Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #998 - βοηθός

Transliteration
boēthós
Phonetics
bo-ay-thos'
Origin
from (G995) and theo (to run)
Parts of Speech
Adjective
TDNT
1:628,108
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
βοηθέω
 
Next Entry
βόθυνος
Definition   
Thayer's
  1. a helper
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 247 ‑ אָזַר (aw‑zar');  3467 ‑ יָשַׁע (yaw‑shah');  4268 ‑ מַחֲסֶה (makh‑as‑eh', makh‑seh');  4869 ‑ מִשְׂגָּב (mis‑gawb');  5643 ‑ סִתְרָה (say'‑ther, sith‑raw');  5797 ‑ עוֹז (oze, oze);  6697 ‑ צֻר (tsoor, tsoor);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (1)
Hebrews 1
NAS (1)
Hebrews 1
HCS (1)
Hebrews 1
BSB (1)
Hebrews 1
ESV (1)
Hebrews 1
WEB (1)
Hebrews 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

βοηθοìς

From G995 and θεìω theō (to run)

θέω

(A), also θείω, Il. 6.507, 10.437 (in Att. the syllables εο, εου, εω are not contr.); subj. θέῃσι 22.23; 3 sg. impf. ἔθει Od. 12.407 and later, ἔθεε Il. 1.483, Hdt. 1.43 (and in later Prose, D.S. 16.94); θέε Il. 20.275, Hes. Sc. 224; Ion. impf. θέεσκον Il. 20.229: fut. θεύσομαι 23.623, Ar. Eq. 485, Av. 205, (ὑπο-) Pi. P. 2.84, (ἀντι-) Hdt. 5.22, (μετα-) X. Cyn. 6.22; θεύσω Lyc. 1119: aor. 1 ἔθευσα (δι-) Vett.Val. 345.35, part. θεύσας IGRom. 4.1740 (Cyme):

I

1.the other tenses are supplied by τρέχω and Δρέμω: (θεϝ-, Skt. dhávate): run, ποσί, πόδεσσι, Od. 8.247, Il. 23.623; βῆ δὲ θέειν 17.698; θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο 22.23; ποῖθεῖς; Ar. V. 854; θᾶττον θανάτου θεῖ [ἡ πονηρία ] Pl. Ap. 39b; ὁ βραδέως θέων Id. Hp.Mi. 373d; of horses, Id. Cra. 423a; ἐν Ὀλυμπίᾳ θεόντων ἵππων Id. Lg. 822b: in part. with another Verb, ἦλθε θέων, ἦλθε θέουσα, came running, Il. 6.54, 394, etc.; ἷξε θέων, of a person on ship-board, Od. 3.288; θέων Αἴαντα κάλεσσον run and call him, Il. 12.343, etc.

2. περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον θεύσεσθαι to run for a tripod, 11.701: metaph. (cf. τρέχω 11.2), περὶ ψυχῆς θέον Ἕκτορος they were running for Hector's life, 22.161; θ. περὶ ὑμέων αὐτῶν Hdt. 8.140. ά; θ. [τον] περὶ τοῦ παντὸς δρόμον ib. 74; περὶ γυναικῶν καὶ παίδων Paus. 6.18.3.

3. metaph., θ. ἐς νόσους Pl. Lg. 691c; θ. ἐγγύτατα ὀλέθρου Id. R. 417b; θεῖν παρὰ τὸν ἔσχατον κίνδυνον Plu. Fab. 26.

II of other kinds of motion, as,

1 of birds, θεύσονται δρόμῳ Ar. Av. 205.

2. of things, run; of ships, ἡ δ' ἔθεεν κατὰ κῦμα Il. 1.483, cf. X. HG 6.2.29; of a potter's wheel, Il. 18.601; of a rolling stone, 13.141; of a quoit, ῥίμφα θέων ἀπὸ χειρός flying lightly.., Od. 8.193.

3. metaph., δύναμις θαυμαστὴ ἐκεῖ θεῖ Plot. 2.9.8, cf. 6.5.11.

III of things not actually in motion, [ φλὲψ] ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερές Il. 13.547; ἄντυξ ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος 6.118; ἀμφὶ δέ μιν κίβισις θέε Hes. Sc. 224; γραμμῆς περὶ [σημεῖον] θεούσης Plot. 6.5.11. c. acc. loci, run over, τὰ ὄρη X. Cyn. 4.6, cf. 5.17; μέσσα θέων πελάγευς AP 7.273 (Leon.), cf. 10.23 (Autom.); πλωτῶν γένος ὑγρὰ θεόντων Opp. H. 3.183. The simple Verb is used in Trag. only by E. Ion 1217.

Thayer's Expanded Definition

βοηθός, βοηθόν, helping (νεης, Herodotus 5, 97; στήριγμα, Tobit 8:6); mostly as a substantive (so from Herodotus down) a helper: Hebrews 13:6 (of God, from Psalm 117:7 (), as often in the Sept.).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

βοηθός , -όν

(see βοηθέω ),

[in LXX chiefly for H5826;]

1. (poët. -όος ), hasting to the war-cry (Hom.).

2. helping, auxiliary; as subst. (Hdt.), a helper: Hebrews 13:6 (LXX).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The word is very frequent in the ostraca for the ";assistants"; of the πράκτορες or ";tax-gatherers,"; see Wilcken Ostr. i. p. 618, and for a similar use in the papyri the editors’ note to P Fay 34.3 (A.D. 161) βοηθοῖς γεωργῶν κώμης Πολυδευκείας , where they translate ";assistants in connexion with taxes upon cultivators at the village of Polydeucia."; For a description of the Praefect as ὁ τοῦ νομοῦ βοηθός , ";helper of the district,"; see P Giss I. 46.11 (time of Hadrian) ἀξιοῦμέν σε τὸν τοῦ νομοῦ βοηθὸν διακοῦσαι ἡμῶν , and cf. P Oxy III. 488.23 (ii/iii A.D.) προσφεύγω σοι τῶι κυρίῳ καὶ πάντων βοηθῷ . For the word in its widest connotation it is sufficient to cite P Oxy IV. 743.20 (B.C. 2) εἰ καὶ π [ρ ]ὸς ἄλλους εἶχον πρᾶγμα , βοηθὸν αὐτοῦ γ [ε ]νέσθαι διὰ ἣν ἔχομ ̣ε ̣(ν ) πρὸς ἑατοὺς φιλίαν , ";for although I (?) have had trouble with others you must assist him for the sake of our friendship"; (Edd.), and P Lond 410.8 (c. A.D. 346) (= II. p. 298) μετὰ τὸν θεὸν οὐδίναν (l. οὐδένα ) ἔχομεν ἡμῆς βοηθόν , ";after (i.e. except) God, we have none to help us"; (Ed.); also from ii/B.C., P Leid E.26 δεόμεθά σου μεθ᾽ ἱκετείας , καθότι οὐ διαλείπις ἡμῶν ἀντιλαμβανόμενος , καὶ ἐν τούτοις βοιηθὸν γενόμενον προσκαλέσασθαι κτλ . (For the spelling see on βοηθέω ad fin.)

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
βοηθέ βοηθοί βοηθοίς βοηθόν βοηθος βοηθός βοηθού βοηθούς βοηθώ βόθροις βόθρον βόθρος βόθρου boethos boethós boēthos boēthós