Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1408 - δρόμος

Transliteration
drómos
Phonetics
drom'-os
Origin
from the alternate of (G5143)
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
8:233,1189
Definition
Thayer's
  1. a course
    1. in the NT figuratively, the course of life or of office
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 4793 ‑ מֵרוֹץ (may‑rotes');  4794 ‑ מְרֻצָה (mer‑oo‑tsaw', mer‑oo‑tsaw');  8229 ‑ שִׁפְעָה (shif‑aw');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (3)
Acts
2
2 Timothy
1
NAS (3)
Acts
2
2 Timothy
1
HCS (3)
Acts
2
2 Timothy
1
BSB (3)
Acts
2
2 Timothy
1
ESV (3)
Acts
2
2 Timothy
1
WEB (2)
Acts
1
2 Timothy
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

δρόμος, ὁ,

(δραμεῖν)

I

1. course, race, in Il.mostly of horses, ἵπποισι τάθη δρόμος 23.375; also of men, τέτατο δρόμος ib. 758; οὐρίῳ δρόμῳ with prosperous course, S. Aj. 889 (lyr.); ἅπαντι χρῆσθαι τῷ δρόμῳ at full speed, Luc. Dom. 10: of any quick movement, e. g. flight, A. Pers. 207: of Time, ἡμέρης δ. a day's running, i. e. the distance one can go in a day, Hdt. 2.5; κατανύσαι τὸν προκείμενον δ. Id. 8.98; ἵππου δ. ἡμέρας D. 19.273: of Things, δ. νεφέλης, ἡλίου τε καὶ σελήνης, E. Ph. 163, Pl. Ax. 370b (pl.), etc.; οἱ δ. τῶν ἀστέρων Procl. Par.Ptol. 136; δρόμῳ at a run, freq. with Verbs of motion, δρόμῳ διαβάντας τὸν Ἀσωπόν Hdt. 9.59; ἰέναι Id. 3.77; χρῆσθαι Id. 6.112; χωρεῖν Th. 4.31; δ. ξυνῆψαν E. Ph. 1101; βοηθῆσαι δ. Ar. Fr. 551: in pl., δρόμοις A. Pr. 838, Supp. 819.

2. foot-race, as a contest, IG 2.594.11, al.: prov., περὶ τοῦ παντὸς δρόμον (-μου codd.) θεῖν to run for one's life, Hdt. 8.74; τὸν περὶ ψυχῆς δρόμον δραμεῖν Ar. V. 375; περὶ ψυχῆς ὁ δ. Pl. Tht. 173a: generally, contest, πλαγᾶν δρόμος, i. e. a pugilistic contest, Pi. I. 5(4).60.

3. lap in a race, S. El. 726 (interpol. ib. 691); ἐν τῷ δευτέρῳ δ. Arist. HA 579a8.

4. in speaking, rapid delivery, Longin. Rh. p.312S.

II

1. place for running, δρόμοι εὐρέες runs for cattle, Od. 4.605.

2. racecourse, Hdt. 6.126, E. Andr. 599.

3. public walk, ἐν εὐσκίοις δ. Ἀκαδήμου Eup. 32, cf. IG 22.1126.36, etc.; colonnade, Pl. Tht. 144c; κατάστεγος δ. cloister, Id. Euthd. 273a; δ. ξυστός Aristias 5; in Crete, = γυμνάσιον, Suid., cf. SIG 463.14 (Itanos, iii B. C.); δὔ ἢ τρεῖς δρόμους περιεληλυθότε having taken two or three turns in the cloister, Pl. Euthd. l. c.; in Egypt, avenue of Sphinxes at entrance of temples, OGI 56.52 (Canopus, Ptol. III), Str. 17.1.28, etc.; δ. τοῦ ἱεροῦ BGU 1130.10 (i B. C.).

4. orchestra in the theatre (Tarent.), Hsch.

5. metaph., ἔξω δρόμου or ἐκτὸς δρόμου φέρεσθαι get off the course, i. e. wander from the point, A. Pr. 883 (anap.), Pl. Cra. 414b; ἐκ δρόμου πεσεῖν A. Ag. 1245; οὐδέν ἐστ' ἔξω δρόμου 'tis not foreign to the purpose, Id. Ch. 514.

III δ. δημόσιος, = Lat. cursus publicus, Procop. Vand. 1.16, Arc. 30, Lyd. Mag. 2.10; δ. ὀξύς, = Lat. cursus velox, ib.3.61, POxy. 900.7 (iv A. D.), etc.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

δρόμος , -ου ,

(< δραμεῖν , see τρέχω ),

[in LXX chiefly for H4794;]

a course: fig., of life or ministry, Acts 13:25; Acts 20:24, 2 Timothy 4:7.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

δρόμος in NT keeps the older sense as nomen actionis, = τὸ δραμεῖν. For this cf. Wünsch AF 3.13 (Carthage, imperial), where rivals in a race are vigorously cursed—κατάδησον αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ τὴν ὁρμὴν καὶ τὸ πήδημα καὶ τὸν δρόμον. So of the sun and moon, P Leid Wxiii. 29 (ii/iii A.D.) δρόμους ἔχειν τακτούς. In Egypt it had become specialized to denote a place where running might no doubt take place, though the possibility is no more remembered than in some of our modern -drome compounds. See Wilcken Ostr. i. p. 771, Dittenberger on OGIS 178.11, and Otto Priester i. p. 284. It was the area in front of the entrance to a temple, paved with stones—cf. P Flor I. 50.97 (A.D. 268) ἐπὶ τοῦ λιθοστρώτου δρόμου Ἑρμοῦ —and often adorned with Sphinxes : it often became a central point in the business life of the city : see Strabo 17, p. 805, 28 cited ad P Hamb I. 5.18. BGU IV. 1130.10 (B.C. 4) ὧν [γείτον ]ες νότωι δρόμος τοῦ ἱεροῦ Χ [νο ]ύβεως θεοῦ μεγίστου will serve as an example. Hence the μέτρον δρομων came to denote such a measure as was customary on the δρόμοι. In their note on P Fay 16.8 (i/B.C.) GH describe δρό (μῳ) as ";the artaba of the largest capacity"; : see further the introd. to ib. 101 (B.C. 18) where we have in l..3 the full formula, (πυροῦ) δρό (μῳ) (ἀρτάβαι) γ ̄ (ἥμισυ) , ";3 .7/10 large artabae of wheat."; See also the note on P Tebt I. 61 (b ).386, and Archiv ii. p. 292 f. In MGr δρόμος = ";way,"; ";street,"; and this is practically what we have in P Par 15i. 16 (B.C. 120), where we read of a house ἥ ἐστιν ἐκ τοῦ ἀπὸ νότου καὶ λιβὸς τῆς Διοσπόλεως, ἀπὸ βορρᾶ τοῦ δρόμου τοῦ ἄγοντος ἐπὶ ποταμὸν τῆς μεγίστης θεᾶς Ἥρας, and in P Oxy VI. 911.13 (A.D. 233 or 265) of property situated ]π᾽ ἀμφόδου Δρόμου Θοήριδος, ";in the quarter of the Square of Thoëris"; (Edd.) . For δρόμος in connexion with racing contests see Vettius Valens p. 2.31 ὅθεν καὶ δρόμον ταῖς ἀθλήσεσι παρέχεται. In P Oxy VI. 900.7 (A.D. 322) τοῦ ὀξέος δρόμου the editors, following Wilcken, find a reference to the express postal service, and so probably in P Flor I. 39.7 (A.D. 396) etc. For Psa. 18꞉5 [MT Psalms 19:5], where δρόμος might have been very fitly used, we may compare the portentous ";impromptu"; (καίριον) which Q. Sulpicius Maximus perpetrated for his tomb, Kaibel 618.30 : μούνῳ σοὶ πυρόεντος ἐπειγομένῳ κύκλοιο ἀντολίη καὶ πᾶσακαλὸς δρόμοςἔπλετο δυσμή. The ";poet"; may well have borrowed his phrase from some predecessor less unworthy of being named with the Hebrew singer.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
δρομον δρόμον δρόμος δρόμου δρόσον δρόσος δρόσου δρόσους δρόσω dromon drómon
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: