Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4750 - στόμα

Transliteration
stóma
Phonetics
stom'-a
Origin
probably strengthened from a presumed derivative of the base of (G5114)
Parts of Speech
Noun Neuter
TDNT
7:692,1089
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
στολή
 
Next Entry
στόμαχος
Definition   
Thayer's
  1. the mouth, as part of the body: of man, of animals, of fish, etc.
    1. since thoughts of a man's soul find verbal utterance by his mouth, the "heart" or "soul" and the mouth are distinguished
  2. the edge of a sword
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1697 ‑ דָּבָר (daw‑bawr');  6310 ‑ פֶּה (peh);  6433 ‑ פֻּם (poom);  8193 ‑ שֶׂפֶת (saw‑faw', sef‑eth');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (79)
Matthew 12
Luke 9
John 1
Acts 12
Romans 6
2 Corinthians 2
Ephesians 2
Colossians 1
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
2 John 2
3 John 2
Jude 1
Revelation 22
NAS (76)
Matthew 11
Luke 8
John 1
Acts 12
Romans 6
2 Corinthians 2
Ephesians 2
Colossians 1
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
2 John 2
3 John 2
Revelation 22
HCS (75)
Matthew 11
Luke 9
John 1
Acts 10
Romans 6
2 Corinthians 1
Ephesians 2
Colossians 1
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
2 John 2
3 John 2
Jude 1
Revelation 22
BSB (78)
Matthew 11
Luke 9
John 1
Acts 12
Romans 6
2 Corinthians 2
Ephesians 2
Colossians 1
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
2 John 2
3 John 2
Jude 1
Revelation 22
ESV (69)
Matthew 9
Luke 9
John 1
Acts 11
Romans 6
2 Corinthians 1
Ephesians 2
Colossians 1
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
Revelation 22
WEB (81)
Matthew 13
Luke 9
John 1
Acts 12
Romans 6
2 Corinthians 2
Ephesians 2
Colossians 1
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
Hebrews 2
James 2
1 Peter 1
2 John 2
3 John 2
Jude 1
Revelation 23
Liddell-Scott-Jones Definitions

στόμα, τό, Aeol. στύμα Theoc. 29.25; gen. στόματος, but στομάτοιο Hymn.Mag. 2(2).10,28: mouth, Il. 14.467, etc.; σύν τε στόμ' ἐρεῖσαι Od. 11.426; ἱμείρων γλυκεροῦ ς . Sol. 25; of animals, Hes. Sc. 146, 389, S. Ph. 1156 (lyr.), etc.: pl. is sts. used for sg., ἀμφιπίπτων στόμασιν, of kissing, Id. Tr. 938, cf. E. Alc. 403 (lyr.), and freq. in later Poets, A.R. 4.1607, Nic. Al. 210, 240, etc.: metaph., πτολέμοιο, ὑσμίνης στόμα, the very jaws of the battle, as of a devouring monster, Il. 10.8, 20.359 (but cf. infr. 111.1 ).

2. esp. the mouth as the organ of speech, δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ' 2.489, cf. Thgn. 18; βραχύ μοι ς. πάντ' ἀνᾱγήσασθαι Pi. N. 10.19; freq. in Trag., ς. τὸ Δῖον the mouth of Zeus, A. Pr. 1032; τὸ Φοίβου θεῖον ἀψευδὲς ς . Id. Fr. 350.5, cf. S. OC 603; τοῦ στόματος τὸ στρογγύλον Ar. Fr. 471; Μοισᾶν καπυρὸν ς . their mouthpiece, organ, Theoc. 7.37, cf. Mosch. 3.72; Πιερίδων τὸ σοφὸν ς ., of Homer, Revelation 7:4 (Paul. Sil.), cf. 7.6 (Antip. Sid.), 7.75 (Antip.), 9.184; τὸ μισόχρηστον ς. τῆς κωμῳδίας Phld. Piet. p.93G.; speech, utterance, S. OT 426, 706, OC 132 (lyr.), etc.; εἰς τόδ' ἐξελθόντος ἀνόσιον ς . ib. 981; κἂν καλὸν φορῇ ς . Id. Fr. 930; τὸ σὸν . . ς. ἐλεινόν Id. OT 671; διδόναι ς. καὶ σοφίαν Ev.Luke 21:15 : in pl. of a single speaker, S. OT 1220 (lyr.): special phrases: οἴγειν ς . A. Pr. 611; τοὐμὸν οὐ λύω ς . E. Hipp. 1060, cf. Isoc. 12.96; διᾶραι τὸ ς . D. 19.112; κοίμησον ς . keep silence, A. Ag. 1247; δάκνειν ς ., i.e. to keep a stern silence (cf. ὀδάξ ), Id. Fr. 397; ἴσχε δακὼν ς. σόν S. Tr. 977 (anap.); ὀδόντι πρῖε τὸ ς . Id. Fr. 897; so κλῄσας ς . E. Ph. 865; οὐκ ἐφέξετε ς .; Id. Hec. 1283; σῖγ' ἕξομεν ς . Id. Hipp. 660; εὖ ἔχειν ς.,= εὐφημεῖν, Eup. 381; συγκλῄειν ς . Ar. Th. 40 (anap.): of style, τὸ Λυσιακὸν ς . D.H. Lys. 12 .

3. with Preps., ἀνὰ στόμα ἔχειν have always in one's mouth, whether for good or ill, E. El. 80; ἀνὰ ς. καὶ διὰ γλώσσης ἔχειν Id. Andr. 95 . ἀπὸ στόματος εἰπεῖν speak from memory (cf. ἀπὸ γλώσσης ), Pl. Tht. 142d, X. Mem. 3.6.9, Philem. 48, Plu. Song of Solomon 8:1-14, etc. διὰ στόμα λέγειν A. Th. 579, cf. E. Or. 103 (so κατὰ τὸ ς. ᾄδειν Ar. Nu. 158 ); διὰ στόμα ἔχειν Id. Lys. 855; οἶκτος οὔτις ἦν διὰ στόμα A. Th. 51; πᾶσι διὰ στόματος 'tis the common talk, Theoc. 12.21 . ἐν στόμασι εἶχον Hdt. 3.157, 6.136; πολλῶν κείμενος ἐν στόμασιν Thgn. 240; ἐν τῷ ς. λέγειν Ar. Ach. 198 . ἐξ ἑνὸς ς. with one voice, Id. Eq. 670 . Pl. R. 364a, PGiss. 36.13 (ii B.C.), Gal. 15.763; so ὡς ἀφ' ἑνὸς ς . AP 11.159 ( Lucill. ). ἐπὶ στόμα on one's face, face-foremost, ἐξεκυλίσθη πρηνὴς . . ἐπὶ ς . Il. 6.43, cf. 16.410; ὡς κύων ἐπὶ ς. κείμενος Archil. Supp. 2.9; ὗς ἔκειτ' ἐπὶ ς . Men. 21; ἐπὶ ς. κεῖται lies prone, of the right ventricle, Hp. Cord. 4; ἐπὶ ς .,= pronus, Gloss.; ἐπὶ ς. πεσόντα Plu. Art. 29; ἐπὶ ς. φερόμενον ἐν πᾶσι Timae. ap. Plb. 12.8.4; also ὅ τι νῦν ἦλθ' ἐπὶ ς . whatever came uppermost, A. Fr. 351; ἐπὶ στόματος Φαραώ by the command of P., LXX 2 Kings 23:35 . κατὰ στόμα face to face, Hdt. 8.11, E. Heracl. 801, Rh. 409, X. An. 5.2.26; οἱ κατὰ ς. θεοί (cf. ἀντήλιοι ) E. Fr. 781.33; κατὰ ς. τινός confronted with him, Pl. Lg. 855d; στόμα κατὰ στόμα λαλήσω αὐτῷ LXX Numbers 12:8; στόμα πρὸς στόμα John 11:44, PMag.Berol. 1.39.

II mouth of a river, Il. 12.24, Od. 5.441, A. Pr. 847, Hdt. 2.17, etc.; so ἠϊόνος ς. μακρόν the wide mouth of the bay, Il. 14.36, cf. Od. 10.90; ς. τοῦ Πόντου Th. 4.75; κόλπου ib. 49; τὸ ς. τῆς ἐσβολῆς Ar. Ec. 1107; τὸ ἄνω ς. [τῆς διώρυχος ] the width of the trench at top, Hdt. 7.23 (but τὰ ς. τ. δ . mouths, ib. 37 ).

2. any outlet or entrance, ἀργαλέον ς. λαύρης Od. 22.137; ς. τῆς ἀγυιᾶς X. Cyr. 2.4.4; ς. φρέατος Id. An. 4.5.25; καδίσκου Ar. Fr. 581, cf. AP 6.251 ( Phil. ); χθόνιον Ἄιδα ς . Pi. P. 4.44; τὰ τῶν διεξόδων ς . Pl. Phdr. 251d; ἑπτάπυλον ς . the seven gates of Thebes, S. Ant. 119 (lyr.): Medic., τῶν μητρέων, τῶν ὑστερέων,= os uteri (not distinguished from the cervix ), Hp. Mul. 1.36, Aph. 5.46; τῆς κοιλίας Arist. APo. 94b15, Sor. 1.50; γαστρός Nic. Al. 20, Gal. 5.274; [ ἕλκους ] Arist. Pr. 863a11 .

III foremost part, face, front: 1 of weapons, point, κατὰ στόμα εἱμένα χαλκῷ Il. 15.389; [ ὁ κριὸς] ἔχει ς. σιδηροῦν Ath. Mech. 24.2; τὸ ς. τῆς αἰχμῆς Philostr. Her. 19.4; edge of a sword, μαχαίρας Ascl. Tact. 3.5, Ev.Luke 21:24, etc.: metaph., ἐθηλύνθην ς . S. Aj. 651 . the front ranks of the battle, the front, ἀπὸ στόματος (opp. ἀπὸ τῆς οὐρᾶς ) X. An. 3.4.42, cf. HG 4.3.4; τὸ ς. τοῦ πλαισίου Id. An. 3.4.43, cf. 5.4.22, Plb. 10.12.7 (so perh. ς. πολέμοιο, ὑσμίνης in Hom., v. supr. 1.1 ). τὸ τῶν λοχαγῶν τάγμα ς. καλεῖται Ascl. Tact. 2.5 .

2. ἄκρον ς. πύργων the edge or top of the towers, E. Ph. 1166; πρὸς τῷ ς. τοῦ βίου at the very verge of life, X. Ages. 11.15 .

3. = ὀμφαλός 111.3, Ael. Tact. 7.3 . (Cf. Avest. staman-, m. 'mouth (of dog)', Welsh safn 'mouth'.)

Thayer's Expanded Definition

στόμα, στόματος, τό (apparently equivalent to τομα, with sigma ς( prefixed, from τέμνω, τετομα, therefore properly, 'cutting' (or 'cut'; so Etym. Magn. 728, 18; others, 'calling', etc.; but doubtful, cf. Curtius, § 226 b.; Vanicek, p. 1141 and references)); from Homer down; Hebrew פֶּה; the mouth;

1. properly, the mouth as a part of the body: of man, John 19:29; Acts 11:8; Revelation 1:16; Revelation 3:16, and often; of animals — as of a fish, Matthew 17:27; of a horse, James 3:3; Revelation 9:17; of a serpent, Revelation 12:15; Revelation 13:5; the jaws of a lion, 2 Timothy 4:17; Hebrews 11:33; Revelation 13:2. Since the thoughts of man's soul find verbal utterance by his mouth, καρδία (`the heart' or soul) and στόμα 'the mouth' are distinguished: Matthew 12:34; Matthew 15:8 Rec. from Isaiah 29:13; Romans 10:8, 10; in phrases chiefly of a Hebraistic character, the mouth (as the organ of speech) is mentioned in connection with words and speech, Matthew 21:16 (from Psalm 8:3), and words are said to proceed ἐκ τοῦ στόματος, Matthew 4:4 (from Deuteronomy 8:3); Luke 4:22; Ephesians 4:29; Colossians 3:8; James 3:10; τό στόμα λαλεῖ τί, Jude 1:16; on the Hebrew phrase ἀνοίγειν τό στόμα, see ἀνοίγω, p. 48{a} bottom ἄνοιξις τοῦ στοματου Ephesians 6:19; στόμα πρός στόμα λαλῆσαι (אֶל־פֶּה פֶּה דִּבֶּר, Numbers 12:8) literally, mouth (turned) to mouth (A. V. face to face), 2 John 1:12; 3 John 1:14, (τό στόμα πρός τό στόμα, of a kiss, Xenophon, mem. 2, 6, 32); God or the Holy Spirit is said to speak διά τοῦ στόματος τίνος (cf. Buttmann, 183 (159)), Luke 1:70; Acts 1:16; Acts 3:18, 21; Acts 4:25; or a person is said to hear a thing διά τοῦ στόματος, Acts 15:7; or ἀπό τοῦ στόματος τοῦ, from his own mouth, i. e. what he has just said, Luke 22:71; or ἐκ τοῦ στόματος, Acts 22:14; θρευσαι τί ἐκ τοῦ στόματος τοῦ, Luke 11:54; τό πνεῦμα τοῦ στόματος (the breath of his mouth, see πνεῦμα, 1 b.), 2 Thessalonians 2:8 (Psalm 32:6 (), cf. Isaiah 11:4); ῤομφαία τοῦ στοματου, a figure portraying the destructive power of the words of Christ the judge, Revelation 2:16; δόλος or ψεῦδος ἐν τῷ στόματι, 1 Peter 2:22 and Revelation 14:5 (from Isaiah 53:9); στόμα is put for 'statements', declarations, in Matthew 18:16 and 2 Corinthians 13:1 (Deuteronomy 19:15); Luke 19:22 (Ecclesiastes 8:2). διδόναι τίνι στόμα, apt forms of speech (as distinguished from the substance of speech, σοφία), Luke 21:15; στόμα for one who has begun (or is about) to speak, Romans 3:19 (Psalm 106:42 (); cf. πᾶν γόνυ and πᾶσα γλῶσσα, Philippians 2:10f, from Isaiah 45:23); metaphorically, the earth is said to open its mouth and καταπίνειν τί, Revelation 12:16.

2. Like Latinacies, στόμα μαχαίρας, the edge of the sword (פִּי־חֶרֶב, Genesis 34:26; (Joshua 19:48; Jeremiah 21:7, etc.); Judges 18:27, etc.; 2 Samuel 15:14 (but in the last two passages the Sept. render the Hebrew phrase by στόμα ῤομφαίας, which (together with στόμα ξίφους) is the more common translation; cf. Winers Grammar, 18, 30; Buttmann, 320 (274) n.)): Luke 21:24; Hebrews 11:34 (hence, δίστομος, which see; אָכַל of a sword, 2 Samuel 2:26; 2 Samuel 11:25).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

στόμα , -τος , τό ,

[in LXX chiefly for H6433;]

the mouth: of man, Matthew 15:11, John 19:29, Acts 11:8, al.; of animals, Matthew 17:27, 2 Timothy 4:17 (fig.), Hebrews 11:33, James 3:3, al.; fig., of inanimate things (ποταμοῦ , Hom.), ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ σ ., Revelation 12:16; σ . μαχαίρας (Heb. H2719־ H6310, Genesis 34:26 al.), the edge of the sword, Luke 21:24, Hebrews 11:34; esp. of the mouth as the organ of speech: opp. to καρδία , Matthew 12:34, Romans 10:8; Romans 10:10; in various phrases (some cl., some resembling Hebrew; cf. Bl., § 40, 9): ἀνοίγειν τ . σ . (see ἀνοίγω ); σ . πρὸς σ . (H6310־ H413 H6310 Numbers 12:8; = cl., κατὰ σ ., Hdt., al.), face to face, 2 John 1:12, 3 John 1:14; διὰ τοῦ σ . (of the Holy Spirit), Luke 1:70, Acts 1:16, al.; ἀπὸ (ἐκ ) τοῦ σ . (cf. ἀπὸ σ . εἰπεῖν , Plat., al.), of speaking by word of mouth, Luke 22:71, Acts 22:14; δόλος (ψεῦδος ) ἐν τ . σ ., 1 Peter 2:22, Revelation 14:5 (LXX); metaph., ἡ ῥομφαία τοῦ σ ., Revelation 2:16. By meton., for speech (Soph.): Matthew 18:16 (LXX), Luke 19:22; Luke 21:15, 2 Corinthians 13:1.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";fellow-elder"; (1 Peter 5:1) : cf. OGIS 339.11 (c. B.C. 120) πάντα τὰ συνφέροντα κατηργάσατο μετὰ τῶν συνπρεσβευτῶν τῶι δήμωι.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
στομα στόμα στόμασι στοματα στόματα στοματι στόματι στόματί στοματος στόματος στόματός στοματων στομάτων stoma stóma stomata stómata stomati stómati stómatí stomaton stomatōn stomáton stomátōn stomatos stómatos stómatós
adsFree icon
Ads FreeProfile