Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4253 - πρό

Transliteration
pró
Phonetics
pro
Origin
a primary preposition
Parts of Speech
Preposition
TDNT
6:683,935
Definition
Thayer's
  1. before
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 6040 ‑ עֳנִי (on‑ee');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (49)
Matthew
5
Mark
1
Luke
8
John
9
Acts
8
Romans
1
1 Corinthians
2
2 Corinthians
2
Galatians
3
Ephesians
1
Colossians
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
James
2
1 Peter
2
NAS (44)
Matthew
4
Mark
1
Luke
5
John
9
Acts
8
Romans
1
1 Corinthians
2
2 Corinthians
1
Galatians
3
Ephesians
1
Colossians
1
2 Timothy
1
Titus
1
Hebrews
1
James
2
1 Peter
2
Jude
1
HCS (46)
Matthew
5
Mark
1
Luke
7
John
8
Acts
7
Romans
1
1 Corinthians
2
2 Corinthians
1
Galatians
3
Ephesians
1
Colossians
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
James
2
1 Peter
2
Jude
1
BSB (47)
Matthew
5
Mark
1
Luke
7
John
9
Acts
7
Romans
1
1 Corinthians
2
2 Corinthians
1
Galatians
3
Ephesians
1
Colossians
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
James
2
1 Peter
2
Jude
1
ESV (40)
Matthew
3
Mark
1
Luke
5
John
9
Acts
7
Romans
1
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Galatians
3
Ephesians
1
Colossians
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
James
2
1 Peter
1
WEB (48)
Matthew
5
Mark
1
Luke
8
John
9
Acts
7
Romans
1
1 Corinthians
2
2 Corinthians
1
Galatians
3
Ephesians
1
Colossians
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
James
3
1 Peter
2
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

πρό,

before, forth:

PREP. WITH GENIT.:

I of Place, before, in front of, ἠγερέθοντο π. ἄστεος Od. 24.468, cf. Il. 15.351, etc.; π. πτόλιος δεδαϊγμένον 19.292; κείνους κιχησόμεθα π. πυλάων 10.126, cf. 6.80, etc.; φύλοπις αἰνὴ ἕστηκε π. νεῶν 18.172; πυρὰ φαίνετο Ἰλιόθι π. 8.561, cf. 10.12, Od. 8.581, etc.; κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι π. Il. 3.3; π. τειχέων Pi. O. 13.56; ἔμπροσθε π. (v.l.) τῆς ἀκροπόλιος, ὄπισθε δὲ τῶν πυλέων Hdt. 8.53, cf. 9.52; π. δόμων, π. δωμάτων, in front of, i.e. outside the house, Pi. P. 2.18, 5.96, etc.; π. θυρῶν S. El. 109 (anap.), etc.; τὴν π. τοῦ Ἡραίου νῆσον before or off the Heraeum, Th. 3.75, cf. 7.22; π. ποδός, v. cross πούς 1.4a; π. χειρῶν at hand, S. Ant. 1279, E. Rh. 274, dub. in Tr. 1207; π. τῶν ὀφθαλμῶν προφαίνεσθαι Aeschin. 2.148 .

2. with Vbs. of motion, π. δ' ἄρ' αὐτῶν κύνες ἤϊσαν Od. 19.435, cf. Il. 23.115; π. Ἀχαιῶν ἄγγελος ᾔει 10.286, cf. 13.693; π. ἕθεν κλονέοντα φάλαγγας 5.96 .

3. before, in front of, for the purpose of shielding or guarding, π. Τρώων ἑσταότ' Il. 24.215: hence, in defence of, μάχεσθαι . . π. τε παίδων καὶ π. γυναικῶν 8.57, cf. 4.156, 373, Hdt. 8.74, etc.; ὀλέσθαι π. πόληος, Lat. pro patria mori, Il. 22.110; π. τῆς Σπάρτης ἀποθνῄσκειν Hdt. 7.134, cf. 172, 9.72, E. Alc. 18, 645, etc.; π. τοῦ θανόντος . . ἔθεσθ' ἐπιστροφήν S. OT 134; διακινδυνεῦσαι π. βασιλέως X. Cyr. 8.8.4; βουλεύεσθαι, πράττειν π. τινός, ib. 1.6.42, 4.5.44, cf. Mem. 2.4.7; π. τοξευμάτων as a defence against arrows, Id. An. 7.8.18: hence also, for, on behalf of, instead of, ἀγρυπνῆσαι π. τινῶν ib. 7.6.36, cf. Leg.Gort. 1.43; of an advocate, π. τῶνδε φωνεῖν S. OT 10, cf. OC 811; ὄτι δέ κ' αὐτὸς π. Ειαυτοῦ [ἀμάρτῃ ] whatever offence he commits of his own volition, Kohler-Ziebarth Stadtrecht von Gortyn p.34 .

4. π. ὁδοῦ ἐγένοντο further on the road, i.e. forwards, onward, Il. 4.382, cf. Ael. NA 3.16, 7.29 (v. φροῦδος ): also to denote distance, π. πολλοῦ τῆς πόλεως D.H. 9.35; π. τριάκοντα σταδίων at a distance of 30 stades, Str. 8.6.24 .

5. π. ἠοῦς, π. ἑσπέρης τοῦ βωμοῦ, east wards, west wards of. ., IG 7.235.45 (Orop., iv B.C. ).

II of Time, before, π. γάμοιο Od. 15.524; ἠῶθι π. 5.469; π. ὃ τοῦ ἐνόησεν one before the other, Il. 10.224; more freq. in later writers, π. τῶν Τρωικῶν Th. 1.3, cf. 1.1; π. τοῦ θανεῖν S. Ant. 883; π. τοῦ θανάτου Pl. Phd. 57a; π. τοῦ λοιμοῦ Id. Smp. 201d; π. δείπνου X. Cyr. 5.5.39; π. ἡμέρας ib. 4.5.14; π. τοῦ χρῆσθαι before one uses it, Id. Mem. 2.6.6; π. μοίρας τῆς ἐμῆς before my doom, A. Ag. 1266; π. τῆς εἱμαρμένης Antipho 1.21; π. τοῦ καθήκοντος χρόνου Aeschin. 3.126, cf. 124; π. πολλοῦ long before, Hdt. 7.130, etc.; π. μικροῦ, π. ὀλίγου, Plu. Pomp. 73, App. BC 2.116; ὀλίγον π. τούτων Th. 2.8; τὸ π. τοῦ (v.l. cross τούτου ) ib. 15; π. τοῦ (sts. written προτοῦ ) A. Ag. 1204, Hdt. 1.122, 5.83, Ar. Th. 418, Pl. Smp. 173a; ὁ π. τοῦ χρόνος A. Eu. 462, Th. 2.58, etc.; π. τοῦ ἤ, = cross πρὶν ἤ, IG 7.2225.22 ( Thisbe ); οἱ π. ἡμῶν γενόμενοι Isoc. 13.19; οἱ π. ἐμοῦ Th. 1.97 .

2. in later writers freq. with Numerals, π. τριάκοντα ἡμερῶν thirty days before, Ael. NA 5.52; π. μιᾶς ἡμέρας Plu. Caes. 63; π. ἐνιαυτοῦ Id. 2.147e; π. δυεῖν ἡμερῶν ἢ ἐτελεύτα Id. Sull. 37: freq. c. dupl. gen., π. δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ, π. δύο ὡρῶν τῆς ἐπιβολῆς, LXX Amos 1:1, Dsc. 1.64; π. ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, π. μιᾶς ἡμέρας τῶν γενεθλίων, Ev.John 12:1, Plu. 2.717d; π. πολλοῦ τῆς ἑορτῆς Luc. Sat. 14 . in rendering Roman dates, τῇ π. μιᾶς Νωνῶν Ὀκτωβρίων, = pridie Non. Oct., Plu. 2.203a, etc.

III in other relations:

1 of Preference, before, rather than, κέρδος αἰνῆσαι π. δίκας to praise sleight before right, Pi. P. 4.140, cf. Pl. R. 361e; πᾶν δὴ βουλόμενοι σφίσι εἶναι π. τῆς παρεούσης λύπης anything before, rather than, their actual trouble, Hdt. 7.152 (so, in order to avoid, π. τοῦ δεινοτάτου D. 54.19 ); πᾶν π. τοῦ δουλεῦσαι ἐπεξελθεῖν Th. 5.100, cf. 4.59; ἑλέσθαι, αἱρεῖσθαι, or κρῖναί τι π. τινός to choose one before another, Id. 5.36, Pl. R. 366b, Phlb. 57e; π. πολλοῦ ποιήσασθαι to esteem above much, i.e. very highly, Isoc. 5.138; π. πολλῶν χρημάτων τιμήσασθαί τι Th. 1.33, cf. 6.10; π. ἄλλων more than others, Pl. Mx. 249e (v.l.), cf. A. Th. 1002; δυσδαίμων . . π. πασᾶν γυναικῶν ib. 927 (codd., lyr.); π. πάντων θεῶν τῇ Ἑστίᾳ πρώτῃ προθύειν Pl. Cra. 401d: after a Comp. it is redundant, ἡ τυραννὶς π. ἐλευθερίης ἀσπαστότερον Hdt. 1.62, cf. 6.12, Pl. Ap. 28d, Cri. 54b, Phd. 99a; for after ἄλλος, οὐδεὶς ἄλλος π. σεῦ Hdt. 3.85, cf. 7.3 .

2. of Cause or Motive, for, from, π. φόβοιο for fear, Il. 17.667; ἀθλεύων π. ἄνακτος toiling before the face of, i.e. in his service, 24.734; π. τῶνδε there fore, S. El. 495 (lyr.).

POSITION: words may be put between π. and its case, Il. 23.115; but it does not follow its case, exc. after Ep. forms in -θι, Ἰλιόθι πρό, οὐρανόθι πρό, ἠῶθι πρό (v. supr.). πρό, abs. as ADV.: I of Place, before, opp. ἐπί ( after ), Il. 13.799, 800; before, in front, 15.360; forth, forward, ἐκ δ' ἄγαγε π. φόωσδε 19.118; χωρεῖν π. δόμων to come forth from, S. Tr. 960 (lyr.); ἄγειν τινὰ π. δόμων E. Hec. 59 (anap.); γῆν π. γῆς ἐλαύνομαι I am driven on from one land to another, A. Pr. 682; διώκειν γῆν π. γῆς Ar. Ach. 235 .

II of Time, before, πρό οἱ εἴπομεν Od. 1.37; earlier, τά τ' ἐσσόμενα π. τ' ἐόντα Hes. Th. 32, 38 .

III when joined with other Preps., ἀποπρό, διαπρό, ἐπιπρό, περιπρό, προπρό, it strengthens the first Prep., or adds to it the notion of forward, forth. πρό IN COMPO S. I with Substs., to denote 1 position before or in front, πρόδομος, προάστιον, πρόθυρον, προπύλαια, etc.

2. priority of rank, πρόεδρος, προεδρία, etc.: also priority of order, προάγων, πρόλογος, προοίμιον, προπάτωρ, etc.

3. standing in another's place, πρόμαντις, πρόξενος.

II with Adjs., to denote

1 proximity, πρόχειρος; and readiness, πρόθυμος, πρόφρων.

2. away (cf. 111.3 infr.), προθέλυμνος, πρόρριζος.

3. prematureness, πρόμοιρος, πρόωρος.

4. intensity, πρόπας, πρόπαρ, προπάροιθε; so also πρόκακος, πρόπαλαι.

III with Verbs,

1 of Place, before, forwards, προβαίνω, προβάλλω, προτίθημι, etc.: also, before, in defence, προκινδυνεύω, προμάχομαι, etc.

2. forth, προέλκω, προφέρω. publicly, προγράφω, προειπεῖν, πρόκειμαι.

3. away, προδίδωμι, προϊάλλω, προϊάπτω, προΐημι, προλείπω, προρέω, προτέμνω, προτρέπομαι, προφεύγω, προχέω.

4. in preference, προαιροῦμαι, προτιμάω, etc.

5. before, beforehand, προαισθάνομαι, προγίγνομαι, προκαταλαμβάνω, etc.; of fore sight, προνοέω, προοράω. Etymology: cf. Lat. προ -, Slav. pro-, Skt. pra-, etc., in compounds.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πρό ,

prep. c. gen.,

[in LXX chiefly for H6440;]

before;

(a) of place: Acts 12:6; Acts 12:14; Acts 14:13, James 5:9; Papyri προσώπου (= Heb. H6440, Deuteronomy 3:18, Ma 3:1, al.; Bl., § 40, 9), Matthew 11:10, Mark 1:2, Luke 1:76; Luke 7:27; Luke 9:52; Luke 10:1, Acts 14:13;

(b) of time: Matthew 8:29; Matthew 24:38, Luke 11:38; Luke 21:12, John 11:55; John 13:1; John 17:24, Acts 5:36; Acts 21:38, 1 Corinthians 2:7; 1 Corinthians 4:5, Ephesians 1:4, Colossians 1:17, 2 Timothy 1:9; 2 Timothy 4:21, Titus 1:2, Hebrews 11:5, 1 Peter 1:20, Judges 1:25; Papyri ἐτῶν δεκατεσσάρων , fourteen years ago, 2 Corinthians 12:2; Papyri προσώπου (v. supr.), Acts 13:24; c. gen. pers., Matthew 5:12, John 5:7; John 10:8, Romans 16:7, Galatians 1:17; c. gen. art. inf. (= πρίν ; M, Pr., 100; Bl., § 69, 7), Matthew 6:8 Luke 2:21; Luke 22:15, John 1:49; John 13:19; John 17:5, Acts 23:15, Galatians 2:12; Galatians 3:23; as in late writers (resembling a Latin idiom but independent of it; B1., § 40, 5; M, Pr., 100 f.; of. Am 2 Maccabees 15:36, and for other exx., Soph., Lex., s.v.), πρὸ ἓξ ἡμέρας τοῦ πάσχα , on the sixth day before the Passover, John 12:1;

(c) of preference: Papyri πάντων , James 5:12, 1 Peter 4:8;

(d) in compos.,

(α ) c. subst., of position before: προαύλιον , πρόδρομος ; priority of rank or order, προπάτωρ ; anticipation, πρόγνωσις , πρόνοια ;

(β ) c. adj., intensity, πρόδηλος ;

(γ ) c. verb., of place, προάγω , προβαίνω ; of preference, τροαιρέομαι .†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";a worshipper."; For this word in John 4:23, Deissmann (LAE, p. 99) following Cremer (Addenda p. 1120) cites from pre-Christian Greek an inscr. from Apamea in Syria (Waddington 3,2720a) containing a decree drawn up in the interests of ";the worshippers that come up";—τοῖς ἀνιοῦσει (ἀνιοῦσι, Cremer) προσκυνηταῖς. The word is again found in the iii/A.D. inscr. from the same district C1G IV. 4474.51.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ΠΡΟ πρό πρὸ PRO prò
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: