Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2768 - κέρας

Transliteration
kéras
Phonetics
ker'-as
Origin
from a primary kar (the hair of the head)
Parts of Speech
Noun Neuter
TDNT
3:669,428
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
κεράννυμι
 
Next Entry
κεράτιον
Definition   
Thayer's
  1. a horn
    1. of animals
    2. since animals (esp. bulls) defend themselves with their horns, the horn with the Hebrews (and other nations) is a symbol of strength and courage, and used as such in a variety of phrases
      1. a mighty and valiant helper, the author of deliverance, of the Messiah
    3. a projecting extremity in a shape like a horn, a point, apex: as of an altar
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2380 ‑ חָזוּת (khaw‑zooth');  4740 ‑ מַקְצֹעָה (mak‑tso'‑ah, mak‑tso'‑ah, mak‑tso‑aw');  7160 ‑ קָרַן (kaw‑ran');  7161 ‑ קֶרֶן (keh'‑ren);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (11)
Luke 1
Revelation 10
NAS (11)
Luke 1
Revelation 10
HCS (11)
Luke 1
Revelation 10
BSB (11)
Luke 1
Revelation 10
ESV (11)
Luke 1
Revelation 10
WEB (11)
Luke 1
Revelation 10
Liddell-Scott-Jones Definitions

κέρᾰς, τό,

gen. Κέρᾰος, Att. contr. κέρως; dat. κέρᾰϊ (elided) or κέραι or κέρᾳ Il. 11.385, cf. Hdn.Gr. 2.75, κέρᾳ also in Th. 2.90, 7.6: nom. pl. κέρᾱ (v. infr.), gen. κεράων, κερῶν, dat. κέρασι, κεράεσσι: — Att. Inscrr. have dual [ κέρ]ατε IG 12.301.109: pl. κέρατα ib.237.59; later κεράατα () Nic. Th. 291, κεράατος () Arat. 174, Q.S. 6.225: Hdt.has gen. κέρεος 6.111, dat. κέρεϊ 9.102: pl. κέρεα 2.38, κερέων ib. 132; but Hp. has gen. sg. κέρως, pl. κέρατα, Aër. 18. [In nom. and acc. κέρας, ᾰ always: in the obl. cases in , as κέρᾰσιν Od. 3.384 (in contr. dat. κέρᾱ, nom. pl. κέρᾱ (cf. Batr. 165), a is shortd. before a vowel, Il. 11.385, Od. 19.211); but in Trag.and Com., κέρᾱτος Hermipp. 43, κέρᾱτα E. Ba. 921, κεράτων [ ] prob. in S. Tr. 519 (lyr.), κέρᾱσι A. Fr. 185. In later the quantity varies.] (κέρας is prob. related to κάρα; cf. κεραός.)

I

1. the horn of an animal, in Hom. mostly of oxen, Il. 17.521, etc.; ταῦροι.. εἰς κέρας θυμούμενοι E. Ba. 743; ὀφθαλμοὶ δ' ὡς εἰ κέρα ἕστασαν his eyes stood fixed and stiff like horns, Od. 19.211; as a symbol of strength, LXX Psalms 17:3(18).3, Diogenian. 7.89, cf. Arist. PA 662a1; of elephants' tusks, Aret. SD 2.13, Opp. C. 2.494.

2. antennae of crustaceans, Arist. HA 526a31, 590b27; of the silkworm's grub, ib. 551b10.

II horn, as a material, αἱ μὲν γὰρ [πύλαι] κεράεσσι τετεύχαται Od. 19.563; the horn of animals' hoofs, Longus 2.28.

III anything made of horn,

1 bow, τόξον ἐνώμα.. πειρώμενος.. μὴ κέρα ἶπες ἔδοιεν Od. 21.395, cf. Theoc. 25.206, Call. Epigr. 38, AP 6.75 (Paul.Sil.); for Il. 11.385 v. infr. v.l.

2. of musical instruments, horn for blowing, σημῆναι τῷ κέρατι X. An. 2.2.4, cf. Arist. Aud. 802a17; also, the Phrygian flute, because it was tipped with horn (cf. Poll. 4.74), αὐλεῖν τῷ κ. Luc. DDeor. 12.1; καὶ κέρατι μὲν αὐλεῖν Τυρρηνοὶ νομίζουσι Poll. 4.76, cf. Ath. 4.184a.

3. drinking-horn, ἐκ τοῦ κέρατος αὖ μοι δὸς πιεῖν Hermipp. 43, cf. X. An. 7.2.23, OGI 214.43 (Didyma, iii B.C.); ἐξ ἀργυρέων κ. πίνειν Pi. Fr. 166, cf. IG 12.280.77; ἀργυρηλάτοις κέρασι χρυσᾶ στόμια προσβεβλημένοις A. Fr. 185; ἐκπιόντι χρύσεον κ. S. Fr. 483; for measuring liquids, Gal. 13.435.

4. Ἀμαλθείας κ. cornucopiae, v. Ἀμάλθεια.

IV

1. βοὸς κ. prob. a horn guard or cover attached to a fishing-line, Il. 24.81, cf. Sch.; ἐς πόντον προΐησι βοὸς κέρας Od. 12.253; ψάμμῳ κ. αἰὲν ἐρείδων AP 6.230 (Maec.), cf. Aristarch. ap. Apollon. Lex. s.v. κέρᾳ ἀγλαέ, Arist. ap. Plu. 2.977a (also expld. as a fishing-line of ox-hair (cf. infr.v.l), ap. Plu. 2.976f, cf. Poll. 2.31; perh. an artificial bait).

2. clyster-pipe, Orib. 8.32 7.

3. in pl., horn points with which the writing-reed was tipped, AP 6.227 (Crin.). of objects shaped like horns,

V

1 a mode of dressing the hair, κέρᾳ ἀγλαέ Il. 11.385 (unless the meaning be bow), cf. Aristarch. ad loc., Herodorus and Apionap. Eust. ad loc.: hence κέρας is expld. as = θρίξ or κόμη, Apollon. Lex., Hdn.Gr. ap. Eust.l.c., Poll. 2.31, Hsch.; cf. iv. l, and v. κεροπλάστης.

2. arm or branch of a river, Ὠκεανοῖο κ. Hes. Th. 789; Νείλου Pi. Fr. 201; τὸ Μενδήσιον κέρας Th. 1.110; ἐν Ἰνδοῖς ἐν τῷ Κέρατι καλουμένῳ Arist. Mir. 835b5, cf. Mu. 393b5; τὸ κ. τὸ Βυζαντίων the 'Golden Horn', Str. 7.6.2, cf. Plb. 4.43.7, Sch. A.R. 4.282; Ἑσπέρου K., name of a bay, Hanno Peripl. 14, cf. Philostr. VS 1.21.2.

3. wing of an army, Hdt. 9.26, etc.; or fleet, Id. 6.8, Th. 2.90, etc.; κ. δεξιόν, λαιόν, A. Pers. 399, E. Supp. 704; τὸ εὐώνυμον κ. ἀναπτύσσειν X. An. 1.10.9. κατὰ κέρας προσβάλλειν, ἐπιπεσεῖν, to attack in flank, Th. 3.78, X. HG 6.5.16, etc.; κατὰ κ. προσιέναι, ἕπεσθαι, Id. Cyr. 7.1.8 and 28; κατὰ κ. συμπεσών Plb. 1.40.14; πρὸς κ. μάχεσθαι X. Cyr. 7.1.22. ἐπὶ κέρας ἀνάγειν τὰς νέας to lead a fleet in column, Hdt. 6.12, cf. 14; κατὰ μίαν ἐπὶ κέρως παραπλεῖν Th. 2.90, cf. 6.32, X. Cyr. 6.3.34, Eub. 67.4; of armies, κατὰ κέρας, opp. ἐπὶ φάλαγγος, X. Cyr. 1.6.43, cf. An. 4.6.6, HG 7.4.23; εἰς κ. Id. Eq.Mag. 4.3; ἐκ κέρατος εἰς φάλαγγα καταστῆσαι Id. Cyr. 8.5.15; οὐκ ἐλᾶτε πρὸς τὸ δεξιὸν κ.; Ar. Eq. 243.

4. corps of 8192 men, = διφαλαγγαρχία, Ascl. Tact. 2.6, Arr. Tact. 10.7. = μεραρχία, Ascl. Tact. 2.10. contingent of thirty-two chariots, ib. 8, Ael. Tact. 22.2.

5. sailyard, = κεραία, AP 5.203 (Mel.), OGI 674.30 (Egypt, i A.D.), Luc. Amos 6:1-14, POxy. 2136.6 (iii A.D.).

6. mountainpeak, v.l. in h.Hom. 1.8; spur, τὸ κ. τοῦ ὄρους X. An. 5.6.7, cf. Lyc. 534: in pl., extremities of the earth, γῆς Philostr. VA 2.18 (pl.).

7. in Anatomy, extremities of the uterus, Hp. Superf. 1, Gal. 7.266; of the diaphragm, Sor. 1.57. ἁπαλὸν κ., = πόσθη, Archil. 171, cf.Neophro (?) in PLit.Lond. 77 Fr. 2.19, E. Fr. 278, AP 12.95.6 (Mel.).

8. of the πήχεις of the lyre, χρυσόδετον κ. S. Fr. 244 (lyr.) (rather than the bridge, because made of horn, Ael.Dion. Fr. 133, Poll. 4.62). κέρατα ποιεῖν τινι to give him horns, cuckold him, prov. in Artem. 2.11; cf. κερασφόρος 11. = κερατίνης, Luc. DMort. 1.2. = σταφυλῖνος ἄγριος, Dsc. 3.52; = οἰνάνθη, dub. in Ps.- Dsc. 3.120.

Thayer's Expanded Definition

κέρας, κερατος, plural κέρατα, genitive κεράτων (Winers Grammar, 65 (63); Buttmann, 15 (13)), τό (from Homer down), Hebrew קֶרֶן, a horn;

a. properly: of animals, Revelation 5:6; Revelation 12:3; Revelation 13:1, 11; Revelation 17:3, 7, 12, 16.

b. Since animals (especially bulls) defend themselves with their horns, the horn with the Hebrews (and other nations) is a symbol of strength and courage, and is used as such in a variety of phrases (Psalm 88:18 (); Psalm 131:17 (); ; 1 Samuel 2:10; Sir. 47:5, 7, 11; 1 Macc. 2:48, etc.; cf. Gesenius, Thesaurus, iii., p. 1238; (B. D. under the word )); hence, κέρας σωτηρίας (of God, Psalm 17:3 (); 2 Samuel 22:3), equivalent to a mighty and valiant helper, the author of deliverance, of the Messiah, Luke 1:69.

c. tropically, a projecting extremity in shape like a horn, a point, apex: as, of an altar, Revelation 9:13; (Exodus 29:12; Leviticus 4:7, 18; Leviticus 16:18; Amos 3:14; Psalm 117:27 ()).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κέρας , -ατος

(pl. not irreg. as in Attic), τό ,

[in LXX chiefly for H7160;]

a horn: Revelation 5:6; Revelation 12:3; Revelation 13:1; Revelation 13:11; Revelation 17:3; Revelation 17:7; Revelation 17:12; Revelation 17:16; of the projections at the corners of the altar (Exodus 29:12, al.): Revelation 9:13. Metaph., as symbol of strength, κ . σωτηρίας (cf. Psalms 18:3, al.): Luke 1:69.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For κέρας (MGr κέρατο) in its literal sense cf. P Giss I. 93.5 κέρα [ς ] ὀπτοῦ δέλφακος, OGIS 764.28 (ii/B.C.) κριὸν ὡς κάλλιστον κεχρυσω ]μένον τὰ κέρατα. It is used of the ";horn"; of an altar, as in Revelation 9:13, in P Leid Vi. 29 (iii/iv A.D.) ποίησον κέρατα δ ̄, and of a ";sail-yard"; in P Lond 1164 (h).7 (A.D. 212) (= III. p. 164) and similarly in the famous tariff–stele of Koptos, OGIS 674.29 (A.D. 90). For the adj. κεράτινος, see BGU I. 40.3.

For κερέα (for form cf. Moulton Gr. ii. p. 81) = ";ex–tremity,"; see P Leid Wii. 4 (ii/iii A.D.) ἔστιν γὰρ ἡ πρώτη κερέα τοῦ (ὀνόματος) ὁ ποππυσμός, δεύτερον συριγμός, where the editor (II. p. 168) remarks : ";Nomen sacrum dei constat septem vocalibus, et duobus sonis, poppysmo et sibilo expressis, quorum hic in fine, poppysmus in initio ponitur quique hic κεραίαι nominis, extremitates, vocantur"; : cf. also ib.xiii. 10 ἐκλήθη δὲ τῶν θ ̄ θεῶν ὰποσπάσας σὺν τῇ δυνάμει, καὶ τὰς κερέας τῶν (ὀνομάτων) ἀποσπάσας, Βοσβεαδιι. For a similar use see Orac. Sib. v. 21, al. In P Magd 11.4 (B.C. 221) τὴν κεραίαν = ";sail-yard,"; and similarly in Syll 197.14 (B.C. 284–3) ὑπὲρ κεραίας καὶ ἱστοῦ.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εκεράτιζες εκερατίζετε καρατίζοντα κερας κέρας κέρασιν κέρασμα κεράσματος κεράστου κερατα κέρατα κέρατά κέρατι κερατιεί κερατιείς κερατίναι κερατίναις κερατίνας κερατίνη κερατίνης κερατιούμεν κερατίση κερατων κεράτων keras kéras kerata kérata keraton keratōn keráton kerátōn
adsFree icon
Ads FreeProfile