinite; a portion of space viewed in reference to its occupancy, or as appropriated to a thing; χώρα region, country, extensive; space, yet bounded; χωρίον parcel of ground (John 4:5), circumscribed; a definite portion of space viewed as enclosed or complete in itself; τόπος and χωρίον (plural, R. V. lands) occur together in Acts 28:7. Cf. Schmidt, chapter 41.]


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τόπος , -ου , ,

[in LXX chiefly for H4725;]

place: Luke 4:37; Luke 10:1; Luke 10:32 John 5:13; John 6:10, Acts 12:17, 1 Corinthians 1:2, al.; τ . ἅγιος (cf. Isaiah 60:13), Matthew 24:15; ἔρημος , Matthew 14:13, al.; πεδινός , Luke 6:17; ἄνυδρος (pl.), Matthew 12:43, Luke 11:24; κατὰ τόπους (EV, in divers places), Matthew 24:7, Mark 13:8; τραχεῖς τ ., Acts 27:29; τ . διθάλασσος (q.v.), Acts 27:41; ἑτοιμάζειν τ ., John 14:2-3; ἔχειν , Revelation 12:6; διδόναι , Luke 14:9; c. gen. defin., τ . βασάνου , Luke 16:28; τ . καταπαύσεως , Acts 7:49; κρανίου , Matthew 27:33 Mark 15:22, John 19:17; seq. οὗ , Romans 9:26; ὅπου , Matthew 28:6, Mark 16:6, John 4:20; John 6:23; John 10:40; John 11:30; John 19:41; ἐν ᾧ , John 11:6; ἐφ᾿ ᾧ , Acts 7:33; of a place which a person or thing occupies, Revelation 2:5; Revelation 6:14; Revelation 12:8; τ . μαχαίρας , Matthew 26:52; ὁ ἴδιος τ ., Acts 1:25; of a place in a book, Luke 4:17 (cf. Clem. Rom. 1 Corinthians 8:1-13; 1 Corinthians 4:1-21). Metaph., of condition, station, occasion, opportunity or power: Acts 25:16, Romans 12:19; Romans 15:23, Ephesians 4:27 (cf. Sirach 38:12).

SYN.: χώρα G5561 (extensive), region; χωρίον G5564 (enclosed), a piece of ground. τ . is "a portion of space viewed in reference to its occupancy, or as appropriated to a thing" (Grimm-Thayer, s.v.).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In its Johannine occurrences ὑπάγω is almost always = ";go away,"; as distinguished from πορεύομαι ";go on a journey"; : see Abbott Joh. Voc. p. 142 ff., where it is pointed out that before the Last Discourses our Lord never uses πορεύομαι of Himself, except in John 11:11, where the reference is primarily to a literal journey into Judaea. For ὑπάγω, ";go away,"; ";go back,"; in the vernacular we may cite P Oxy X. 1291.11 (A.D. 30) Ἀπολλὼς Θέωνος ὑπάγει αὔριον, BGU II. 450.4 (ii/iii A.D.) ὕπαγε ὅπου [ἐστὶ ] Θᾶυς, ἵνα πέμψῃς [αὐτὸ ]ν πρὸς ἐμε ̣, P Tebt II. 417.4 (illiterate—iii/A.D.) ἤδη εἴ ]ρηχέ σοι ο íα ý πα [τ ]η ̣ρ σου ̣ [σ ]ο ̣υ ἐξερχομένου ὅτι ὕπαγε πρὸς τὸν Μῶρον καὶ ε ̣ἴδε τί λέγει περὶ τῆς Ἀντινόου, ";your father already told you, when you were leaving, to go to Moras and see what he says about Antinoe"; (Edd.), and ib. 422.9 (iii/A.D.) ε ̣̓ρῖς Ταωσᾶτι ὕπαγεπμετὰ ῾Μέλανος πρὸς Νεμεσᾶν, ";tell Taosas to go with Melas to Nemesas,"; and P Oxy XII. 1477.2 (question to an oracle-iii/iv A.D.) εἶ μένω ὅπου ὑπάγω ";shall I remain where I am going?";

The word is avoided by Luke, perhaps, as Abbott (ut s.) suggests, because of its variety of usage in the vernacular, meaning ";go on"; or ";come on,"; as well as ";go back"; : see e.g. P Ryl II. 236.7 (A.D. 256) ἄλλην μίαν τετραονίαν ἀπόστειλον εἰς τὴν πόλιν ἀντὶ τοῦ Ἄκη εἰς ὑπηρεσίαν τῶν ὑπαγόντων βαδιστῶν καὶ ἵππων, ";send another team of four donkeys to the city in place of Akes to carry fodder for the riding donkeys and horses coming up"; (Edd.).

In P Par 6.22.,(B.C. 129), if the restoration is correct, the verb is used of ";raising"; or ";bringing up"; a legal action—ἐπεὶ οὖν ὑπ [άγω ] (?) κατὰ Ποήριος, ";puisque j’intente action contre Poëris"; (Ed.), and in P Michigan 338.13 (iii/A.D.) it refers to the conduct of business—καλῶς γὰρ ὑπάγι ( = ει), ";for he is doing well."; The same letter gives us another ex. of the sense ";go away"; (ut supra), .8 οὗ ἔπεμψα [ς ] αὐτὸν ἐν πλ [ο ]ίῳ ὑπάγοντι ἰς Ταπόσιριν, ";where you sent him in a boat making for Taposiris"; (Ed.).

For the trans, use, which does not occur in the NT, cf. the Klepht Ballad (Abbott Songs, p. 188)—

χίλιοι τὸν ᾽πήγαιναν ᾽μπροσθὰ καὶ πεντακόσιοι ᾽πίσω,

";a thousand men led him in front and five hundred followed behind.";

Besides πηγαίνω, παγαίνω, MGr has the forms πάγω, πάω, πάνω, ";I go"; : see Thumb Handbook, p. 349.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
τόποι τοποις τόποις τοπον τόπον τοπος τόπος τοπου τόπου τοπους τόπους τοπω τόπω τόπῳ τοπων τόπων τορευταί τορευτή τορευτήν τορευτοί τορευτόν τορευτός τορευτών topo topō tópoi tópōi topois tópois topon topōn tópon tópōn topos tópos topou tópou topous tópous
adsFree icon
Ads FreeProfile