Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:17

New American Standard Version
Philippians 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Brethren, join in following my example, and observe those who walk according to the pattern you have in us.
NA26 – Συμμιμηταί μου γίνεσθε, (5737) ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε (5720) τοὺς οὕτω περιπατοῦντας (5723) καθὼς ἔχετε (5719) τύπον ἡμᾶς.
WH – συμμιμηται μου γινεσθε (5737) αδελφοι και σκοπειτε (5720) τους ουτως περιπατουντας (5723) καθως εχετε (5719) τυπον ημας
PES – ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܘ ܒ݁ܺܝ ܐܰܚܰܝ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܝܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܢ ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile