Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:15

New American Standard Bible
John 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when they had finished breakfast, Jesus *said to Simon Peter, ""Simon, {son} of John, do you love Me more than these?" He *said to Him, ""Yes, Lord; You know that I love You." He *said to him, ""Tend My lambs."
NA26 – Ὅτε οὖν ἠρίστησαν (5656) λέγει (5719) τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς (5719) με πλέον τούτων; λέγει (5719) (5719) αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας (5758) ὅτι φιλῶ (5719) σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε (5720) τὰ ἀρνία μου.
WH – οτε ουν ηριστησαν (5656) λεγει (5719) τω σιμωνι πετρω ο ιησους σιμων ιωαννου αγαπας (5719) με πλεον τουτων λεγει (5719) αυτω ναι κυριε συ οιδας (5758) οτι φιλω (5719) σε λεγει (5719) αυτω βοσκε (5720) τα αρνια μου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܪܺܝܘ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܪ‌ܝܳܘܢܰܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܐܶܡܪܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile