Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2990 - λανθάνω

Transliteration
lanthánō
Phonetics
lan-than'-o
Origin
a prolonged form of a primitive verb, which is used only as an alt. in certain tenses
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
λάμπω
 
Next Entry
λαξευτός
Definition   
Thayer's
  1. to be hidden, to be hidden from one, secretly, unawares, without knowing
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3582 ‑ כָּחַד (kaw‑khad');  4603 ‑ מָעַל (maw‑al');  5737 ‑ עָדַר (aw‑dar');  5956 ‑ עָלַם (aw‑lam');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (8)
Mark 1
Luke 2
Acts 1
Hebrews 1
2 Peter 3
NAS (12)
Mark 2
Luke 2
Acts 2
Hebrews 2
2 Peter 4
HCS (6)
Mark 1
Luke 1
Acts 1
Hebrews 1
2 Peter 2
BSB (6)
Mark 1
Luke 1
Acts 1
Hebrews 1
2 Peter 2
ESV (6)
Mark 1
Luke 1
Acts 1
Hebrews 1
2 Peter 2
WEB (8)
Mark 1
Luke 2
Acts 1
Hebrews 1
2 Peter 3
Liddell-Scott-Jones Definitions

λανθάνω,

Pi. Fr. 75.13, etc.: also λήθω (which is the form of the Act. generally used in compds., δια-λανθάνω being the sole exception), Il. 23.323, S. OT 1325 (lyr.), X. Smp. 4.48; Dor. λάθω [] S. El. 222 (lyr.); inf. λᾱθέμεν Pi. O. 1.64: impf. ἐλάνθανον Il. 13.721, etc.; ἔληθον Od. 19.151, S. El. 1359; λῆθον Il. 15.461; Ion. λήθεσκεν 24.13: fut. λήσω Od. 11.102, Ar. Ec. 98, etc.; Aeol. inf. λᾱσην Alc. Supp. 22.8; Dor. λᾱσῶ Theoc. 14.9, al., so (in late writers) λήσομαι, v. infr. c. 11: aor. 1 ἔλησα Nic. Al. 280 (but Hom. has ἐπ-έλησα, Alc. ἐξ-έλᾱσα, in causal sense): aor. 2 ἔλᾰθον Il. 17.676, etc. (for λέλᾰθον, v. infr. B): pf. λέληθα Semon. 7.9, Sol. 13.27; Aeol. part. λελᾱθων Alc. Supp. 26.8: plpf. ἐλελήθειν, Att. - ήθη, Th. 8.33, Ar. Eq. 822, Nu. 380, Luc. Pr.Im. 15; Ion. 3 sg. ἐλελήθεε Hdt. 6.79. causal ληθάνω, aor. 2 λέλᾰθον, v. infr. B. Med. and Pass., λανθάνομαι Arist. Po. 1455a25 (s.v.l.), λήθομαι Il. 11.790, A. Ag. 39; Dor. λάθομαι [ ] Pi. O. 8.72: impf. λανθανόμην Od. 12.227: fut. λήσομαι 1.308; Dor. λᾱσεῦμαι Theoc. 4.39, also λελήσομαι E. Alc. 198: aor. 1 ἐλησάμην or λησάμην only in late , Maiist. 47, Mosch. 3.62 (Dor. λᾱς -), Q.S. 3.99, etc.; also ἐλήσθην, Dor. inf. λασθῆμεν Theoc. 2.46, cf. διαλανθάνω: aor. 2 ἐλᾰθόμην, λαθ -, Il. 13.835, E. Hipp. 289: rare in Prose exc. in compds., Plu. Caes. 38; also redupl. λελάθοντο, etc., v. infr. c: pf. λέλησμαι S. El. 342, Pl. Phdr. 252a; λέλασμαι, part. λελασμένος, etc.; cf. ἐπιλήθω. in most of the act. tenses, escape notice (freq. joined with a neg.):

I Constr.:

1 c. acc. pers. only, escape his notice, λάθε δ' Ἕκτορα Il. 22.277; οὐδέ σε λήσει 23.326; οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον 15.461, cf. Od. 11.102, al.; [ τοῦτον] οὐκ ἔστι λαθεῖν ὄμματα φωτός A. Ag. 796 (anap.); οὐ λάθει μ' ὀργά S. El. 222 (lyr.), cf. Ph. 207 (lyr.); τουτί μ' ἐλελήθειν Ar. Nu. 380; εἰ λανθάνει σε perhaps you don't know, Men. Sam. 78: impers., λεληθέναι οὐ θαυμάζω τὸ πλῆθος περὶ τούτου it escaped the notice of the people, X. Hier. 2.5; σὲ δὲ λέληθεν περὶ τοῦτο ὡς.. Pl. Lg. 903c.

2. most freq. with a part. added, in which case we usually translate the part. by a Verb, and express λανθάνω by an Adv., unawares, without being observed; either, c. acc. pers., ἄλλον τινὰ λήθω μαρνάμενος I am unseen by others while fighting, i.e. 1 fight unseen by them, Il. 13.273; πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων Od. 8.93, cf. 12.17, 220, 19.88, al., Pi. O. 1.64, 6.36, Hdt. 8.25: freq. in Trag. and Att., μὴ λάθῃ με προσπεσών lest he come on unseen by me, S. Ph. 46, cf. 156 (lyr.); ὅπως μὴ λήσουσιν αὐτοὺς αἱ νῆες.. ἀφορμηθεῖσαι should put to sea without their observing them, Th. 8.10; or, without an acc., φονέα ἐλάνθανε βόσκων he maintained the murderer unawares, Hdt. 1.44; λέληθας ἐχθρὸς ὤν S. OT 415; δουλεύων λέληθας Ar. V. 517; συνέβη δὲ ὑπερημέρῳ γενομένῳ λαθεῖν D. 21.89: the reflex. Pron. may be supplied and is sts. added, λέληθεν αὑτὸν τοῖς ξυνοῦσιν ὢν βαρύς S. Fr. 103; ἕως σαυτὸν λάθοις διαρραγείς Ar. Pax 32, cf. Nu. 242, X. An. 6.3.22: sts., however, a different object must be supplied from the context, βάλλοντες ἐλάνθανον (not ἑαυτούς, but Τρῶας) Il. 13.721; ἐλάνθανε [πάντας] ἔχων Hdt. 8.5; μὴ διαφθαρεὶς λάθῃ [τινὰ ὁ βίος ] S. Ph. 506; μὴ λάθῃ [ἡμᾶς] φύγδα βάς A. Eu. 256 (lyr.), cf. Th. 4.133, etc. In a few examples this constr. is reversed, and λαθών is put in the part., as in our idiom, ἀπὸ τείχεος ἆλτο λαθών (for ἔλαθεν ἁλόμενος) Il. 12.390; .. λήθουσά μ' ἐξέπινες S. Ant. 532.

3. rarely c. acc. et inf., μή σε λαθέτω ὑπερτιθέμεν let it not escape thee to.., i.e. forget not to.., Pi. P. 5.23; ἔλαθεν αὐτὸν σύνθημα δοῦναι Plu. Arist. 17; σφᾶς λέληθε Θεόδωρον εἶναι it has been unnoticed that it was.., Paus. 9.41.1.

4. folld. by a relat. clause, οὐδέ με λήθεις, ὅττι θεῶν τίς σ' ἦγε thou escapest me not, it is not unknown to me, that some god led thee, Il. 24.563; οὐδέ ἑ λήθει, ὅππως.. 23.323; ἐδόκεες θεοὺς λήσειν οἷα ἐμηχανῶ thou thought'st to escape the gods' notice in.., Hdt. 8.106; οὔκουν με.. οἷα πράττεις λανθάνει Ar. Eq. 465; οὐ λανθάνεις με, ὅτι.. X. Mem. 3.5.24, cf. Smp. 3.6, 13; ὁ γείτων λ. τινὰ οὐ μόνον ὅτι πράττει, ἀλλ' εἰ.. Pl. Tht. 174b.

5. abs., escape notice or detection, S. Tr. 455, Th. 1.37, 69, al.; λάθε βιώσας Epicur. Fr. 551; λανθάνει τὸ οὖρον προσπῖπτον Hp. Coac. 464. causal, make one forget a thing, c. gen. rei, in compds. ἐκληθάνω, ἐπι-λήθω; the simple Verb only in redupl. aor. 2, ὄφρα.. λελάθῃ ὀδυνάων that.. he may cause him to forget his pains, Il. 15.60; πόλιν λελάθοιτε συντυχιᾶν Lyr.Adesp. 140.9: but

II in late , λέλαθον, = ἔλαθον, escaped notice of, ἑὸν νόον, τοκῆας, A.R. 2.226, 3.779, cf. Orph. A. 876. Med. and Pass., let a thing escape one, forget,

1 forget simply, in pres. (abs.), σὺ δὲ λήθεαι Il. 11.790: c. gen., Κίρκης μὲν ἐφημοσύνης.. λανθανόμην Od. 12.227, cf. Pi. O. 8.72; οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν Od. 1.308; ἄλγος, οὗ ποτ' οὐ λελήσεται E. Alc. 198: mostly in aor. 2, ἀλκῆς λαθέσθαι A. Supp. 731; νόστου τε λαθέσθαι Od. 9.97; πῶς ἂν.. Ὀδυσῆος.. λαθοίμην; 1.65: also in redupl. aor., οὐδὲ σέθεν.. θεοὶ μάκαρες λελάθοντο Il. 4.127; μή τίς μοι ἀπειλάων λελαθέσθω 16.200; οὐ δυνάμην λελαθέσθ' Ἄτης 19.136 (but in Hes. Th. 471 like the Act., ὅπως λελάθοιτο τεκοῦσα that she might bear unknown): so in pf., τῶν δὲ λέλασται Il. 5.834; ἐμεῖο λελασμένος 23.69; κείνου λελῆσθαι S. El. 342, etc.; ἑταίρων πάντων λέλησται Pl. Phdr. 252a: with a relat. clause, λελασμένος ὅσσ' ἐπεπόνθει Od. 13.92: fut. Med. in pass. sense, once in S., οὐδέ ποτε λησόμενον οἷον ἔφυ κακόν never will be forgotten, El. 1249 (lyr.); cf. ἐπιλανθάνω.

2. forget purposely, pass over, ἢ λάθετ' ἢ οὐκ ἐνόησεν either he chose to forget it.., Il. 9.537; μαθοῦσιν αὐδῶ, κοὐ μαθοῦσι λήθομαι A. Ag. 39. II in later writers fut. Med. is used like Act., escape notice, ἡμᾶς Arist. APr. 66a31, cf. A.R. 3.737, Luc. Sacr. 14: abs., Alciphr. 3.52.

Thayer's Expanded Definition

λανθάνω (lengthened form of λήθω); 2 aorist ἔλαθόν, (whence Latinlatere); the Sept. several times for נֶעְלַם, etc.; (from Homer down); to be hidden: Mark 7:24; Luke 8:47; τινα, to be hidden from one, Acts 26:26; 2 Peter 3:5 (on which see θέλω, 1 under the end), 8; accusative to the well-known classic usage, joined in a finite form to a participle equivalent to secretly, unawares, without knowing (cf. Matthiae, § 552 β.; Passow, under the word, ii., p. 18{b}; (Liddell and Scott, under the word, A. 2); Winers Grammar, § 54, 4; (Buttmann, § 144, 14)): ἔλαθόν ξενίσαντες, have unawares entertained, Hebrews 13:2. (Compare: ἐκλανθάνω, ἐπιλανθάνω (λανθάνομαι).)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

λανθάνω ,

[in LXX for H5956 ni., etc.;]

to escape notice, be hidden (from): Mark 7:24, Luke 8:47; c. acc pers., Acts 26:26, 2 Peter 3:5; 2 Peter 3:8; as in common cl. idiom, seq. ptcp., ἔλαθον ξενίσαντες , entertained unawares, Hebrews 13:2 (cf. ἐκ -, ἐπι -λανθάνω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The construction in Acts 26:26 may be illustrated by P Oxy I. 34 versoiii. 3 (A.D. 127) οὐκ ἔλαθἑ με, ";it did not escape my notice,"; ib. III. 530.5 (ii/A.D.) ἐμὲ δὲ ἐλελήθει διαστελ ̣λ [ει ]ν τι, ";but I had forgotten to make any order for payment"; (Edd.), ib. X. 1253.22 (iv/A.D.) ἵνα μηδέν σου λανθάνῃ τὴν λαμπρότητα μηνύομεν, ";we give this information in order that nothing may escape your highness"; (Edd.). The verb is used with out an obj. in P Strass I. 73.5 (iii/A.D.) ε ̣̀λαθέν ̣ γε κεράμια ὀψαρίων εἰς διάπρασιν, ";the jars for dainties are lacking for sale."; With the usage in Hebrews 13:2 cf. P Gen I. 17.16 (iii/A.D.) ὑφωροῦμε (= ὑφορῶμαι) . . . . . μὴ ἄρ [α ἐ ]νθρώσκων [ . . . ἔλ ]αθεν ὓ ̣[δατ ]ι, ";I suspect he may have jumped into the water unnoticed"; : see also P Hamb I. 27.9 (B.C. 250) οὐκ ἔτι οὖν παρέλαβέμ με, ἀλλ᾽ ἔλαθέμ με κομισάμενος. MGr λαθαίνω (ἔλαθα).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
έλαθε ελαθεν έλαθεν ἔλαθεν ελαθον έλαθον έλαθόν ἔλαθόν λαθειν λαθείν λαθεῖν λάθη λανθανει λανθάνει λανθανειν λανθάνειν λανθανετω λανθανέτω λαξευτηρίω λέληθε elathen élathen elathon élathón lanthanei lanthánei lanthanein lanthánein lanthaneto lanthanetō lanthanéto lanthanétō lathein latheîn
adsFree icon
Ads FreeProfile