Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:16

New American Standard Bible
2 Corinthians 7:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I rejoice that in everything I have confidence in you.
NA26 – χαίρω (5719) ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ (5719) ἐν ὑμῖν.
WH – χαιρω (5719) οτι εν παντι θαρρω (5719) εν υμιν
PES – ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile