Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2147 - εὑρίσκω

Transliteration
heurískō
Phonetics
hyoo-ris'-ko
Origin
a prolonged form of a primary heuro {hyoo'-ro}, which (together with another cognate form heureo {hyoo-reh'-o}) is used for it in all the tenses except the present and imperfect
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:769,
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
εὐπροσωπέω
 
Next Entry
Εὐροκλύδων
Definition   
Thayer's
 1. to come upon, hit upon, to meet with
  1. after searching, to find a thing sought
  2. without previous search, to find (by chance), to fall in with
  3. those who come or return to a place
 2. to find by enquiry, thought, examination, scrutiny, observation, to find out by practice and experience
  1. to see, learn, discover, understand
  2. to be found i.e. to be seen, be present
  3. to be discovered, recognised, detected, to show one's self out, of one's character or state as found out by others (men, God, or both)
  4. to get knowledge of, come to know, God
 3. to find out for one's self, to acquire, get, obtain, procure
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 8 ‑ אֹבֵד (o‑bade');  559 ‑ אָמַר (aw‑mar');  935 ‑ בּוֹא (bo);  1234 ‑ בָּקַע (baw‑kah');  1245 ‑ בָּקַשׁ (baw‑kash');  1869 ‑ דָּרַךְ (daw‑rak');  3498 ‑ יָתַר (yaw‑thar');  4422 ‑ מָלַט (maw‑lat');  4672 ‑ מָצָא (maw‑tsaw');  5375 ‑ נָסָה (naw‑saw', naw‑saw');  5381 ‑ נָשַׂג (naw‑sag');  6329 ‑ פּוּק (pook);  7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  7912 ‑ שְׁכַח (shek‑akh');  8104 ‑ שָׁמַר (shaw‑mar');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (194)
Matthew 30
Mark 11
Luke 48
John 22
Acts 35
Romans 5
1 Corinthians 2
2 Corinthians 8
Galatians 2
Philippians 2
2 Timothy 2
Hebrews 5
1 Peter 2
2 Peter 1
2 John 1
Revelation 18
NAS (175)
Matthew 27
Mark 11
Luke 45
John 19
Acts 35
Romans 4
1 Corinthians 2
2 Corinthians 6
Galatians 1
Philippians 2
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 2
2 Peter 1
2 John 1
Revelation 13
HCS (173)
Matthew 27
Mark 11
Luke 44
John 19
Acts 35
Romans 4
1 Corinthians 2
2 Corinthians 6
Galatians 1
Philippians 2
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 1
2 Peter 2
2 John 1
Revelation 12
BSB (176)
Matthew 27
Mark 11
Luke 45
John 19
Acts 35
Romans 4
1 Corinthians 2
2 Corinthians 6
Galatians 1
Philippians 2
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 2
2 Peter 2
2 John 1
Revelation 13
ESV (166)
Matthew 25
Mark 11
Luke 41
John 17
Acts 35
Romans 3
1 Corinthians 2
2 Corinthians 6
Galatians 1
Philippians 2
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 2
2 Peter 2
Revelation 13
WEB (195)
Matthew 30
Mark 11
Luke 48
John 22
Acts 36
Romans 5
1 Corinthians 2
2 Corinthians 8
Galatians 1
Philippians 2
2 Timothy 2
Hebrews 5
1 Peter 3
2 Peter 1
2 John 1
Revelation 18
Liddell-Scott-Jones Definitions

εὑρίσκω,

impf. ηὕρισκον or εὕρ - S. OT 68, etc.: fut. εὑρήσω h.Merc. 302, Th. 7.67, etc.: aor. 2 εὗρον Il. 1.498, etc., later ηὗρον or εὗρον E. Med. 553, etc.; 3 pl. εὕροσαν LXX De. 31.17, BGU 1201.16 (i A.D.); imper. εὑρέ Hdn.Gr. 2.23; inf. εὑρέμεναι Od. 12.393: later aor. 1 εὕρησα Man. 5.137; εὗρα v.l. in Luke 8:35, Acts 5:10, (ἐν -) PGen. 3.19 (ii A.D.): pf. εὕρηκα S. OT 546, etc., pf. imper. 2 sg. εὕρηκε Nausicr. 1 D.: Med., fut. εὑρήσομαι Hdt. 9.6, Lys. 13.9, etc.: aor. 2 εὑρόμην Hom., Att. ηὑρ - or εὑρ - A. Pr. 269, Th. 1.58, etc.: aor.1 εὑράμην Hes. Fr. 116.3 (testes omnes), Str. 12.34.4, Iamb. VP 35.255, AP 9.29 (Antiphil.), Epigr. ap. Paus. 6.20.14, Hebrews 9:12, IG 3.900 (ii A.D.): Pass., fut. εὑρεθήσομαι S. OT 108, E. IA 1105, Isoc. 9.41: aor. 1 ηὑρέθην or εὑρέθην S. Aj. 1135, etc.: pf. ηὕρημαι or εὕρ - A. Pers. 743 (troch), etc. Hom. has only aor. Act. and Med., exc. ἔθ' εὑρίσκω (v.l. cross ἐφευρίσκω) Od. 19.158. (Earlier Att. Inscrr. have ηὑρέθην, ηὕρημαι, as IG 22.1636.32, al., Epigr.Gr. 35 (iv B.C.): εὑρέθην SIG 679.80 (Magn. Mae., ii B.C.): the augm. is seldom found in Papyri, ηὕρισκεν PPetr. 3p.101 (iii B. C.); never in those of Men. or Phld.):

I

1. find, εὗρεν δ' εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων Il. 1.498, etc.; εὕρημα εὑ., v. cross εὕρημα.

2. c. part., find that.., εὕρισκε Λακεδαιμονίους.. προέχοντας Hdt. 1.56, cf. 1.5: and in Pass., ἤν εὑρεθῇς μὴ δίκαιος ὤν S. Tr. 411, cf. OT 839, OC 946: with part. omitted, ὅταν τοὺς θεοὺς εὕρω κακούς (sc. ὄντας) Id. Ph. 452; εὑρήσει τοσαῦτα ἔτη (sc. ὄντα) Th. 5.26; θῆλυς εὕρημαι (sc. ὤν) S. Tr. 1075; ἄνους ηὑρέθη Id. Aj. 763.

3. c. inf., εὕρισκε πρῆγμά οἱ εἶναι.. found that the thing for him was.., Hdt. 1.79: Med., εὑρίσκεται (sed leg. εὕρισκέ τε) ταῦτα καιριώτατα εἶναι ib. 125: Act., also, find means, be able, οὐχ εὑρίσκει χρήσασθαι Arr. Epict. 2.12.2.

4. εὑ. ὅπως.. to find by what means.., Th. 7.67: Med., c. inf., find out or discover how to.., ηὕρετο.. παύειν E. Med. 196 (anap.).

5. Pass., εὑρέθη ὅτι.. it was found that.., LXX 1 Esdras 2:22(26).

6. befall, of evils, τινα ib. Genesis 44:34, Deuteronomy 31:17.

II

1. find out, discover, οὐδέ τι μῆχος εὑρέμεναι δυνάμεσθα Od. 12.393; οὐδέ τι τέκμωρ εὑρέμεναι δύνασαι 4.374, cf. Il. 7.31; εὑ. ὁδόν Pi. P. 10.29; ἐξ ἀμηχάνων πόρον A. Pr. 59; μηχανὴν σωτηρίας Id. Th. 209; πημάτων ἄρηξιν S. El. 875; τινα ἐμοῦ βελτίονα Ar. Pl. 104, etc.: abs., εὕρηκα Archim. ap. Plu. 2.1094c: Med., εὕρετο τέκμωρ Il. 16.472; ὄνομ' εὕρεο think of a name to give him, Od. 19.403; εἴ τιν' ἑταίροισιν θανάτου λύσιν.. εὑροίμην 9.422.

2. c. inf., get a chance of, be able, ἵνα εὕρωμεν ἐπιστολὴν γράψαι BGU 822.28 (ii/iii A.D.), cf. 17, 20, PGrenf. 1.64.3 (vi A.D.), etc.

III

1. devise, invent, ὀχήματα A. Pr. 468, etc.; πρόφασιν Antipho 5.65: Med., τὰ δ' ἔργα τοὺς λόγους εὑρίσκεται deeds make themselves words, S. El. 625. get, gain, ἀρετάν, δόξαν, Pi. O. 7.89, P. 2.64; τὰ χρήματ' ἀνθρώποισιν εὑρίσκει φίλους S. Fr. 88; ἐξ ὀλβίων ἄζηλον εὑροῦσαι βίον Id. Tr. 284, cf. E. Med. 1107 (anap.); δεινὰ δ' εὑροῦσαν πρὸς αὐθαίμων πάθη S. OC 1078 (lyr.); ἀφ' ὧν ὄνασιν εὕρωσι Id. El. 1061; μέγ' εὑρεῖν κέρδος ib. 1305; εὑ. σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ Pl. Prt. 321c; εὑ. μητρὶ φόνον bring about murder, E. El. 650: abs., acquire wealth, LXX Leviticus 25:47 : Med., find or get for oneself, bring on oneself, οἷ.. αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο Od. 21.304 (so in Act., μή πού τις ἐπίσπαστον κακὸν εὕρῃ 24.462); αὐτὸς ηὑρόμην πόνους A. Pr. 269; μοῖραν ηὕρετ' ἀσφαλῆ Id. Ag. 1588, cf. Th. 880 (lyr.): so in pf. Pass., μέγα πένθος ηὕρηται S. Aj. 615 (lyr.); εὑρήσεται τιμωρίην will get for himself, obtain, Hdt. 3.148, cf. 9.26; ἀλεωρήν Id. 9.6; κλέος Pi. P. 3.111; ἄδειαν εὑρόμενος And. 1.15; ἀτέλειαν D. 20.1; εὑρίσκεσθαι ὠφελίαν ἀπό τινος Th. 1.31; τι παρά τινος IG 12.108.47, Lys. 13.9; εὑ. παρά τινος c. inf., procure from him that.., Hdt. 9.28; δεηθέντες οὐκ ἐδύναντο εὑρέσθαι Lys. 14.20. esp. of merchandise, etc., fetch, earn money, εὑροῦσα πολλὸν χρυσίον having fetched a large sum, Hdt. 1.196; ηὗρε πλέον ἢ ἐνενήκοντα τάλαντα X. HG 3.4.24, cf. Vect. 4.40; οἰκία εὑρίσκουσα δισχιλίας (sc. δραχμάς) Isa 8.35; ἐγδίδομεν.. τοὺς θριγκοὺς.. ὅτι ἂν εὕρωσιν for what they will fetch, IG 7.3073.7 (Lebad.); ἐρωτᾶν τί εὑρίσκει what it will fetch, Thphr. Char. 15.4.

2. of the sum or bid which secures an article or contract, οἰκέτην.. ἀποδίδοται τοῦ εὑρόντος sells for what he will fetch, X. Mem. 2.5.5; τοῦ ἤδη εὑρίσκοντος ἀπεδίδοτο Aeschin. 1.96, cf. SIG 966.37 (Attica, iv B.C.), 581.99 (Rhodes-Hierapytna, ii B.C.); ἐκτιθέτωσαν τὸ εὑρίσκον ἐφ' ἡμέρας δέκα the highest or winning bid, PRLaws 48.16 (iii B.C.), cf. UPZ 112vi9 (iii B.C.); προσέβαλον αὐτῷ τοῦ εὑρίσκοντος ἀνὰ [ x ] ἱερεῖα [ x ] I have placed at his disposal [ x ] pigs at the current price of [ x ], PCair.Zen. 161.5 (iii B.C.), cf. UPZ 114(1).24 (ii B.C.).

Thayer's Expanded Definition

εὑρίσκω; imperfect εὕρισκον (Mark 14:55 (R G T); Luke 19:48 (R G T); Acts 7:11 (except Tr WH)) and more rarely ηὕρισκον (cf. Kühner, § 343, i. 825f (especially Veitch, under the word at the end) and references under εὐδοκέω); future εὑρήσω; perfect εὕρηκα; 1 aorist ἑύρησα (which aorist, unknown to the earlier Greeks, occurs in Aesop fab. 131 (f. 41 edition Furia, p. 333 edition Cor.); Manetho, 5, 137 and in Byzantine writings; cf. Lob. ad Phryn., p. 721; Winers Grammar, 86 (82); (cf. Buttmann, 36 (31))), Revelation 18:14 Rec.; 2 aorist εὗρον, 1 person plural in Alex. form L WHs Appendix, p. 164; Buttmann, 39 (34); Winers Grammar, § 13, 1 (see ἀπέρχομαι)) εὕραμεν, Luke 23:2 T Tr WH, 3 person plural εὗραν, Luke 8:35 Tr WH; Acts 5:10 Tr (in the Sept. often εὕροσαν); passive, present ἑυρίσκομαι; imperfect 3 person singular εὑρίσκετο, Hebrews 11:5 R G, ηὑρίσκετο L T Tr WH (cf. Bleek and Delitzsch at the passage (Veitch, as above)); 1 aorist εὑρέθην; future εὑρεθήσομαι; 2 aorist middle ἑυρομην and later εὑράμην (Hebrews 9:12 (cf. references above (on 2 aorist active))); the Sept. numberless times for מָצָא, sometimes for הִשִּׂיג to attain to, and for Chaldean שְׁכַח; (from Homer down); to find; i. e.

1. properly, to come upon, hit upon, to meet with;

a. after searching, to find a thing sought: absolutely, opposed to ζητεῖν, Matthew 7:7; Luke 11:9f (ζητεῖ καί εὑρήσεις, Epictetus diss. 4, 1, 51); τινα, Matthew 2:8; Mark 1:37; Luke 2:45; Acts 11:26 (); ; 2 Corinthians 2:13 (); 2 Timothy 1:17; Revelation 20:15, etc.; οὐχ εὑρίσκετο, he had vanished, Hebrews 11:5; with a specification of place added: πέραν with the genitive John 6:25; ἐν with the dative Acts 5:22; εὑρέθη εἰς, Acts 8:40 (see εἰς, C. 2); with the accusative of the thing, Matthew 7:14; Matthew 13:46; Matthew 18:13; Luke 24:3; John 10:9; Acts 7:11; Romans 7:18 Rec., etc.; followed by indirect discourse, Luke 5:19; οὐχ εὑρέθησαν, had disappeared, Revelation 16:20, cf. Revelation 18:21; with the dative of advantage, Revelation 20:11; followed by ἐν with the dative of place, Matthew 21:19; Revelation 12:8. τινα or τί ζητεῖν καί οὐχ εὑρίσκειν: Matthew 12:43; Matthew 26:60; Mark 14:55; Luke 11:24; Luke 13:6; John 7:34; Revelation 9:6 (2 Kings 2:17; Nehemiah 7:64; Psalm 9:36 (); Ecclesiastes 7:29; Ezekiel 22:30; Ezekiel 26:21 Ald.; Complutensian; Hosea 2:7); γῆ καί τά ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται shall be found namely, for destruction, i. e. will be unable to hide themselves from the doom decreed them by God, 2 Peter 3:10 Tr WH, after the strange but improbable reading of manuscripts א B and other authorities; (see WH. Introductory § 365 and Appendix at the passage).

b. without previous search, to find (by chance), to fall in with: τινα, Matthew 18:28; Matthew 27:32; John 1:41 (), (); ; Acts 13:6; Acts 18:2; Acts 19:1; Acts 28:14; followed by ἐν with the dative of place, John 2:14. τί, Matthew 13:44; Matthew 17:27; Luke 4:17; John 12:14; Acts 17:23; followed by ἐν, with the dative of place, Matthew 8:10; Luke 7:9.

c. εὑρίσκω τινα or τί with a predicate accusative is used of those who come or return to a place, the predicate participle or adjective describing the state or condition in which the person or thing met with is found, or the action which one is found engaged in: with an adjective, Acts 5:10; 2 Corinthians 9:4; 2 Corinthians 12:20; with a participle (cf. Buttmann, 301 (258)), Matthew 12:44; Matthew 20:6; Matthew 21:2; Matthew 24:46; Matthew 26:40, 43; Mark 11:2; Mark 13:36; Mark 14:37, 40; Luke 2:12; Luke 7:10; Luke 8:35; Luke 11:25; Luke 12:37, 43; Luke 19:30; Luke 23:2; Luke 24:2, 33; Acts 5:23; Acts 9:2; Acts 10:27; Acts 21:2; Acts 24:12, 18; Acts 27:6; followed by καθώς, Mark 14:16; Luke 19:32; Luke 22:13; followed by a predicate substantive to which ὄντα must be supplied, Acts 24:5 (cf. Winers Grammar, § 45, 6 b.; Buttmann, 304 (261)).

2. tropically, "to find by inquiry, thought, examination, scrutiny, observation, hearing; to find out by practice and experience," i. e. to see, learn, discover, understand: κατηγορίαν, Luke 6:7 (T Tr text WH κατηγορεῖν); τινα followed by participle in the predicate, Acts 23:29; by ὅτι, Romans 7:21; after an examination (πειράζειν), τινα (τί) with a predicate adjective (participle), Revelation 3:2; of a judge: αἰτίαν θανάτου, Acts 13:28; αἰτίαν, κακόν, ἀδίκημα ἐν τίνι, John 18:38; John 19:4, 6; Acts 23:9; Acts 24:20; after a computation, with an accusative of the price or measure, Acts 19:19; Acts 27:28; after deliberation, τό τί ποιήσωσι, Luke 19:48; τό πῶς κολάσωνται αὐτούς, Acts 4:21. Passive ἑυρίσκομαι to be found, i. e. to be seen, be present: Luke 9:36 (Genesis 18:31); often like the Hebrew נִמְצָא to be discovered, recognized, detected, to show oneself out, of one's character or state as found out by others (men, God, or both) (cf. Winer's Grammar, § 65, 8): εὑρέθη ἐν γαστρί ἔχουσα, Matthew 1:18; ἵνα εὑρεθῶσι καθώς καί ἡμεῖς, 2 Corinthians 11:12; εὑρέθη μοι ἐντολή εἰς θάνατον namely, οὖσα, the commandment, as I found by experience, brought death to me, Romans 7:10; add, Luke 17:18 (none showed themselves as having returned); Acts 5:39; 1 Corinthians 4:2; 1 Corinthians 15:15; 2 Corinthians 5:3; Galatians 2:17; 1 Peter 1:7; Revelation 5:4; τίνι, the dative of the person taking cognizance and judging (Winers Grammar, § 31, 10; Buttmann, 187 (162)), 2 Peter 3:14 (add 2 Corinthians 12:20, yet cf. Buttmann, the passage cited and § 133, 14; Winer's Grammar, § 31, 4 a.); ἵνα εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ i. e. ἐν Χριστῷ, namely, ὤν, Philippians 3:9; σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος, Philippians 2:7 (8) (Josephus, b. j. 3, 6, 1; so the Latinincenior, Cicero, de amic. 19, 70; reperior, Tuscul. i. 39, 94). εὑρίσκειν Θεόν (opposed to ζητεῖν αὐτόν, see ζητέω, 1 c. (cf. ἐκζητέω, a.)), to get knowledge of, come to know, God, Acts 17:27; εὑρίσκεται ( Θεός) τίνι, discloses the knowledge of himself to one, Wis. 1:2; cf. Grimm, exgt. Hdb. at the passage (who refers to Philo, monarch. i. § 5; Origen contra Celsus 7, 42). On the other hand, in the O. T. εὑρίσκεται Θεός is used of God heaving prayer, granting aid implored (1 Chronicles 28:9; 2 Chronicles 15:2, 4, 15; Jeremiah 36:13 ()); hence, εὑρέθην (L and Tr in brackets WH marginal reading add ἐν) τοῖς ἐμέ μή ζητοῦσι, Romans 10:20 from Isaiah 65:1, means, according to Paul's conception, I granted the knowledge and deliverance of the gospel.

3. Middle, as in Greek writings, to find for oneself, to acquire, get, obtain, procure: λύτρωσιν, Hebrews 9:12; contrary to better Greek usage, the active is often used in the Scriptures in the same sense (cf. Buttmann, 193 (167); Winer's Grammar, 18; 33 (32) n.): τήν ψυχήν, Matthew 10:39; Matthew 16:25; ἀνάπαυσιν, (Sir. 11:19) ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν, Matthew 11:29; μετανοίας τόπον, place for recalling the decision, changing the mind (of his father), Hebrews 12:17 (cf. Winer's Grammar, 147 (139)); σκήνωμα τῷ Θεῷ, opportunity of building a house for God, Acts 7:46; χάριν εὕρωμεν, grace, favor, Hebrews 4:16; χάριν παρά τῷ Θεῷ, Luke 1:30; ἐνώπιον, τοῦ Θεοῦ, Acts 7:46; ἔλεος παρά κυρίου, 2 Timothy 1:18; (בֲּעֵינֵי חֵן מָצָא, Genesis 6:8; Genesis 18:3; Genesis 30:27; Genesis 32:6; Exodus 33:12; Deuteronomy 24:1, etc.; 1 Esdr. 8:4). (Compare: ἀνευρίσκω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

εὑρίσκω ,

[in LXX chiefly for H4672, also for H5381 hi., etc.;]

to find, with or without previous search: absol., opp. to ζητέω , Matthew 7:7-8, Luke 11:9-10; c. acc, Matthew 2:8, Mark 1:37, Acts 13:22, 2 Timothy 1:17, al.; pass., οὐχ εὑ ., of disappearance, Hebrews 11:5, Revelation 16:20, al.; γῆ κ . τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήεται (for conjectures as to the meaning of this reading, v. Mayor, ICC, in l), 2 Peter 3:10, WH, R, mg. Metaph., to find, find out by inquiry, learn, discover: Luke 19:48 Acts 4:21; αἰτίαν , John 18:38, Acts 13:28, al.; pass., Matthew 1:18, Luke 17:18, Romans 7:10, 1 Corinthians 4:2, Galatians 2:17, 1 Peter 1:7, Revelation 5:4, al.; of attaining to the knowledge of God, εὑ . θεόν , Acts 17:27; pass., Romans 10:20 (LXX). Mid., to fnd for oneself, gain, procure, obtain: c. acc rei, λύτρωσιν , Hebrews 9:12; act, in same sense (so cl. poets, but not in Attic prose), Matthew 10:39; Matthew 11:29, Luke 1:30, Acts 7:46, 2 Timothy 1:18, al. (cf. ἀν -ευρίσκω ).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Hib I. 48.6 (B.C. 255) οὐ γὰρ εὑρίσκω ἐν τοῖς βιβλίοις, ";for I cannot find the entry in the books"; (Edd.), P Tebt I. 58.8 (B.C. 111) εὑρήκαμεν δὲ τὸν ἐπιδεδωκότα τὸ ὑπόμνη (μα), P Oxy III. 532.19 (ii/A.D.) καὶ γὰρ ἐν Παώμει τότε σε εὗρον, P Iand 8.11 (ii/A.D.) ̣ὰν τὸ χυτ ̣ρ ̣ι ̣]ον εὕρωι (for form cf. Mayser Gr. p. 134 f.), διαπέμψ [ομαι διὰ το ]ῦ ὀνολ ̣α ̣του ἀμερίμνω [ς : cf. for the passive P Rein 11.11 (B.C. 111) διὰ τὸ τοῦτον ἐκπεπτωκέναι καὶ μὴ εὑρίσκεσθαι, ";because this man has left the country and is not to be found,"; P Oxy IV. 743.25 (B.C. 2) καὶ εὑρέθη μήτε εἰληφὼς μήτε δεδωκώ (ς), ";it was discovered that he had neither received nor paid anything,"; and P Giss I. 47.4 (Hadrian) λείαν ἄξια εὑρῆσθαι. For a weaker sense, as in Matthew 27:32 al., see P Tebt II. 330.5 (ii/A.D.) παραγενομένου εἰς τὴν κώμην εὗρον τὴν οἰκίαν μου σεσυλημένην, P Gen I. 54.31 (iv/A.D.) ἀπελθόντων ἡμῶν ἐκεῖσαι εὑρήκαμεν τὸν πραιπόσιτον τοῦ σάγου ἐκῖσαι. Cf. also Ev. Petr. 6 εὑρέθη ὥρα ἐνάτη. The verb is used absolutely in the curious acrostic P Tebt II. 278.30 (early i/A.D.) ζητῶι καὶ οὐχ εὑρίσκωι : cf. P Leid Wvi. 3 (ii/iii A.D.) ἐλθὼν εἰς τὴν ἑπτάζωνον, μέτρει ἀποκάτωθεν, καὶ εὑρήσεις. With Luke 6:7; Luke 11:54 D, we may compare the use of εὑρίσκω in P Par 45.7 (B.C. 153) προσέχων μὴ εὕρῃ τι κατὰ σοῦ ἰπῖν. In Syll 535.37 (ii/B.C.) τοῦ δὲ εὑρόντος ἀργυρίου λογισάμενοι ἐπὶ δραχμεῖ τὸν τόκον, it is = ";fetch"; (by sale), and in PSI IV. 403.10 (iii/B.C.) τοῦ εὑρίσκοντος καὶ ἔτι ἐλάττονός σοι ὑπάρξει, it is used of the ";current"; price (see the editors’ notes). For the form εὑρήκειμεν see P Eleph 13.5 (B.C. 223–2), and for εὕροσαν, as often in LXX, see BGU IV. 1201.16 (A.D. 2) εὕροσαν τὸν στροφέα τοῦ ἑνὸς μ ̣ε ̣ρ ̣ο ̣υ ̣ς ̣ [τ ]ῆς θύρας h̔̓ρμένον χ [ε ]ρσ ̣ε ̣ι ̣ν ̣. The verb occurs in the Christian prayer P Oxy VI. 925.6 (v/vi A.D.) (= Selections, p. 131) φανέρωσον. . εἰ. . εὑρίσκω σε σὺν ἐμοὶ πράττοντα (καὶ) εὐμενῆν, ";reveal whether I shall find Thee aiding me and gracious,"; and in the new Logion, P Oxy IV. 654.17, ἡ βασ [ίλεια τῶν οὐρανῶν ] ἐντὸς ὑμῶν [ ]στι [καὶ ὅστις ἂν ἑαυτὸν ] γνῶ ταύτην εὑρή [σει. . . . . It is perhaps worth noting that in p Ryl II. 125.27 (a charge of robbery—A.D. 28–9) ὡμολ [ ]γησεν τὴν πυξίδα ὡς προφέρεται κενήν, ";he acknowledges (having found) the box but alleges that it was empty"; (Edd.), the omission of εὑρηκέναι, is oddly like Romans 4:1 B. In P Grenf I. 1.4 (ii/B.C.) the faithless lover is called ἀκαταστασίης εὑρέτης, while for εὕρημα we may compare P Oxy III. 472.33 (c. A.D. 130) εἰς συκοφαντίαν εὕρημα, ";an excuse for calumnies"; (Edd). For exx. of the unaspirated εὐρίσκω, see Crönert Mem. Herc. p. 146 1. MGr εὑρίσκω, βρίσκω, βρίστω, εὑρήκω : ξεύρω, ";I know.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ευραμεν εὕραμεν ευραμενος ευράμενος εὑράμενος εύρε εύρέ έυρε ευρεθείη ευρεθεις ευρεθείς εὑρεθεὶς ευρεθείσαν ευρεθείσας ευρεθείσιν ευρεθέν ευρεθέντα ευρεθέντας ευρεθέντες ευρεθέντος ευρεθη ευρεθή ευρέθη εὑρεθῇ εὑρέθη ευρεθημεν ευρέθημεν εὑρέθημεν Ευρεθην ευρέθην Εὑρέθην ευρεθηναι ευρεθήναι εὑρεθῆναι ευρέθης ευρεθησαν ευρέθησαν εὑρέθησαν ευρεθησεται ευρεθήσεται ευρεθήσεταί εὑρεθήσεται ευρεθήση ευρεθησομεθα ευρεθησόμεθα εὑρεθησόμεθα ευρεθήσονται ευρεθητε ευρεθήτε εὑρεθῆτε ευρεθω ευρεθώ εὑρεθῶ ευρεθώσι ευρεθωσιν ευρεθώσιν εὑρεθῶσιν ευρειν ευρείν εὑρεῖν ευρεν εύρεν εὗρεν ευρες εύρες εὗρες εύρετε ευρέτωσαν ευρη εύρη εὕρῃ ευρηκα εύρηκα εύρηκά εὕρηκα εὕρηκά Ευρηκαμεν ευρήκαμεν Εὑρήκαμεν εύρηκας εύρηκάς ευρήκατε εύρηκέ εύρηκεν ευρηκεναι ευρηκέναι εὑρηκέναι ευρηκώς εύρηνται εύρης ευρησει ευρήσει εὑρήσει ευρησεις ευρήσεις εὑρήσεις ευρησετε ευρήσετε ευρήσετέ εὑρήσετε εὑρήσετέ ευρησομεν ευρήσομεν εὑρήσομεν ευρήσουσι ευρήσουσί ευρησουσιν ευρήσουσιν εὑρήσουσιν εύρηται ευρητε εύρητε εὕρητε ευρισκει ευρίσκει εὑρίσκει ευρίσκειν ευρίσκεται ευρίσκετε ευρίσκετο ευρίσκη ευρισκομεθα ευρισκόμεθα εὑρισκόμεθα ευρισκομεν ευρίσκομεν εὑρίσκομεν ευρισκόμενοι ευρισκομένου ευρισκον ευρίσκον εύρισκον εὑρίσκον εὕρισκον ευρίσκοντα ευρίσκονται ευρισκοντες ευρίσκοντες εὑρίσκοντες ευρίσκοντος ευρίσκουσα ευρίσκουσι ευρίσκουσιν ευρισκω ευρίσκω εὑρίσκω ευρίσκων εύροι ευροιεν εύροιεν εὕροιεν εύροιμι εύροιτε ευρομεν εύρομεν εὕρομεν έυρομεν ευρον εύρον εύρόν εὗρον εὗρόν ευρόντα ευροντες ευρόντες εὑρόντες ευροσάν εύροσαν εύροσάν ευρουσα ευρούσα ευρούσά εὑροῦσα ευρουσαι ευρούσαι εὑροῦσαι ευρούσαις ευρω εύρω εὕρω ευρωμεν εύρωμεν εὕρωμεν ευρων ευρών εὑρών εὑρὼν εύρωσι ευρωσιν εύρωσιν εὕρωσιν ηυρέθη ηυρισκετο ηὑρίσκετο ηυρισκον ηύρισκον ηὕρισκον euramen euramenos eure eurē eurein eureka eurēka Eurekamen Eurēkamen eurekenai eurēkenai euren eures euresei eurēsei eureseis eurēseis euresete eurēsete euresomen eurēsomen euresousin eurēsousin eurete eurēte eurethe eurethē euretheis eurethemen eurethēmen Eurethen Eurethēn eurethenai eurethēnai eurethesan eurethēsan eurethesetai eurethēsetai eurethesometha eurethēsometha eurethete eurethēte euretho eurethō eurethosin eurethōsin euriskei eurisketo ēurisketo eurisko euriskō euriskomen euriskometha euriskon ēuriskon euriskontes euro eurō euroien euromen eurōmen euron eurōn eurontes eurosin eurōsin eurousa eurousai heuramen heúramen heuramenos heurámenos heure heurē heúrei heúrēi heurein heureîn heureka heurēka heúreka heúreká heúrēka heúrēká Heurekamen Heurēkamen Heurḗkamen heurekenai heurekénai heurēkenai heurēkénai heuren heûren heures heûres heuresei heurēsei heurḗsei heureseis heurēseis heurḗseis heuresete heurēsete heurḗsete heurḗseté heuresomen heurēsomen heurḗsomen heuresousin heurēsousin heurḗsousin heurete heurēte heúrete heúrēte heurethe heurethē heuréthe heuréthē heurethêi heurethē̂i heuretheis heuretheìs heurethemen heurethēmen heuréthemen heuréthēmen Heurethen Heurethēn Heuréthen Heuréthēn heurethenai heurethênai heurethēnai heurethē̂nai heurethesan heurethēsan heuréthesan heuréthēsan heurethesetai heurethēsetai heurethḗsetai heurethesometha heurethesómetha heurethēsometha heurethēsómetha heurethete heurethête heurethēte heurethē̂te heuretho heurethô heurethō heurethō̂ heurethosin heurethôsin heurethōsin heurethō̂sin heuriskei heurískei heurisketo hēurisketo heurisko heuriskō heurísko heurískō heuriskomen heurískomen heuriskometha heuriskómetha heuriskon heurískon heúriskon hēuriskon heuriskontes heurískontes heuro heurō heúro heúrō heuroien heúroien heuromen heurōmen heúromen heúrōmen heuron heurōn heurṓn heurṑn heûron heûrón heurontes heuróntes heurosin heurōsin heúrosin heúrōsin heurousa heuroûsa heurousai heuroûsai heyrísketo hēyrísketo heýriskon hēýriskon
adsFree icon
Ads FreeProfile