Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:23

New American Standard Version
Luke 20:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He detected their trickery and said to them,
NA26 – κατανοήσας (5660) δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς,
WH – κατανοησας (5660) δε αυτων την πανουργιαν ειπεν (5627) προς αυτους
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܚܳܪܥܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܡܢܰܣܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile