Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4735 - στέφανος

Transliteration
stéphanos
Phonetics
stef'-an-os
Origin
from an apparently primary stepho (to twine or wreathe)
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
7:615,1078
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
Στεφανᾶς
 
Next Entry
Στέφανος
Definition   
Thayer's
  1. a crown
    1. a mark of royal or (in general) exalted rank
      1. the wreath or garland which was given as a prize to victors in public games
    2. metaph. the eternal blessedness which will be given as a prize to the genuine servants of God and Christ: the crown (wreath) which is the reward of the righteousness
    3. that which is an ornament and honour to one
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 73 ‑ אַבְנֵט (ab‑nate');  3632 ‑ כָּלִיל (kaw‑leel');  3880 ‑ לִוְיָה (liv‑yaw');  5850 ‑ עֲטָרָה (at‑aw‑raw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (18)
Matthew 1
Mark 1
John 2
1 Corinthians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 Peter 1
Revelation 8
NAS (18)
Matthew 1
Mark 1
John 2
1 Corinthians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 Peter 1
Revelation 8
HCS (18)
Matthew 1
Mark 1
John 2
1 Corinthians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 Peter 1
Revelation 8
BSB (18)
Matthew 1
Mark 1
John 2
1 Corinthians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 Peter 1
Revelation 8
ESV (17)
Matthew 1
Mark 1
John 2
1 Corinthians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 Peter 1
Revelation 7
WEB (18)
Matthew 1
Mark 1
John 2
1 Corinthians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 Peter 1
Revelation 8
Liddell-Scott-Jones Definitions

στέφᾰνος, ὁ,

( στέφω )

that which surrounds or encompasses, πάντῃ γάρ σε περὶ ς. πολέμοιο δέδηεν the circling fight, Il. 13.736; of the wall round a town, Pi. O. 8.32; ς. πόλεος Anacr. 72, cf. Orph. A. 761, 897; cf. στεφάνη 1.2; καλλίπαις ς . circle of fair children, E. HF 839 . II crown, wreath, chaplet, h.Hom. 7.42; χρύσεος ib.32.6; στεφάνους . . ἄνθεα ποίης Hes. Th. 576, cf. Pi. P. 4.240; κισσίνους ς. δρυός τε E. Ba. 703; δάφνας ς . Isyll. 19; ῥόδινος, ῥοδόεις, Anacr. 83, Theoc. 7.64; ἀνθεμεῦντες Anacr. 62; πλεκτὸν ς. ἐκ λειμῶνος φέρω E. Hipp. 73, cf. Xenoph. 1.2; μύρτων Ar. Ra. 330 (lyr.); κιττοῦ καὶ ἴων Pl. Smp. 212e; φιλύρας Xenarch. 13, etc.; στεφάνωσεν δρακόντων στεφάνοις E. Ba. 102 (lyr.); ς. εἴρειν, πλέκειν, ἀνείρειν, Pi. N. 7.77, I. 8(7).74, Ar. Ach. 1006; ὑφαίνειν Plu. 2.646e; πέρθεσθαι φόβαισι Sapph. 78, cf. E. Med. 984 (lyr.); θεῖσα ἀμφὶ βοστρύχοις ib. 1160; ς. ἐλαίας ἀμφέθηκά σοι Id. Ion 1433; περιθεῖναι ς. τινί Ar. Eq. 1227; χρυσῷ ς. ἀναδῆσαί τινα Th. 4.121; χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθῆναι Pl. Ion 530d; μύρα, στεφάνους ἑτοίμασον for a feast, Men. 273, cf. Amphis 9.4, Alex. 250, etc.; hung at the door on festive occasions, Ephipp. 3.2 . in pl., οἱ ς . the garland-market, Antiph. 83 .

2. crown of victory at the public games, Pi. O. 8.76; τῆς ἐλαίης τὸν διδόμενον ς . Hdt. 8.26; νικᾶν παγκρατίου στέφανον Pi. N. 5.5, cf. I. 1.21; ς. ἔλαχεν Id. O. 10(11).61; ὁ ἐπὶ τοῦ ς ., title of an officer who had charge of these matters in Roman times, IGRom. 4.1435.15 ( Smyrna ). honorary wreath or crown, freq. worked in gold, awarded for public services in war or peace, IG 12.110.10, 22.212.24, 338.19, al., Pl. Lg. 943c, Aeschin. 2.46, OGI 49.7 (Egypt, iii B.C. ), al., Callix. 2: such crowns were freq. dedicated in temples, IG 22.1386.33, cf. 11(2).199 B 60, al. (Delos, iii B.C. ); περὶ τοῦ ς ., title of D. 18, cf. Aeschin. 3.187, al.: metaph., prize, reward, αὑτῷ μὲν ς. περιθείς, Σαμίοισι δὲ κῦδος Epigr. ap. Hdt. 4.88; τοὺς παῖδας . . δημοσίᾳ ἡ πόλις θρέψει, ὠφέλιμον ς . . . τῶν . . ἀγώνων προτιθεῖσα Th. 2.46; τοῦδε γὰρ ὁ ς . his is the prize (or perh. for (bringing) him the prize is offered), S. Ph. 841 (hex.). ς. πυργωτὸς καὶ οὐαλλάριος,= Lat. corona muralis et vallaris, a Roman military decoration, OGI 560.10 (Tlos, i A.D. ); ς. τειχικός ib.540.19 (Pessinus, i A.D. ).

3. crown of glory, honour, οὐκ ἂν αἰσχυνθείην εἰπὼν στέφανον τῆς πατρίδος εἶναι τὰς ἐκείνων ψυχάς Lycurg. 50; ἐλευθερίας ἀμφέθετο ς . Simon. 98; ς. εὐκλείας μέγας S. Aj. 465, cf. Pi. P. 1 . 100, E. Supp. 315; μέγας γάρ σοι ὁ ς. ἐστιν ὑπὸ πάντων εὐλογεῖσθαι PSI 4.405.4 (iii B.C.); ς. ζωῆς, δόξης, Jac. 1.12, 1 Peter 5:4; ὁ τῆς δικαιοσύνης ς . 2 Timothy 4:8 . ἀνδρὸς στέφανος παῖδες Hom. Epigr. 13, cf. E. IA 194 (lyr.), 1 Thessalonians 2:19 .

4. crown as a badge of office, D. 21.32; πέπαυνται ἄρχοντες καὶ τοὺς ς. περιῄρηνται Id. 26.5; ὁ βασιλεὺς ὅταν δικάζῃ περιαιρεῖται τὸν ς. Arist. Ath. 57.4; ὁ ς. οὗτος, of the office of ἀρχιερεὺς Ἀσίας, Philostr. VS 1.21.2, cf. OGI 470.21 (Asia Minor), Lib. Or. 53.4; ἔχειν τὸν ς . to be in office, SIG 1007.22 (Pergam., ii B.C. ); ἡ ἀπόθεσις τῶν ς . ib.900.16 (Panamara, iv A.D. ); ἀναδήσασθαι τὸν ς. τοῦτον POxy. 1252v . 20 (iii A.D.): v. στεφανηφόρος 11, στεφανόω 11.5 .

5. in Egypt, money gift to the sovereign, levied by the state, PTeb. 746.24 (iii B.C.), PSI 4.388.5 (iii B.C.), PCair.Zen. 36.27 (iii B.C.), etc.; like wise in Syria, LXX 1 Maccabees 10:20; also of similar gifts to a court favourite, PFay. 14 (ii B.C.), cf. Ostr.Bodl. i202 (ii B.C.) .

6. τὰς εἰς τὸν ς. ἐπαγγελίας οὐκ ἔλαβον,= aurum coronarium non accepi, Mon.Anc. 11.22, cf. PFay. 20.7 (iii/iv A.D.) .

7. donation, euphemism for a bribe, διεθέντος μου ὑπάρξει σοι εἰς ς. τάλαντα δεκαπέντε PGrenf. 1.41.2 (ii B.C.), cf. OGI 221.6 (Ilium, iii B.C. ), PGoodsp.Cair. 5.5 (ii B.C.); gratuity, bonus, PFlor. 74.14 (ii A.D.) .

8. the constellation Corona, Epimenid. 25, Arist. Mete. 362b10, Arat. 71, PHib. 1.27.58, 187 (iii B.C.); ς. τόν τε κλείουσ' Ἀριάδνης A.R. 3.1003 .

9. name of a πηγή in the Chaldaean system, Dam. Pr. 96 .

10. = δάφνη Ἀλεξανδρεία, Dsc. 4.145; Ἡλίου ς.,= ἅλιμος, Ps.- Dsc. 1.91.

Thayer's Expanded Definition

στέφανος, στεφάνου, (στέφω (to put round; cf. Curtius, § 224)), the Sept. for עֲטָרָה (from Homer down), a crown (with which the head is encircled);

a. properly, as a mark of royal or (in general) exalted rank (such passages in the Sept. as 2 Samuel 12:30; 1 Chronicles 20:2; Psalm 20:4 (); Ezekiel 21:26; Zechariah 6:11, 14 (yet cf. 2 Samuel 1:10 Complutensian, Lagarde LXX), perhaps justify the doubt whether the distinction between στέφανος and διάδημα (which see) was strictly observed in Hellenistic Greek): Matthew 27:29; Mark 15:17; John 19:2, 5; Revelation 4:4, 10; Revelation 6:2; Revelation 9:7; Revelation 14:14; with a genitive of the material, ἀστέρων δώδεκα, Revelation 12:1; the wreath or garland which was given as a prize to victors in the public games (cf. BB. DD. under the word ): 1 Corinthians 9:25, cf. 2 Timothy 2:5.

b. metaphorically, α. the eternal blessedness which will be given as a prize to the genuine servants of God and Christ: τῆς δικαιοσύνης στέφανος, the crown (wreath) which is the reward of righteousness, 2 Timothy 4:8; with an epexegetical genitive in the phrases λαμβάνεσθαι, διδόναι τόν στέφανον τῆς ζωῆς, equivalent to τήν ζωήν ὡς τόν στέφανον, James 1:12; Revelation 2:10; κομίζεσθαι τόν τῆς δόξης στέφανον, 1 Peter 5:4; λαβεῖν τόν στέφανον τίνος, to cause one to fail of the promised and hoped for prize, Revelation 3:11. β. that which is an ornament and honor to one: so of persons, Philippians 4:1; στέφανος καυχήσεως (see καύχησις, 1 Thessalonians 2:19 (Proverbs 12:4; Proverbs 16:31; Proverbs 17:6, etc.).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

στέφανος , -ου ,

(< στέφω , to encircle),

[in LXX chiefly for H5850;]

1. that which surrounds or encompasses (as a wall, a crowd: Hom., al.).

2. a crown, i.e. the wreath, garland or chaplet given as a prize for victory, as a festal ornament, or as a public honour for distinguished service or personal worth (so to sovereigns, especially on the occasion of a παρουσία , q.v.; cf. Deiss., LAE, 372 ff.; on its use in LXX for the golden crown of royalty (prop., διάδημα , q.v., cf. Hort and Mayor on James 1:12): Matthew 27:29, Mark 15:17, John 19:2; John 19:5, 1 Corinthians 9:25, Revelation 4:4; Revelation 4:10; Revelation 6:2; Revelation 9:7; Revelation 12:1; Revelation 14:14. Metaph.: Philippians 4:1, Revelation 3:11; τ . δικαιοσύνης (cf. Deiss., LAE, 312), 2 Timothy 4:8; τ . δόξης , 1 Peter 5:4; καυχήσεως , 1 Thessalonians 2:19 (v. M, Th., in l); τ . ζωῆς (gen. appos.), James 1:12, Revelation 2:10.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";sharing the experiences"; of others (1 Peter 3:8) : cf. OGIS 456.66 (B.C. 27–11) προσενηνεγμένης αὐτῆς (sc. τῆς συγκλήτου) τῇ πόλει συμπαθέστατα. For the subst. cf. ib. 470.24 (time of Augustus) τῇ τῶν Ἑλλήνων συνπα [θείᾳ. In Epicurus συμπάθεια has often the general meaning ";correspondence,"; e.g. Ep. I. 48, 50 (ed. Bailey). Συμπαθηθῆναι is one of the numerous list of passive aorists which are found in the Bvzantine chronicles, though not in Attic Greek : see Psaltes Gr. p. 226.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
στεφανοι στέφανοι στεφανον στέφανον στέφανόν στεφανος στέφανος στέφανός στεφανους στεφάνους στεφάνω stephanoi stéphanoi stephanon stéphanon stéphanón stephanos stéphanos stéphanós stephanous stephánous
adsFree icon
Ads FreeProfile