Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:20

New American Standard Version
2 Peter 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if, after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first.
NA26 – εἰ γὰρ ἀποφυγόντες (5631) τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες (5651) ἡττῶνται, (5736) γέγονεν (5754) αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων.
WH – ει γαρ αποφυγοντες (5631) τα μιασματα του κοσμου εν επιγνωσει του κυριου [ | [ημων] ] και σωτηρος ιησου χριστου τουτοις δε παλιν εμπλακεντες (5651) ηττωνται (5743) γεγονεν (5754) αυτοις τα εσχατα χειρονα των πρωτων
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܛܰܢܦ݁ܘܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܘܕ݁ܳܥܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܰܢ ܒ݁ܗܶܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܥܰܪܙܠܺܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܙܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile