Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #5037 - τέ

Transliteration
Phonetics
teh
Origin
a primary particle (enclitic) of connection or addition
Parts of Speech
particle
TDNT
None
Definition
Thayer's
  1. not only ... but also
  2. both ... and
  3. as ... so
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (200)
Matthew
4
Mark
1
Luke
7
John
3
Acts
135
Romans
18
1 Corinthians
4
2 Corinthians
1
Ephesians
2
Philippians
1
Hebrews
19
James
2
Jude
1
Revelation
2
NAS (51)
Matthew
1
Luke
2
Acts
27
Romans
8
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Philippians
1
Hebrews
9
Revelation
1
HCS (110)
Matthew
2
Luke
6
John
2
Acts
73
Romans
15
1 Corinthians
2
2 Corinthians
1
Ephesians
1
Philippians
1
Hebrews
5
Jude
1
Revelation
1
BSB (214)
Matthew
3
Luke
9
John
3
Acts
150
Romans
18
1 Corinthians
3
2 Corinthians
2
Ephesians
1
Philippians
1
Hebrews
20
James
2
Jude
1
Revelation
1
ESV (147)
Matthew
2
Luke
5
John
3
Acts
110
Romans
12
1 Corinthians
1
Ephesians
1
Philippians
1
Hebrews
10
Revelation
2
WEB (213)
Matthew
4
Mark
1
Luke
7
John
4
Acts
144
Romans
17
1 Corinthians
4
2 Corinthians
1
Ephesians
2
Philippians
1
Hebrews
22
James
3
Revelation
3
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

τε,

enclitic Particle, with two main uses (v. infr. A, B). as a Conjunction,

I τε.. τε, both.. and, joining single words, phrases, clauses, or sentences, the first τε merely pointing forward to the second, ἀνδρῶν τε θεῶν τε Il. 1.544; ἀγαθῶν τε κακῶν τε Hes. Op. 669; δίψῃ τε λιμῷ τε A. Pers. 491, cf. S. Aj. 34, 35, Ar. Ach. 370, 375; τήν τε νῆσον τήν τε ἤπειρον Th. 4.8, cf. Antipho 2.3.3, Pl. R. 373b; λυσόμενός τε θύγατρα, φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα Il. 1.13; παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν Φοίβῳ θ' ἱερὴν ἑκατόμβην ῥέξαι ib. 443; the elements joined by τε.. τε are usu. short in Hom., longer in later Gr., e.g. ἐπειδὴ πρόξενοί τέ εἰσιν Ἀθηναίων καὶ εὐεργέται.., ἔν τε τῇ στήλῃ γέγραπται IG 12.103.7; ἥ τε γὰρ γῆ.. εὔυδρός ἐστι, ποταμοί τε δι' αὐτῆς ῥέουσι Hdt. 4.47; χρὴ.. τούς τε πρεσβυτέρους ὁμοιωθῆναι τοῖς πρὶν ἔργοις, τούς τε νεωτέρους.. μὴ αἰσχῦναι κτλ. Th. 4.92, cf. Pl. R. 474c, X. Cyr. 1.4.25, Isa 1.50; τά τε γὰρ ληφθέντα πάντ' ἂν σῴζοιτο οἵ τ' ἀδικήσαντες κατ' ἀξίαν λάβοιεν τὰ ἐπιτίμια Aen. Tact. 16.8, cf. Gp. 2.49.1, 12.3.2-3; τούτου γὰρ γενομένου.. τά τε ἐχφόρια Χρυσέρμῳ δυνήσομαι ἀποδοῦναι, ἐγώ τε ἔσομαι παρὰ σοῦ φιλανθρωπίας τετευχώς PEnteux. 60.11 (iii B.C.); κλείειν τε τὰ βλέφαρα δεομένων ἐλπιζόντων τε κοιμηθήσεσθαι Gal. 16.494, cf. 495,501; this use is common at all times in οὔτε.. οὔτε, μήτε.. μήτε, εἴτε.. εἴτε (qq.v.); τε may be used three or more times, ἔν τ' ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν Od. 15.530, cf. Il. 1.177, 2.58, A. Pr. 89s q., B. 17.19s q., Lys. 19.17, X. Cyr. 3.3.36: — ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε prob. means the eleventh or twelfth, Od. 2.374, 4.588: sts. τε.. τε couples alternatives, ἀπόρως εἶχε δοῦναί τε μὴ δοῦναί τε E. IA 56, cf. Heracl. 153, El. 391; hence we find τε.. .., Pl. Tht. 143c, Ion 535d; on (or ).. τε in Il. 2.289 and A. Eu. 524 (lyr.) v. 1.3.

2. the first clause may be negative, the second affirmative, as ἐκκλησίαν τε οὐκ ἐποίει.., τήν τε πόλιν ἐφύλασσε Th. 2.22; but οὔτε.. τε is more freq., as οὔτε ποσίν εἰμι ταχύς.., γιγνώσκω τε X. Cyr. 2.3.6 (v. οὔτε 11.4); we also find οὐ.. τε.., as οὐχ ἡσύχαζον.., παρεκάλουν τε τοὺς ξυμμάχους Th. 1.67; and μὴ.. τε.., as ἵνα μή τι διαφύγῃ ἡμᾶς, εἴ τέ τι βούλει κτλ. Pl. Phd. 95e.

3. τε (both) sts. corresponds to a following δέ (and), or τε (and) to a preceding μέν, e.g. τε.. δὲ.., as κόμισαί τέ με, δὸς δέ μοι ἵππους Il. 5.359, cf. 7.418, S. OC 367, Tr. 285, E. Ph. 1625; ἐσθὰς ἀμφότερόν νιν ἔχεν, ἅ τε.. ἐπιχώριος.., ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο Pi. P. 4.80; διήκουέ τε.., ἔπειτα δὲ καὶ ἐπῄνεσε X. Cyr. 4.4.3; so with ἅμα δὲ καὶ.., ὡσαύτως δὲ καὶ.., Th. 1.25, Pl. Smp. 186e: so τε.., ἀτὰρ οὖν καὶ.., Id. Hp.Ma. 295e. μὲν.. τε.., ἄνδρα μὲν.., τρεῖς τε κασιγνήτους Il. 19.291 - 3, cf. Od. 22.475 - 6, Pi. O. 6.88, 7.88, A. Th. 924, Ch. 585 (lyr.), S. Ant. 963 (lyr.), E. Heracl. 337 codd., Cyc. 41 (lyr.), Ar. Nu. 563 (lyr.), Pl. Phdr. 266c, Lg. 927b: v. μέν A. 11.6c.

4. a single τε (and) joins a word, phrase, or (esp. later) clause or sentence to what precedes, τελευτὴν κεφαλήν τε Pl. Ti. 69a; θνητὰ ἀθάνατά τε ib.c; Ζεῦ ἄλλοι τε θεοί Il. 6.476; κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι 1.5; ῥίγησέν τ' ἂρ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων v.l. for δ' ἂρ in 11.254; ἕν τε οὐδὲν κατέστη ἴαμα.., σῶμά τε αὔταρκες ὂν οὐδὲν διεφάνη.., Th. 2.51; τά τε ἱερὰ.. νεκρῶν πλέα ἦν.. ib. 52; νόμοι τε πάντες ξυνεταράχθησαν ibid.; δάκνει σ' ἀδελφὸς ὅ τε θανὼν ἴσως πατήρ E. El. 242, cf. 253, 262, al.; εἴς τε τὰς ἄλλας.. ἀθροίζεσθαι Aen.Tact. 3.5; τῶν τε ἀρχόντων.. ib. 6, cf. 10.8, al.; ὅ τε γραφεὶς κύκλος.. Archim. Spir. 11 Def. 7; πρός τε τούτοις φησὶν.. PEnteux. 63.18 (iii B.C.); χωρίς τε τούτων Plb. 2.56.13, 61.1, 3.17.7; ταῦτά τ' ἐγίνετο.. Id. 2.43.6, cf. 3.70.4; ἀπαιτούμενός τε ὑπ' ἐμοῦ τὰ ἔρια οὐκ ἀποδίδωσί PEnteux. 2.6, cf. 8.4, al. (iii B.C.); γράψαι Ἀγαθοκλεῖ τῷ ἐπιστάτῃ διασαφῆσαί τε αὐτῷ ib. 81.21 (iii B.C.); καθόλου τε.. Arr. Epict. 1.19.13, cf. 2.2.17; ἀταράχους τήν τε δύναμιν ἀκαθαιρέτους Sor. 1.21, cf. 24, al.; ὄξει βαφικῷ στυπτηρίᾳ τε PHolm. 1.4, cf. Gem. 16.6; χρὴ.. λαχάνων ἅπτεσθαι, κοιλίαν τε λύειν Gp. 1.12.19, cf. 2.2.2, al.; this τε may be used any number of times, Od. 4.149 - 150, 14.75, 158 - 9, Men. Pk. 15, 16, 20, Hipparch. 1.9.8, Acts 2:43; Acts 2:46; Acts 4:13-14, al.

II τε.. καὶ.., or τε καὶ.., both.. and.., where τε points forward to καί, and usu. need not be translated, e.g. Ἀτρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς Il. 1.7; εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς ib. 61; δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην ib. 293; ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα 7.308, cf. 327, 338, al.; τῆς τε γῆς ἐούσης ἐπιτηδέης καὶ τῶν ποταμῶν ἐόντων σφι συμμάχων Hdt. 4.47; βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται Th. 2.35; ὁ φύς τε καὶ τραφείς Pl. R. 396c; βάσιν τε γὰρ πάλιν τὴν αὐτὴν ἔχουσι τὴν ΖΒ καὶ.. Euc. 1.47; sts. the elements joined by τε.. καὶ.. are joined in order to be compared or contrasted rather than simply joined, κάκιστος νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ S. Ant. 181; μεσαμβρίη τέ ἐστι καὶ τὸ κάρτα γίνεται ψυχρόν Hdt. 4.181; ἔτυχόν τε ὕσταται ἐξαναχθεῖσαι καί κως κατεῖδον Id. 7.194; ἐπαύσατό τε ὁ ἄνεμος καὶ τὸ κῦμα ἔστρωτο ib. 193; ταὐτὰ.. νῦν τε καὶ τότε Ar. Av. 24; χωρὶς τό τ' εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια S. OC 808; ὅσον τό τ' ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα A. Pr. 927; sts. (like τε.. τε) even used of alternatives, διάνδιχα μερμήριξεν, ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι Il. 8.168; ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν Pi. O. 2.16; θεοῦ τε.. θέλοντος καὶ μὴ θέλοντος A. Th. 427; πείσας τε.. καὶ μὴ τυχών Th. 3.42: on οἵ τε ἄλλοι καὶ.., e.g. τοῖς τε ἄλλοις ἅπασι καὶ Λακεδαιμονίοις Isoc. 12.249, and ἄλλως τε καὶ.., v. ἄλλος 11.6, ἄλλως 1.3.

2. in this sense τ' ἠδέ is only , σκῆπτρόν τ' ἠδὲ θέμιστας Il. 9.99, cf. 1.400, al.; also τε.., ἰδέ, χαλκόν τε ἰδὲ λόφον 6.469, cf. 8.162.

3. καὶ.. τε, both.. and.., is occasionally found, as καὶ μητέρα πατέρα τ ' E. Alc. 646. καὶ.. τε perh. means and.. also in καὶ ναυτικῷ τε ἅμα Th. 1.9; καὶ πρός τε τοὺς Ῥηγίνους Id. 6.44; καὶ αὐτός τε Id. 8.68; v. infr. c. 10.

4. τε.. τε or τε.. καὶ.. sts. join elements which are not syntactically parallel, esp. a part. and a finite verb, ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ' ἔβαλλον (for βάλλοντες) Il. 3.80; ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος καὶ δὴ καὶ ἐπεπόμφεε Hdt. 1.85; ἀλλῳ τε τρόπῳ πειράζοντες καὶ μηχανὴν προσήγαγον Th. 4.100; τῆς τε ὥρας.. ταύτης οὔσης.., καὶ τὸ χωρίον.. χαλεπὸν ἦν Id. 7.47, cf. 4.85, 8.81, 95.

5. the copulative τε becomes rare in later Gr.; it is found about 340 times in LXX, mostly in the Pentateuch and 1- 4 Ma., only 3 times in Ps.; in the NT it is found about 150 times in Acts 20:1-38 times in Hebr., and very rarely in the other books. In (more rarely in other dactylic verse, v. infr. 11) τε stands in general or frequentative statements or in statements of what is well known; such statements are freq. made as justifications of a preceding particular statement or of a preceding exhortation to a particular person or persons; the sense of τε thus approaches that of τοι (cf. τοι and τε in Od. 2.276 - 7, and cf. Il. 13.115 with 15.203); although associated with numerous particles and other words of particular types (v. infr.) its meaning remains independent of these and applies to the whole sentence in which it stands: αἶψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν Il. 19.221; οὐ γάρ τ' αἶψα θεῶν τρέπεται νόος αἰὲν ἐόντων Od. 3.147; θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν 4.379, cf. 5.79, 447, 10.306, 17.485, Il. 9.497, 16.688, 17.176, 21.264; ξυνὸς Ἐνυάλιος καί τε κτανέοντα κατέκτα 18.309, cf. Od. 11.537, Il. 24.526; ἤ τ' ἔβλητ' ἤ τ' ἔβαλ' ἄλλον 11.410; οὐ μὲν γάρ τε κακὸν βασιλευέμεν Od. 1.392; οἳ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε ζαφλεγέες τελέθουσιν.. ἄλλοτε δὲ.. Il. 21.464; ἄλλος γάρ τ' ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις Od. 14.228, cf. 8.169, 170, 15.400; τοῦ γάρ τε ξεῖνος μιμνήσκεται ἤματα πάντα, ἀνδρὸς ξεινοδόκου, ὅς κεν φιλότητα παράσχῃ ib. 54, cf. 17.322; ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω Il. 17.32; παθὼν δέ τε νήπιος ἔγνω Hes. Op. 218; αἰεὶ γάρ τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν Od. 7.294; δύσζηλοι γάρ τ' εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ' ἀνθρώπων ib. 307; τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ' ἄνθρωποι, καί τε πολέας ἐσάωσε Il. 13.733 - 4; τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ, ἐν δέ τέ οἱ κραδίη στέρνοισι πατάσσει.., πάταγος δέ τε γίγνετ' ὀδόντων ib. 279 - 83; ὀλίγη δέ τ' ἀνάπνευσις πολέμοιο 18.201; νέῳ δέ τε πάντ' ἐπέοικεν.. κεῖσθαι 22.71; κατέλεξεν ἅπαντα κήδε' ὅσ' ἀνθρώποισι πέλει, τῶν ἄστυ ἁλώῃ· ἄνδρας μὲν κτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, τέκνα δέ τ' ἄλλοι ἄγουσι, βαθυζώνους τε γυναῖκας 9.592 - 4, cf. 22.492, 495, 499; νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδέν· καὶ γάρ τίς τ' ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ' ὀλέσασα.. ἢ Ὀδυσῆ' Od. 19.265; σχέτλιε, καὶ μέν τίς τε χερείονι πείθεθ' ἑταίρῳ.., αὐτὰρ ἐγὼ θεός εἰμι 20.45, cf. 23.118, Il. 2.292, 9.632; νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου· καὶ γάρ τ' ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου κτλ. 24.602 (where a general inference is implied); ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες Αἰγαίων' 1.403, cf. 2.814, 5.306, 10.258, 14.290; sts.

of repeated action by particular persons, ἄλλοτε μέν τε γόῳ φρένα τέρπομαι Od. 4.102; οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διὶ φίλον, ᾧ τε σύ, Κάλχαν, εὐχόμενος.. θεοπροπίας ἀναφαίνεις Il. 1.86; ἡ δὲ.. μ' αἰεὶ.. νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν ib. 521; μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεά, Θέτις ἀργυρόπεζα, διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε 9.410.

2. in exhortations addressed to an individual, a subsidiary sentence or relative clause in which he is reminded of his special or characteristic sphere of activity is marked by τε, e.g. Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι καί τ' ἔκλυες ᾧ κ' ἐθέλῃσθα, βάσκ' ἴθι.. Il. 24.334; Ἀτρεΐδη, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς Ἀχαιῶν πείσονται μύθοισι.., νῦν δ' ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον.. 23.156; δεῦρο δὴ ὄρσο, γρηῢ.., ἥ τε γυναικῶν δμῳάων σκοπός ἐσσι.., ἔρχεο Od. 22.395, cf. Il. 17.249.

3. similarly in general and frequentative statements consisting of two clauses (one of which may be a relative clause, freq. containing the subj. or opt.), in which the fulfilment of the condition stated in the subsidiary or subordinate clause is declared to be generally or always followed by the result stated in the principal clause, either or both clauses may contain τε: the principal clause alone contains τε, ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται, μάλα τ' ἔκλυον αὐτοῦ Il. 1.218; ὃς δ' ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ, τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσι πάντας ἐπ' ἀνθρώπους, πολλοί τέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον Od. 19.333; εἴ περ γὰρ θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν, ἀλλά τε λάθρῃ γυῖα βαρύνεται.., βλάβεται δέ τε γούνατ' ἰόντι Il. 19.165 - 6; ᾧ μέν κ' ἀμμείξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος, ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται ἄλλοτε δ' ἐσθλῷ 24.530. the subordinate clause alone contains τε, λάζετο δ' ἔγχος.. τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν ἡρώων οἷσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη 5.747; ῥεῖα δ' ἀρίγνωτος γόνος ἀνέρος ᾧ τε Κρονίων ὄλβον ἐπικλώση Od. 4.207; ἀντί νυ πολλῶν λαῶν ἐστιν ἀνὴρ ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ Il. 9.117, cf. 7.298, Od. 6.287, 7.74, 8.547, 18.276; with opt., ἀλλὰ πολὺ πρώτιστος.. ἕλεσκον ἀνδρῶν δυσμενέων ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσι 14.221: it is prob. that τε has been replaced by κε in the text of Hom. in Il. 1.218, 9.510 (cf. 508), and some other passages in which κε seems to be used, exceptionally, in general relative clauses. both clauses contain τε, ὃς μέν τ' αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ἰούσας, τὸν δὲ μέγ' ὤνησαν καί τ' ἔκλυον εὐχομένοιο Il. 9.508 - 9; εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον 1.82 - 3.

4. in the subordinate clause of a collective sentence, in which the principal clause states something to be true of all those (i.e. each individual) to whom the predicate of the subordinate clause applies, ὑπόσχωμαι.. κτήματα.. πάντα μάλ' ὅσσα τ' Ἀλέξανδρος.. ἠγάγετο Τροίηνδ'.. δωσέμεν Il. 22.115; πάντων ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει 17.447, cf. Od. 18.131, Il. 19.105; βάλλειν ἄγρια πάντα τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη 5.52, cf. 18.485.

5. in relative clauses (and in parenthetic principal clauses) which indicate what is customary, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον οὐδὲ βοείην ἀρνύσθην, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῶν which are the usual prizes.., Il. 22.160; ἔργ' ἀνδρῶν τε θεῶν τε, τά τε κλείουσιν ἀοιδοί Od. 1.338, cf. 3.435, 4.85, 13.410, 14.226, 17.423, Il. 5.332; κύματος ἐξαναδύς, τά τ' ἐρεύγεται ἤπειρόνδε Od. 5.438; μολπή τ' ὀρχηστύς τε, τὰ γάρ τ' ἀναθήματα δαιτός 1.152: similarly in clauses with οἷά τε (πολλά), κῆτος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων ἐξ ἁλός, οἷά τε πολλὰ τρέφει.. Ἀμφιτρίτη 5.422; οὐ γάρ σ' οὐδέ.. δαήμονι φωτὶ ἐΐσκω ἄθλων, οἷά τε πολλὰ μετ' ἀνθρώποισι πέλονται 8.160, cf. 11.364, 14.63, 15.324, 379.

6. in relative clauses indicating what is true of all persons or things denoted by the same word, οὐ γάρ τις νήσων ἱππήλατος οὐδ' εὐλείμων αἵ θ' ἁλὶ κεκλίαται no one of the islands which lie in the sea (as all islands do, i.e. no island at all), Od. 4.608; ἡμίονον.. ἥ τ' ἀλγίστη δαμάσασθαι Il. 23.655; ἐσθλὸς ἐὼν γαμβρὸς ἢ πενθερός, οἵ τε μάλιστα κήδιστοι τελέθουσι Od. 8.582; αἰετοῦ οἴματ' ἔχων.. ὅς θ' ἅμα κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνῶν Il. 21.252, cf. 24.294; οὐδέ μιν εἰσοιχνεῦσι κυνηγέται, οἵ τε καθ' ὕλην ἄλγεα πάσχουσιν Od. 9.120; δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας πρὸς Διὸς εἰρύαται Il. 1.238, cf. Od. 5.67, 101, Il. 1.279, 19.31, 24.415; οἶνός σε τρώει.., ὅς τε καὶ ἄλλους βλάπτει Od. 21.293, cf. 14.464; πάρφασις, ἥ τ' ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων Il. 14.217; οἰκωφελίη, ἥ τε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα Od. 14.223.

7. when the antecedent is a definite group of gods or men, the relative clause with τε indicates an essential characteristic of the antecedent, Ἐρινύες, αἵ θ' ὑπὸ γαῖαν ἀνθρώπους τείνυνται Il. 19.259; Σειρῆνας.., αἵ ῥά τε πάντας ἀνθρώπους θέλγουσιν Od. 12.39; Φαίηκές μ' ἄγαγον ναυσίκλυτοι, οἵ τε καὶ ἄλλους ἀνθρώπους πέμπουσιν 16.227, cf. 20.187; νυμφάων αἵ τ' ἄλσεα καλὰ νέμονται καὶ πηγὰς ποταμῶν Il. 20.8; Λωτοφάγων, οἵ τ' ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσι Od. 9.84: similarly when the antecedent is an individual person (incl. god) or thing, the relative clause with τε indicates one of his or its general or essential characteristics or aspe

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τέ ,

enclitic copulative particle (= Lat. -que as καί = et, ac, atque), not very freq. in NT, more than two-thirds of the occurrences being in Acts.

1. τέ solitarium, and, denoting a closer affinity than καί between words and sentences which it connects (Bl., § 77, 8): Matthew 28:12, John 4:42, Acts 2:23; Acts 2:37; Acts 2:40; Acts 10:22; Acts 11:21, al.

2. Denoting a closer connection than simple καί , τὲ . . . καί , τὲ καί , τὲ . . . τέ (Acts 26:16 Romans 14:8), as well . . . as also, both . . . and: Luke 12:45, Acts 1:1; Acts 15:9; Acts 21:30, al.; τέ . . . δὲ , and . . . and, Acts 19:2; τὲ γάρ . . . ὁμοίως δὲ καί , Romans 1:26-27


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";neck"; : cf. P Hal I. 11.11 (B.C. 238) οὐλὴ τ ]ραχήλωι κάτωι (for form see Mayser Gr. i. p. 136), P Tebt II. 385.5 (A.D. 117) οὐλὴ τραχήλωι ἐξ ἀρισ [τ ]ε [ρῶν, and P Par 18 bis.6 (Rom.) dispatch of a corpse ἔχων (l. ἔχον) τάβλαν κατὰ τοῦ τραχήλου.

For Romans 16:4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, Deissmann (LAE2, p. 117 f.) finds an interesting parallel in a Herculaneum papyrus written after B.C. 150 (see Berl. Sitzungsberichte, 1900, p. 951), where it is said of the Epicurean Philonides—ὑπὲρ ?] τοῦ μάλιστ᾽ ἀγαπωμένου τῶν ἀναγκαίων ἢ τῶν φίλων παραβάλοι ἂν ἑτοίμως τὸν τράχηλον, ";for?] the most beloved of his relatives or friends he would readily stake his neck"; (for the thought cf. also Romans 5:7).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
τε τεινέτω τείνοντες τείνων τειχήρεις τειχήρεσιν τειχισταίς τέτακα τεταμένοις τετειχισμέναι τετειχισμέναις τετειχισμένας τετειχισμένη τετειχισμένην τετειχισμένων te
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ταχύς
Next Entry
τεῖχος